Data narodzin Chrystusa

DATA NARODZIN CHRYSTUSA

 

 

 

 

W którym roku Jezus przyszedł na świat? Na to pytanie w świecie nauki nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedni podają rok drugi inni czwarty lub piąty a nawet 6/7 Jak to podała katolicka Biblia Tysiąclecia. Czy jest możliwe ustalić dokładną datę? Spróbujmy!

 

Pierwszym tekstem jaki pojawia się nam w Biblii to werset z ewangelii Łukasza 2,1-2

 

 

I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza cesarza Augusta,aby spisano

cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii”

 

Powyższy wiersz jest trudny dla współczesnych historyków, zarzuca się Biblii nierzetelność. Ale błąd leży nie w tekście ale jego interpretacji, czyta się go następująco: “Kiedy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii wtedy Józef i Maria idą do Betlejem aby dać się spisać” Ten tekst tak nie mówi. “Pierwszy taki spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii” Czy jest różnica, pomiędzy pierwszym spisem a wędrówką Józefa mogło minąć wiele lat. /Pamiętajmy że Łukasz patrzy w przeszłość opisując owe wydarzenia i w kilku zdaniach podaje całość wydarzeń historycznych/ Mamy jeszcze jedną ważną wskazówkę w Piśmie Świętym. Czytamy że kiedy Józef i Maria przybyli do Betlejem nie znaleźli miejsca na pobyt, dlaczego? Sam spis ludności wprowadzony przez okupanta nie cieszył się popularnością, a tym bardziej tłumy nie garnęły się do spisu, ponadto w dniach obecnych np. W Polsce na spis ludności w 2002r. Przeznaczono cały miesiąc, i to przy dobrze zorganizowanym systemie organizacyjnym, w tamtych czasach spisy trwały wiele miesięcy a co do całego imperium to kilka lat, dziwne zatem że wspomniany w Biblii spis w jednym dniu zgromadził tyle ludzi że aż brakło miejsca w gospodach, w spisie rzymskim nie brano pod uwagę tak dalekiego pokrewieństwa jak rodowód Dawida, natomiast dla samych żydów było to bardzo ważne. W tekście Łuk.2,4 czytamy że Józef co do spisu był z domu i rodu Dawida, co jakiś czas organizowano też spisy świątynne, co do rodu kapłaństwa, być może połączono owa spisy, ponadto na koniec września i początek października rozpoczynały się święta, święto trąbienia, dzień sądu, i święto namiotów na to ostatnie każdy izraelita pod karą wykluczenia miał obowiązek stawić się w świątyni. 5Moj.16,16 Bez wątpienia Józef i Maria byli ludźmi pobożnymi, którzy przestrzegali nakazów prawa Mojżeszowego. Popatrzcie z punktu widzenia pisarza ewangelii, ok. 50r. n.e. W jednym zdaniu ujmuje całość wydarzeń wielu lat.patrzy w przeszłość. Pierwszy spis był za Kwiryniusza pomiędzy 6 a 8 rokiem naszej ery i doprowadził do zamieszek w Izraelu a był to pierwszy spis rzymski. Jak wyżej wspomniałem powyższy spis w którym brali udział Józef i Maria ściągnął tłumy chętnych, ten za Kwiryniusza nazwany pierwszym spisem /oficjalnym/ w Izraelu.

 

 

 

Panowanie Heroda Wielkiego

 

Na jesień 41r. p.n.e. Cesarz Antoniusz przybył do Dafne, tam też zebrali się przywódcy żydowscy i wobec starszyzny cesarz ogłosił że tetrarchą zostaje Herod. Przywódcy żydowscy podnieśli krzyk. Skończyło to się śmiercią 15 najbardziej nie zadowolonych. Fazael zostaje zabity a jedynym władcą pozostaje Herod. Walki z partami trwały jeszcze wiele lat, ale nie zmieniło to już odgórnie ustalonej pozycji, raczej doprowadziło Heroda do obsesji na punkcie utraty władzy” [4] Zaliczamy rok 40 jako cały, pierwszy rok jego panowania. W ustaleniu daty śmierci Heroda pomoże nam żydowski historyk tamtych czasów Józef Flawiusz, ten z kolei korzystał z dzieł kronikarza Heroda Wielkiego Mikołaja z Damaszku, niestety dzieła kronikarza nie dożyły naszych czasów, ale za to wiemy że sprawozdanie Flawiusza jest oparte na autentycznych i wiarygodnych dokumentach. O Herodzie napisał on:

Panował on od namiestnika Antoniusza ustanowiony przez Rzymian 37 lat”

Antiquities XVII viii,1

 

A zatem mamy prosty rachunek od 40r. p.n.e. 37 rok wypada na 4r. p.n.e. Wniosek z tego że Jezus nie mógł urodzić się w 2 czy 3 roku p.n.e. Bo nie mógł Herod jako duch po swojej śmierci przyjąć mędrców ze wschodu, i pozabijać dzieci w Betlejem. Flawiusz wspomina o zaćmieniu księżyca przed śmiercią Heroda i autentycznie takie zaćmienie miało miejsce 13. marca 4r. p.n.e. Herod umarł przed świętem Paschy a na 5 dni przed zgonem wydał rozkaz zabicia swojego syna Antypatra. Wyjechał poza Jordan aby się leczyć, następnie wrócił do Jerycha, gdzie kazał pozabijać szanowanych mężów Izraela, wszystko to miało miejsce od owego zaćmienia w 4r. p.n.e. Pascha wypadła na 11. kwietnia i jest to prawdopodobne że w tym roku zmarł Herod. Inni trafnie zauważają że 37 rok panowania Heroda kończy się wiosną 3r. p.n.e. I mogło chodzić o Paschę następną. Ale zaćmienie z marca 4r nie poprzedza jego śmierci. Jeden szczegół jest tu ważny, skoro Herod zmarł w okresie Paschy to Jezus urodził się na jesień roku poprzedniego, dlaczego? Ponieważ w okresie zimy od listopada do marca pasterzy nie było na polach. Latem wypasano owce w nocy ponieważ zwierzęta nie wytrzymywały na słońcu w ciągu dnia, a trawa była wysuszona. Zimą natomiast temperatura w nocy spada czasami poniżej zera, jest to w tamtych terenach pora deszczowa. Gdy Jezus się urodził to czytamy że pasterze byli na polach i miało to miejsce w nocy, od połowy października zganiano już owce z pastwisk do zagród. Czyli Jezus urodził się w lecie lub na jesień. Narodzenie w grudniu całkowicie odpada, do czego przyznaje się Kościół Katolicki w swoich publikacjach. Grudzień jako czas narodzenia wprowadzono setki lat później i to w miejsce pogańskich świąt. Po narodzeniu Jezusa zanim mędrcy przybyli i zanim Józef i Maria udali się do Egiptu po ośmiu dniach obrzezano Jezusa 3Moj.12,1-8 i pozostało Marii 33 dni oczyszczenia razem 41 dni,po tym czasie wolno było Marii zjawić się w świątyni by nastąpił akt poświęcenia dziecka. Łuk.2,22 teraz trzeba doliczyć czas wędrówki mędrców i ok 2 tygodni wędrówki Józefa i Marii do Egiptu. Podaje te wyliczenia dlatego ponieważ tradycja żydowska twierdzi że śmierć Heroda była 7 kislew / koniec listopada/ na podstawie powyższych obliczeń jest to nie do przyjęcia. Dlaczego nie można przyjąć 3 rok p.n.e. Jako czas śmierci Heroda jak to sugerują niektórzy historycy, a to dlatego że wspomniane zaćmienie księżyca wypadło przed śmiercią Heroda o tym wspomina Flawiusz sugerując że był to jakby zwiastun złej wieści czyli śmierci Tetrarchy, na podstawie obecnych obliczeń astronomicznych wiadomo jest że zaćmienie było nie w trzecim roku p.n.e ale 13 marca czwartego roku . p.n.e [4]- Aleksander Krawczuk “Herod Król Judei”

Wiemy że Herod umarł przed Paschą, Jeżeli przyjęlibyśmy trzeci rok śmierci to od zaćmienia minęło trzynaście miesięcy, wtedy owe zaćmienie nie poprzedzało śmierci Heroda, nie da się przesunąć zaćmienia księżyca na rok trzeci. Dlatego jedyną i poprawną datą będzie rok 5 lub 6 jako data narodzenia Jezusa. Dodatkowym poszlakiem jest tutaj tekst Łukasza 3,23 który mówi że gdy Jezus rozpoczynał działalność misyjną miał około 30 lat. Co to znaczy “około” ? To jest albo miej, albo więcej. Mniej jest niemożliwe, dlatego że zgodnie ze zwyczajem tamtych lat nauczyciel mógł rozpocząć nauczycielską działalność od wieku 30 lat, poniżej tej normy nie byłby zaakceptowany przez ludzi do których publicznie przemawiał, i ponadto byłby to argument dla faryzeuszy do oskarżenia go i zniechęcenia ludzi do słuchania go, tego typu reguły były bardzo ściśle przestrzegane. Żaden z jego przeciwników takiego oskarżenia nie wysunął, ponieważ nie mieli ku temu podstawy. Skoro nie mniej niż 30 to słowo “około” musi oznaczać więcej 30 do 33, nie możemy przyjąć powyżej 33r ponieważ wtedy zeszlibyśmy poniżej roku ósmego jako daty jego narodzenia, czyli przed rozpoczęciem panowanie Piłata od 26 roku n.e. W Biblii czytamy że Jezus rozpoczął nauczanie kiedy Piłat był na urzędzie. Łuk.3,1

 

Miesiąc narodzenia Chrystusa

 

Czy jest możliwe by obliczyć miesiąc narodzenia Jezusa? Tak! Biblia podaje go nam, tylko trzeba umieć to odczytać.

 

Za dni Heroda, króla judzkiego żył pewien mąż imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza …. I stało się gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany Abiasza” Łuk.1,5-8

 

W pierwszej kolejności otrzymujemy tu bardzo ważną informację, która pozwoli nam ustalić datę narodzin Jezusa. Powyższy tekst stwierdza że: “Zachariasz był kapłanem ze zmiany Abiasza” W czasach Dawida kapłani zostali podzieleni według zmian. 24 zmiany w ciągu całego roku, 1Kron.24,10 czytamy że zmiana Abiasza była ósmą zmianą. Teraz musimy na chwilę odwołać się do Talmudu który wyjaśnia że na jedną zmianę przypadał jeden tydzień, począwszy od pierwszego tygodnia pierwszego miesiąca. Rok świątynny w owych czasach i zgodnie z prawem Mojżeszowym zaczynał się w kwietniu, miesiąc ten nazywano “Abib” Nie rozpoczynał się stałym dniem lecz był ruchomym w porównaniu z naszym kalendarzem, ustalany był na podstawie faz i obrotów księżyca,i wypadał on mniej więcej, pomiędzy 10 marca a 10 kwietnia.

 

Ustaliliśmy że na podstawie księgi Kronik zmiana Abiasza jest według kolejności ósmą, pamiętać trzeba że w dniach w których wypadały roczne święta zmiany kapłańskiej nie było, lecz w tenże tydzień wszyscy kapłani zobowiązani byli stawić się w świątyni, a zmiana wówczas przypadająca przesuwana była o jeden tydzień dalej. I tak też było w czasie Zachariaszowej zmiany. Weźmy dla przykładu 6r. p.n.e. Rok zaczął się 20. marca W kwietniu była pascha a w czerwcu Piędziesiątnica. Policzmy zatem dwie zmiany w marcu 4.IV.wypadła Pascha i święto Przaśników, do 10 kwietnia 3 zmiany są jeszcze w kwietniu:

 

 

 

 

Od 11.IV do 17 trzecia zmiana

Od 18.IV do 24 czwarta zmiana

Od 25.IV do 1 maja piąta zmiana

Od 2 maja do 8 maja szósta zmiana

Od 9 maja 15 maja siódma zmiana

Od 16 maja do 22 jest zmiana ósma. Ta zmiana nas najbardziej interesuje ale w 3 dni później przypada święto Pięćdziesiątnicy od 25 maja. Zachariasz pozostał w Jerozolimie na kolejny tydzień do 1 czerwca. Droga powrotna do domu zajęła mu 3 dni, czyli 4 czerwca był w domu, poczęcie Jana Chrzciciela nastąpiło zgodnie z zapowiedzią Słowa Bożego po jego powrocie. Policzmy ok. 5 lub 6 czerwiec. Po sześciu miesiącach anioł ukazał się Marii

 

A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego poczęła … ” Łuk.1,23-24

 

Elżbieta była w szóstym miesiącu jej ciąży czyli w listopadzie, grudniu kiedy anioł ukazał się Marii i rzekł:

 

I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości

swojej, a jest już w szóstym miesiącu” Łuk.1,36

 

W czasie ukazania się anioła Maria poczęła, i od tej pory mamy już prosty rachunek, 9 miesięcy później urodził się Jezus. Dochodzimy do sierpnia, września. Dwa problemy jakie są to: Ile dni minęło od powrotu Zachariasza do poczęcia u Elżbiety, liczę że w granicach jednego tygodnia, skoro wrócił do domu 4. czerwca, to poczęcie mogło nastąpić pomiędzy 4 a 10 czerwca. Brak dokładnej daty, drugim problemem to czas ukazania się anioła, stwierdził on że Elżbieta jest w 6 miesiącu, nie koniecznie musi to być co do dnia po 6 miesiącach, szósty miesiąc może być na początku, w środku lub na końcu, pomiędzy połową listopada do połowy grudnia. Zatem narodzenie Jezusa jest w hebrajskim miesiącu ELUL który przypadał od połowy sierpnia do połowy września.

