Dlaczego pola magnetyczne spełniają rolę leczniczą?

Życie ma konstrukcję elektromagnetyczną, jest układem elektronicznym… Mamy więc naturę świetlną, czyli właśnie elektromagnetyczną.

 

 

Życie ma konstrukcję elektromagnetyczną, jest układem elektronicznym… Mamy więc naturę świetlną, czyli właśnie elektromagnetyczną.

Po wielu latach badań stwierdzono jednoznacznie: człowiek żyje pośród pól elektromagnetycznych oraz posiada własne życiodajne biopole. Dysponujemy więc autonomicznym polem energetycznym o charakterystycznej częstotliwości (wibracji) tworzącej naszą obecną rzeczywistość – świat, w którym żyjemy.

Również nasz system krążenia można potraktować jako układ elektrodynamiczny, układ, w którym ładunki elektryczne (elektro-) poruszają się pod wpływem sił (dynamiczny), a krew przenosi również informację magnetyczną po całym organizmie.

Temat ten podejmował wielokrotnie prof. W. Sedlak w swoich pracach. Pisałem zresztą o tym w artykule „Krew – nośnik informacji elektromagnetycznej”.

W ludzkim mózgu istnieje znaczna ilość mikroskopijnych magnesów naturalnych, na które można wpływać impulsami magnetycznymi. Najprawdopodobniej pełnią one rolę swoistych „neuronowych kompasów” – podobnie jak u ssaków (np. wieloryby, delfiny) i ptaków, które w swych wędrówkach kierują się polem magnetycznym Ziemi.

Magnesy te – to tzw. magnetosomy o wielkości 20 nm (nanometrów), czyli 20 x 10-9 m (dwadzieścia miliardowych metra). Zresztą nawet pojedyncze elektrony są przecież mikroskopijnymi magnesami, które można ustawiać w różnych kierunkach dzięki tzw. spinowi, tj. wewnętrznemu momentowi pędu.

Na magnetosomy i elektrony oddziałują m.in. energie przybywające z kosmosu, takie, jak  elektroniczne impulsy, fotony, słoneczne protuberencje, fale magnetyczne i elektroniczne oraz promienie słoneczne.

Okazało się, że jeśli organizm dysponuje magnetosomami, to jest zdolny do samodzielnego wytwarzania własnego pola magnetycznego wykorzystywanego do regulacji homeostazy (równowagi życiowej). W regulacji tej uczestniczą również zewnętrzne stałe lub zmienne pola magnetyczne niskiej częstotliwości (działania homeostatyczne).

Przełom 2 i 3 tysiąclecia odznacza się rewolucją w naukach biologicznych. Szczególnie jest to widoczne w fizjologii. Coraz wyraźniej zaznacza się  wiodąca rola sił elektromagnetycznych w strukturach żywych organizmów.

Potraktowanie organizmu jako złożonego systemu z własnymi układami wymiany informacji i kontroli prowadzi do głębszego zrozumienia istoty życia i otwiera zupełnie nowe zastosowania terapeutyczne.

Życie można określić jako cykl przemiany materii, wzrostu i nammnażania. Obecnie jest już uznawany fakt, że procesy przemiany materii sterowane są aktywnością pól elektromagnetycznych.

Komunikację ze światem zewnętrznym, wymianę informacji, koordynację podstawowych czynności narządów wewnętrznych, jak również wszystkich mięśni (w tym mięśnia sercowego) zapewniają potencjały elektryczne.

Najprostszym tego potwierdzeniem są np. badania EKG lub EEG. Każda komórka jest mikrokondesatorem gromadzącym energię elektryczną. Można mierzyć jej napięcie i na tej podstawie określać bardzo dokładnie faktyczną bioaktywność organizmu i wpływ na zdrowie  człowieka. Na pola elektryczne bezpośredni wpływ mają pola magnetyczne.

 


ŻYWY USTRÓJ TO MAGNETYCZNY MECHANIZM, W KTÓRYM PROCESY CHEMICZNE I ELEKTRONICZNE SĄ PORUSZANE SŁABYMI I ŚREDNIMI POLAMI MAGNETYCZNYMI, ODMIERZAJĄCYMI CZAS ŻYCIA UKŁADÓW. W. Sedlak
 

Nauka w niepodważalny sposób udowodniła, że:

