Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Artykuł opisuje dla jakich dziedzin gospodarki zostały określone krajowe inteligentne specjalizacje i do czego służą

Artykuł opisuje dla jakich dziedzin gospodarki zostały określone krajowe inteligentne specjalizacje i do czego służą

 

krajowe inteligentne specjalizacje ministerstwo rozwoju

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) to jedno z najważniejszych pojęć w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014–2020, każdy projekt ubiegający się o dotację unijną z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (np. popularny --> POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka NCBR) musi wpisywać się przynajmniej w jedną inteligentną specjalizację. Aby zrozumieć cel utworzenia KIS należy zacząć od tego, że jednym z priorytetów polityki rozwojowej Polski jest koncentracja tematyczna innowacji, czyli wspieranie rozwoju przedsięwzięć w dziedzinach, w których Polska ma szansę się specjalizować i tworzyć trwałą przewagę konkurencyjną. Temu właśnie mają służyć określone przez Ministerstwo Rozwoju Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), które zostały pogrupowane, jak poniżej:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne; 
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej; 
3. Wytwarzanie produktów leczniczych;

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego; 
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji); 
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; 
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo; 
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; 
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); 
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie;

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty; 
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe; 
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; 
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących; 
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych; 
18. Optoelektroniczne systemy i materiały; 
19. Inteligentne technologie kreacyjne; 
20. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej mają skorzystać takie projekty ubiegające się o dofinansowanie, które z jednej strony wpisują się w zakres KIS, a z drugiej odznaczają się wysokim potencjałem innowacyjnym.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są dokumentem otwartym, to znaczy nie ustanowionym raz na zawsze, a podlegającym ciągłej weryfikacji w celu uwzględniania zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Szczegółową listę KIS możesz pobrać --> TUTAJ, więcej o dotacjach unijnych na www.mojedotacje.pl.

 

Źródło: http://bit.ly/2zfKy8U