 

25 grudzień obecnie obchodzony wszedł do chrześcijaństwa wieki później, a jego korzenie wywodzą się z pogańskich kultów, W czasie przesilenia zimowego obchodzono święta ku czci bogów, do tego przyznaje się Kościół Katolicki, choinki w grudniu ubierano już przed narodzeniem Jezusa ku czci Tamuza.

 

Mędrcy ze wschodu

 

 

Owi mędrcy wbrew tradycyjnym naleciałością nie byli żadnymi królami, samo określenie “mędrcy” świadczy że zajmowali się wiedzą a nie panowaniem, i na pewno nie było ich trzech, bo wczesne wieki chrześcijaństwa ukazują ich w różnych liczbach, a już najmniej przekonywające jest że nosili Rzymskie imiona Kacpra, Baltazara i Melchiora. Nie przyszli do stajenki bo jak wcześniej wspomniałem minął czas obrzezania, oczyszczenia tj.41dni, zanim mędrcy przybyli to trudno sobie wyobrazić aby Józef i Maria cały czas mieszkali w stajence, doliczyć należy jeszcze czas wędrówki mędrców. Ale zostawmy tradycje i zajmijmy się historią.

 

Mędrcy byli nie tylko i jedynie znawcami wiedzy, ale przede wszystkim astrologami, obserwowali gwiazdy i ujrzeli wśród nich taką która zwiastowała narodzenie nowego króla. Wróżby z gwiazd w tamtych dniach nie były nowością. Skąd pochodzili mędrcy? Określenie “wschód” pokazuje nam kierunek ich przybycia, pójdziemy tym śladem. Na pewno nie pochodzili z Libanu czy z za Jordanu, bo wtedy podano by nazwę ich pochodzenia, jedyne określenie “wschód” świadczy że był to daleki kraj, a co jest dalej na wschód od Izraela, pustynne tereny, a za nimi rejony byłego Babilonu, ten to od stuleci słynął z magów, wróżbitów i astrologów. W księdze Daniela opisano sen króla Nebokadnezara i brak możliwości jego interpretacji przez wróżbitów i astrologów to

przekonało władcę że powinien pościnać głowy darmozjadom.

 

Tereny byłego Babilonu to odległość ok. 1000 km. Od Jerozolimy a czas wędrówki trwał ok.. cztery, pięć miesięcy. Przykład tego mamy w księdze Ezdrasza 7,9

 

Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu pierwszego dnia piątego miesiąca”

 

Izraelici szli w ciągu dnia a mędrcy ze wschodu tylko nocą, ponieważ czytamy że prowadziła ich gwiazda, w ciągu dnia gwiazd nie widać, nocą idzie się o wiele trudniej, ponieważ trzeba uwzględnić dni kiedy niebo jest bez chmur, a powiedzieliśmy że Jezus urodził się we wrześniu lub koniec sierpnia i niebawem zacznie się pora deszczowa, niebo jest częściej zachmurzone, a zatem mędrcy czekali wiele dni na lepszą pogodę. Musimy zmieścić się czasie, aby mędrcy nie przyszli po śmierci Heroda. Jeżeli historycznie mamy pewne że śmierć Heroda była w 4r. p.n.e to ich wędrówka rozpoczęła się rok wcześniej, to chyba logiczne! Policzmy cztery miesiące ich wędrówki, od początku września, to w Jerozolimie najwcześniej mogli być w lutym 4r. p.n.e. Liczę jednak że skoro ich Bóg prowadził to mieli czyste niebo przez cały czas, bo w normalnych warunkach trzeba wykreślić wędrówkę zimą a całość wędrówki przedłuży się do roku, miałoby to sens, ponieważ Herod dokładnie wypytał mędrców o czas ukazania się gwiazdy i na tej podstawie kazał pozabijać dzieci, i to nie nowonarodzone, czyli niemowlęta lecz w wieku do 2 lat, ponieważ zanim mędrcy przybyli do Jerozolimy Jezus mógł mieć około roku

 

Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy … Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał

się bardzo wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu o którym dowiedział się od mędrców” Mat.2,7.13

 

Dlaczego Herod nie kazał pozabijać niemowlęta, ale dzieci do drugiego roku życia, i to na podstawie informacji o ukazaniu się gwiazdy? Rok cywilny rozpoczynał się jesienią a zatem mędrcy wyruszyli w poprzednim roku kalendarzowym a przybyli w nowym, czyli ich wędrówka trwała drugi rok, być może na tej podstawie Herod kazał pozabijać dzieci w wieku do 2 lat, ważną wskazówką jest: skoro Herod umarł w 4r. p.n.e to narodzenie Jezusa sięga najwyżej 2 lat przed jego śmiercią. Przed swoim zgonem kazał zabić własnego syna Antypatra oraz kazał pozabijać wszystkich szlachetnie urodzonych w Jerychu, Herod miał obsesję na punkcie swojej władzy być może przypuszczał że nowonarodzony król pochodzi ze szlachetnego rodu, a przyszli rodzice i tak postarają się o nowe dziecko /przyszłego władcę/ Jerycho było symbolem królewskiej władzy, skoro dowiedział się od uczonych i kapłanów o proroctwie narodzenia się mesjasza w Betlejem to i dowiedział że proroctwo mówi że Eliasz ma powrócić tenże został wzięty do nieba w Jerychu tam też osiedlił się Elizeusz.

 

Jest pewne że mędrcy nie przybyli do Betlejem w półtora miesiąca od narodzenia Jezusa, a to dlatego że Maria i Józef po 41 dniach od narodzenia przyszli do świątyni, na poświęcenie dziecka a z chwilą kiedy przybyli mędrcy ze wschodu, Józef i Maria musieli uciekać do Egiptu tej samej nocy. Tradycja która mówi że mędrcy przybyli do stajenki jest bajką, trudno sobie wyobrazić żeby przez 41 dni mieszkali cały czas w grocie.

 

Można też przyjąć teorię że gwiazda ukazała im się zanim się Jezus się urodził, nawet rok wcześniej, to i tak musieli przybyć po 41dniach, Po 8 dniach dziecko zostało obrzezane i Maria przeszła czas rytualnego oczyszczenia. Złożyli najbiedniejszą ofiarę bo nie stać ich było na bogatszą ofiarę, gdyby było to już po przybyciu mędrców to ofiara ich byłaby bogatsza, przecież od mędrców otrzymali złoto, mirrę i kadzidło w darze.

 

Dlaczego anioł wybrał Egipt? Bo tam nie sięgała władza Heroda, czas ich wędrówki trwał kilka tygodni, jedynym środkiem transportu był osioł, za dwa tygodnie zaszli i po tym okresie Herod uświadomił sobie że mędrcy nie wrócą do niego i rozpoczął rzeź w Betlejem .

 

Wspomnieć należy fakt że rodzice Jezusa przybyli do Betlejem nie tylko z powodu spisu, w prawie Mojżeszowym był nakaz że każdy mężczyzna musi stawić się przed Panem trzy razy w roku i tym trzecim razem było święto Namiotów, ten nakaz jest pod karą wykluczenia z ludu Bożego, więc Józef wierny Bogu przestrzegał Jego zasad, Przybyli na 10 dni przed świętem, ale miasteczko było zapełnione bo wielu było wiernych w Izraelu, którzy też przybyli na święto Namiotów, dlaczego nie znaleźli miejsca? Ponieważ w dniu ich przybycia już było jedno z największych świąt wspomniany tu Jom Kippur.

 

Podaje tu rok 5 jako jedyny do przyjęcia, a to dlatego że, w 6 roku p.n.eświęto Namiotów wypadło na 21/22 październik,zbyt późno,  7 rok był rokiem przestępnym więc święto namiotów wypadło na 10 listopada, od połowy października pasterzy nie ma na polach, a kiedy Jezus się rodził czytamy że tam byli. Dalsze lata nie wchodzą w rachubę, bo przekraczałoby to czas panowania Piłata od 26r. n.e i tym samym chrztu Jezusa za jego panowania. Pozostaje tylko rok 6 lub 5 p.n.e jako rok narodzenia.

 

Źródło: http://czeslawww.wordpress.com/2009/04/19/data-smierci-chrystusa-2/