 • pola elektromagnetyczne gwarantują właściwą odbudowę mikrostruktur kostnych (np. przy złamaniach),
 •  pola magnetyczne organizmu sterują budową i odbudową strukturalną,
 • strukturotwórcza rola obejmuje również magnetyczne funkcjonowanie anabolizmu*  i katabolizmu**,
 • niewielkie pola elektromagnetyczne powstające w organizmie sterują procesami wzrostu i gojenia się ran,
 • wymiana informacji między komórkami odbywa się m.in. za pośrednictwem pól elektromagnetycznych,

§   Proces wymiany gazowej we krwi (podstawowy proces warunkujący trwałość życia) jest sterowany polem magnetycznym, oddziaływania elektromagnetyczne w obrębie nerwów i mięśni stanowią fundament dla prawidłowego procesu przemiany materii w komórkach.  Zdrowe tkanki mogą istnieć i powstawać tylko pod wpływem pól elektromagnetycznych o odpowiedniej aktywności, organizmy żywe wykorzystują nie tylko własne pola elektromagnetyczne, ale potrzebują także zewnętrznych pól, przy których proces przemiany materii funkcjonuje właściwie, bez ziemskiego pola grawitacyjnego życie jest możliwe, bez ziemskiego pola magnetycznego – nie, odpowiednio dobrane, pulsujące pole elektromagnetyczne jest w stanie w sposób fizjologiczny wyeliminować chroniczne niedobory ruchu (a co za tym idzie – niedobory energii), na które cierpi dzisiejszy człowiek,

 • braki pola magnetycznego przyśpieszają starzenie organizmu,
 • pola elektromagnetyczne:
 • stymulują metabolizm (przemianę materii),
 • poprawiają przepływ krwi,
 • poprawiają tzw.ciśnienie parcjalne tlenu w naczyniach krwionośnych,
 • zwiększają wysycenie hemoglobiny tlenem,
 • powodują polepszenie wykorzystania tlenu przez tkanki.

Osiągnięcia te stały się przyczyną rozwoju badań zastosowania pól elektromagnetycznych w medycynie. Wyniki prac zespołów naukowych w USA,  Rosji, Japonii, Włoszech, Anglii, Niemczech  doprowadziły  do  tego,  że w medycynie zaczęto coraz szerzej stosować pola magnetyczne  – m. in. w 1978 r. Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności oficjalnie dopuściła do zastosowań w leczeniu terapię polem magnetycznym. Mikromagnesy znajdują również zastosowanie w kosmetyce jako składnik kremów, maseczek itp.

Tradycyjne leczenie akademickie opiera się na lekach, a leki to przede wszystkim chemia. Chemia potrafiła wyjaśnić zjawiska zachodzące w organizmie pod wpływem leków. Przed fizykami zaś natura skrzętnie ukrywała swe tajemnice przez długi czas. Po prostu zjawiska fizyczne są o wiele bardziej skomplikowane niż zjawiska chemiczne.

Najszerzej stosowana jest farmakoterapia. Fizykoterapia zaś wykorzystuje działania pól elektromagnetycznych stałych i impulsowych oraz ultradźwięków. W tym jednak przypadku środki fizykoterapeutyczne są nieśmiałe i stosowane zwykle przy rehabilitacji pourazowej. Króluje więc farmakoterapia.

Ogólny wzrost chorób przewlekłych, który mimo wszystkich, będących do dyspozycji środków medycyny akademickiej nabiera coraz większych rozmiarów, powinien nas zastanawiać.

Nie tylko lekarz winien być świadom tego, że organizm z niedoborami energetycznymi będzie osłabiony. Nie będzie więc dysponował wystarczającą energią własną dla skutecznego przetwarzania leków, czy innych zabiegów terapeutycznych. Przecież z zasady wszystkie procesy lecznicze zależą od sprawnej przemiany materii w komórkach.

Należy więc wyraźnie stwierdzić – medycyna przyszłości coraz śmielej będzie sięgać po fizykalne metody leczenia i zapobiegania schorzeniom rezygnując z farmakologii wszędzie tam, gdzie będzie to tylko możliwe.

 

 

*Anabolizm – część przemiany materii w organizmie prowadząca do biosyntezy jego własnych, wielkocząsteczkowych składników - białek, kwasów nukleinowych, tłuszczów, węglowodanów; polega na ciągłym odnawianiu tych związków.

**Katabolizm – część przemiany materii prowadząca do rozpadu białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych.

 

Na podstawie książek z cyklu "Barwy Twojego Zdrowia"  - "Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu - Jak wykorzystać lecznicze właściwości pól magnetycznych?" oraz  "Tajemnice suplementacji odżywiania".

Autor: Janusz Dąbrowski

Inne artykuły dotyczące zagadnień biomagnetyzmu i magnetostymulacji (autor – J. Dąbrowski):