Dlaczego dziecko nie jest praworęczne?

Dzięki badaniom naukowym dziś już wiadomo, że leworęczność "z urodzenia" jest uwarunkowana m.in. genetycznie. Jest to związane z asymetrią funkcjonalną półkul mózgowych..

 

.. która tworzy się już przed narodzinami dziecka (lateralizacja).
Asymetria funkcjonalna mózgu oznacza, że każda z półkul mózgowych człowieka, mimo podobnego wyglądu, specjalizuje się w pełnieniu innych zadań oraz zawiaduje działaniem przeciwległej strony ciała. Dziecko w chwili narodzin ma tę asymetrię już określoną, objawiającą się w funkcjonowaniu m.in. jako praworęczność lub leworęczność.
Najczęściej jest tak, że osoby praworęczne posiadają ośrodki mowy w lewej półkuli, a za zdolności wzrokowo-przestrzenne odpowiada półkula prawa.
W przypadku osób leworęcznych może być odwrotnie, jednak wcale tak być nie musi. Za mowę mogą odpowiadać ośrodki w obu półkulach, podobnie jak za inne funkcje i to właśnie jest źródłem wielu kłopotów osób leworęcznych w codziennym funkcjonowaniu, w świecie osób praworęcznych.
Osoby leworęczne stanowią wg statystyk od 3-20% społeczeństwa, jednak wynik ten jest skorelowany ze stosunkiem w społeczeństwie do leworęczności.
Oznacza to, że im mniej zjawisko to jest akceptowane, a dzieci uczy się posługiwania się "prawidłowo" prawą ręką, tam odsetek mańkutów jest mniejszy, a w środowiskach, gdzie jest przyzwolenie i brak negatywnych ocen dla tej cechy – tam badania wskazują na większą ilość osób, które uważają się za osoby leworęczne. (..)
Istotna dla rozwoju motorycznego dziecka jest umiejętność składania obu dłoni na tzw. linii środkowej ciała, przekładanie przedmiotów z jednej ręki do drugiej, a także raczkowanie naprzemienne (nie pełzanie, czy podciąganie się na rękach). (..)
Obserwowalne wykształcenie się naturalnie dominującej ręki następuje ok. 7 miesiąca, ale aby mówić zdecydowanie o leworęczności, musi minąć 2 rok życia dziecka. (J.B.Sattler, M.Sovak, 2001). (..)
Warto więc uważnie obserwować zachowanie dziecka od pierwszych dni, ale nie zmuszać go do działania wbrew naturalnym predyspozycjom.

 

Na podst. "Dziecko leworęczne", Sylvia Weber, Wyd.Lekarskie PZWL, 2007

 

Źródło: http://dedukacje.pl/leworecznosc-u-dzieci/