Dlaczego należy kalibrować alkomat?

Prawidłowo działający alkomat pozwala sprawdzić, czy osoba, która spożywała wcześniej alkohol, może już prowadzić pojazd lub podjąć pracę.

Prawidłowo działający alkomat pozwala sprawdzić, czy osoba, która spożywała wcześniej alkohol, może już prowadzić pojazd lub podjąć pracę.

 

Producenci alkomatów zalecają ich kalibrację co pewien czas i w zależności od eksploatacji. Na czym polega kalibracja i dlaczego należy ją wykonywać?

pexels-photo-239466_small.jpeg

 

Najważniejszą funkcją alkomatu jest pokazywanie pomiarów zgodnych z rzeczywistością. Urządzenie będzie wskazywać prawdziwy wynik, gdy będzie odpowiednio konserwowane. Właśnie dlatego należy dbać o to, żeby alkomat był zawsze skalibrowany i gotowy do użycia. Od tego może zależeć bezpieczeństwo użytkownika, jego pasażerów oraz innych uczestników ruchu.

Dlaczego alkomat się rozregulowuje?

Alkomat jest urządzeniem pomiarowym, dlatego podlega okresowym przeglądom i regulacjom. Musi zawsze wskazywać właściwy wynik. Sensory umieszczone w alkomacie rozregulowują się od częstego używania, a także od bezczynności i z upływem czasu. W karcie gwarancyjnej określona jest ilość pomiarów oraz czas, po jakim użytkownik powinien oddać urządzenie do serwisu.

Po czym poznać, że alkomat nie działa prawidłowo?

Najprostszym testem na sprawdzenie, czy alkomat jest rozkalibrowany, jest wykonanie pomiaru przez osobę, która nie spożywała alkoholu. Jeśli wtedy urządzenie pokaże wynik inny niż 0,00% - należy oddać je do serwisu. Tak samo, jeśli pomiar wykonany przez osobę, która piła alkohol, wskaże 0,00%. Alkomat jest rozkalibrowany również wtedy, gdy wykona się trzy pomiary w odstępie 15-20 minut, a wynik pozostanie bez zmian. Gdy na ekranie pokazuje się napis CAL lub SER zawsze należy oddać urządzenie do kalibracji. Także wtedy, kiedy masz wątpliwości dotyczące wskazań alkomatu – najlepiej jeśli go sprawdzi wykwalifikowany pracownik serwisu.

Czym grozi używanie rozkalibrowanego alkomatu?

Wskazówki dotyczące konserwacji urządzenia są opisane w gwarancji. Jeśli nie spełniamy jej warunków, producent może na przykład odmówić naprawy. Ponadto rozkalibrowany alkomat jest bezużyteczny. Korzystanie z takiego urządzenia jest zupełnie bezcelowe – tak samo, jakby nie użyć go wcale.

W ten sposób można narazić się na prawdziwe problemy, na przykład kierując się nieprawidłowymi pomiarami wsiąść za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu. Jeśli korzystamy z alkomatu, aby sprawdzać trzeźwość pracowników, mogą oni zakwestionować wynik pomiaru. Może być to istotnym dowodem w sądzie pracy, gdy zwolniony pracownik zechce dochodzić tam roszczeń wobec pracodawcy.

Jak skalibrować alkomat?

Kalibracja alkomatu nie może się odbyć w warunkach domowych. W tym celu należy oddać urządzenie do specjalistycznego serwisu. Tam za pomocą odpowiednich urządzeń i w warunkach laboratoryjnych alkomat zostanie poddany testom, które wykażą, czy alkomat działa prawidłowo. Wtłaczając w niego powietrze o stałym stężeniu alkoholu, można zweryfikować dokładność pomiarów oraz wykonać kalibrację. Serwisanci również zaznaczą w karcie gwarancyjnej, że alkomat był właściwie serwisowany i jest odpowiednio przygotowany do użytkowania.