JustPaste.it

Dergide Makale Yayını

Değerli katılımcılar, bildirinizin

IndexCOPERNICUS'da yer alan Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi kongre özel sayısında yayınlanması için bildirinizin dergi formatına uygun hale getirilmiş tam metin halini 21.05.2021 tarihine dek Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dergipark üzerinden sisteme yükleyin ve agnsel@gmail.com adresine bilgilendirmek üzere tam metni de ekleyerek bir e-posta atın. Son gün 21.05.2021 tarihidir.