Demoniczna liczba to 616 a nie 666 jak sądzono

Przez dwa tysiące lat, 666 było symbolem antychrysta, który miał rządzić światem tuż przed Ostatnim Sądem. W rzeczywistości jednak tą liczbą jest 616.

 

Przez dwa tysiące lat, 666 było symbolem antychrysta, który miał rządzić światem tuż przed Ostatnim Sądem. Dla wielu jest to nieszczęśliwa liczba np. w Europejskim Parlamencie nie ma siedzenia numer 666.

Liczba ta pochodzi z księgi Apokalipsy zwanej też Objawieniem (Jana).


16
I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło

17
i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.

18
Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć...

8305e192d1a3dcf2e167a5a39612a413.jpg

Jednak jest to zły numer. W 2005, nowe tłumaczenie najstarszej znanej kopii księgi Apokalipsy, jasno pokazuje, że miało to być 616 a nie 666. 1700 letni papirus został znaleziony na wysypisku (!) miasta Oxyrynchus w Egipcie, i został przetłumaczony przez grupę naukowców z Universytetu Birmingham pod wodzą Profesora Davida Parkera.

Jeśli nowa ''liczba Bestii'' jest prawidłową, nie będzie to nic zabawnego dla ludzi, którzy wydali nie małą fortunę, aby uchronić się przed poprzednim numerem. W 2003 Autostrada numer 666 w USA - znana jako ''Autostrada Bestii'' - miała zmieniony numer na 491. Departament Transportu w Moskwie też raczej nie będzie zadowolony. W 1999, zmienili oni numer autobusu 666 na (uwaga) 616.

Dyskusja na temat prawidłowej liczby Bestii trwa już od drugiego wieku naszej ery. Tłumaczenie Biblii wg Św. Iranauesa z Lyon (130-200 r n.e.) zawierało liczbę 616. Przyjaciel Karola Marxa - Fryderyk Engels przeanalizował Biblię w swojej książce ''On Religion'' i z jego informacji również wynika, że liczbą Bestii jest 616 nie 666.

Objawienie jest pierwszą książką Nowego Testamentu, jaka została spisana i jest pełna liczbowych zagadek. Każda z 22 liter alfabetu Hebrajskiego ma odpowiadający jej numer, więc każda liczba może być przeczytana jako słowo.

Zarówno Parker jak i Engels twierdzą, że Księga Objawienia jest polityczną, anty-rzymską rozprawą naukową, numerologicznie kodowaną, tak aby ukryć jej prawdziwe znaczenie. Numer Bestii (jakikolwiek on jest) odnosi się prawdopodobnie do jednego z rzymskich cesarzy: Kaliguli albo Nerona, znienawidzonych opresorów Chrześcijańskiej religii, kiedy ta była jeszcze w powijakach.

Strach przed numerem 666 (fobia) jest znany jako Hexakosioihexekontahexaphobia. Natomiast fobia dotycząca numeru 616 to Hexakosioidekahexaphobia.


tłumaczenie dla Vpr.pl - kaiochin (grupa tłumacze)
źródło - The QI Book of General Ignorance by John Lloyd and John Mitchinson

 

Źródło: kaiochin

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych