JustPaste.it

School of beautiful life

School of beautiful life

 

It is said that life itself is a school of life. However, the effect of this is deplorable because only when we get old do we know anything about how to live beautifully and in harmony with society. Some people will not learn this until they die.

Father's Day is approaching. I became a father at the age of 25. I knew little about life then, and even less about raising children. My wife, a teacher who came from a teaching family and was therefore familiar with pedagogical techniques, excelled in raising our children. My children were lucky to be raised by experienced teachers, i.e. my wife's parents and herself. I was in the business of making money. Children of other parents are less fortunate because they are raised at home by people who are unaware of the family's humanitarian pedagogical upbringing methods. Parenting mistakes are repeated by subsequent generations of overprotective mothers and ruthless fathers.

My idea is to introduce a new subject to schools (from primary school), the so-called Schools of a beautiful life, so that our children are taught good life techniques for students, high school students, students, daughters and sons, as well as fathers and mothers, based on the best examples. Maybe this will help improve our society and we will be happy in it from childhood to old age.

Warsaw, 22/06/2021, 16:45                                            Bogdan Jacek Góralski

 

Szkoła pięknego życia

 

Mówi się, że samo życie jest szkołą życia. Jednak skutek tego jest opłakany bowiem dopiero gdy się zestarzejemy wiemy tylko cokolwiek o tym jak żyć pięknie i w zgodzie ze społeczeństwem. Niektórzy nie nauczą się tego aż do śmierci.

Zbliża się Dzień Ojca. Zostałem ojcem w wieku 25 lat. Niewiele wówczas wiedziałem o życiu, a jeszcze mniej o wychowaniu dzieci. W wychowaniu naszych dzieci brylowała moja żona nauczycielka pochodząca z rodziny nauczycielskiej, a wiec obeznana z technikami pedagogicznymi. Moje dzieci miały szczęście bycia wychowywanymi przez doświadczonych pedagogów czyli rodziców żony i nią samą. Ja zajmowałem się zarabianiem pieniędzy. Dzieci innych rodziców mają mniej szczęścia bo są wychowywane w domu przez nieświadome  humanitarnych pedagogicznych metod wychowawczych  rodziny. Błędy wychowawcze powielają kolejne pokolenia nadopiekuńczych matek i bezwzględnych ojców.

Mój pomysł to wprowadzenie do szkół (od szkoły podstawowej) nowego przedmiotu tzw. Szkoły pięknego życia, aby nasze dzieci były uczone na najlepszych wzorach technik dobrego życia dla ucznia, licealisty, studenta, córki i syna oraz ojca i matki. Może to pomoże ulepszyć nasze społeczeństwo i będziemy w nim szczęśliwi od dzieciństwa do starości.

Warszawa, 22.06.2021 rok, 16:45                                              Bogdan Jacek Góralski