Czym jest „ojcostwo” czyli kilka faktów, które każdy tato znać powinien.

Stara mądrość ludowa mówi, że mężczyzna ma w swoim życiu trzy zadania do wykonania –„Wybudować dom , zasadzić drzewo i spłodzić syna”. Czasy w jakich żyjemy wprowadziły pewną modyfikację tego modelu. Współczesny mężczyzna musi: kupić mieszkanie, zasadzić roślinę na balkonie i...

Stara mądrość ludowa mówi, że mężczyzna ma w swoim życiu trzy zadania do wykonania –„Wybudować dom , zasadzić drzewo i spłodzić syna”. Czasy w jakich żyjemy wprowadziły pewną modyfikację tego modelu. Współczesny mężczyzna musi: kupić mieszkanie, zasadzić roślinę na balkonie i zostać ojcem.

 

Kim jesteś tato ?

Według najnowszej Encyklopedii PWN ojcostwo określone jest jako pojęcie prawne, ustalające „pochodzenie dziecka od mężczyzny i związany z tym biologicznym faktem stosunek prawny łączący ojca i dziecko”. Jest to jednak bardzo uproszczona definicja, nie oddająca wszystkich aspektów bycia tatą. Ojcostwo jest jednym z największych przywilejów mężczyzny. Daje mu miedzy innymi możliwość „przelania” cząstki siebie na inną istotę żywą. Zwierzęta podobnie jak ludzie mają zdolność prokreacji, jednak opieka nad potomstwem nie ma dla nich takiego znaczenia jak w świecie „dwunożnych”. Relacja pomiędzy ojcem a dzieckiem jest fenomenem, który nie ma swojego odpowiednika w świecie innych istot żywych. To nie tylko związek krwi, ale także związek dwóch, całkowicie różnych dusz. O tym jak wielkie znaczenie ma dla człowieka ojcostwo świadczy miedzy innymi to, jak często spotykamy się z tym terminem w życiu codziennym. Słowo to należy do kategorii pojęć podstawowych, trudnych do zdefiniowania. Jednak intuicyjnie każdy z nas wie, czym jest ojciec. Specjaliści rozpatrywali różne aspekty tego słowa. Definiowano je w ujęciu socjologicznym, prawnym, biologicznym i psychologicznym. W żadnym z tych aspektów nie udało się uchwycić pełni znaczenia rozpatrywanego terminu.

Czy kultura ma wpływ na kształt ojcostwa ?

 Ojcostwo jest też w pewnym sensie zróżnicowane kulturowo. Nie ma uniwersalnego wzoru sprawowania ojcostwa, który byłby obecny we wszystkich kulturach. Nie istnieje jednak miejsce gdzie rola ojca byłaby pomijana. [ Istnieją społeczności, gdzie uważa się, że to ojciec tak naprawdę „stwarza” dziecko, ponieważ znajduje i przekazuje matce duszę potomka. Aborygeni uważali, że poczęcie dziecka jest możliwe dopiero wówczas kiedy mężczyzna znajdzie jego duszę. Zazwyczaj była ona ukryta w jakimś stworzeniu (mysz, ryba, jaszczurka), które wyglądało jak zwierzę ale miało ludzkie spojrzenie. Wówczas dopiero mógł mężczyzna w tajemniczy sposób spłodzić dziecko. Z podobnych przekonań wzięło się polowanie na głowy. Wraz z ostatnim słowem ofiary ulatywała jego dusza. Dopiero z tym słowem (uznawanym za imię)” łowca głów „stawał się zdolny do spłodzenia potomstwa. „Ostatnie słowo” było nadawane jako imię dziecku i oznaczało jednocześnie jego duszę. Mężczyzna, który nigdy nie zdobył żądnej głowy nie mógł się ożenić i był uznawany za bezpłodnego.] Przywołane konteksty kulturowe pokazują , jak wielką wagę przywiązuje się do ojcostwa. 

Bycie tatą - bezcenne…

Bycie tatą jest bardzo ważnym elementem życia mężczyzny a to co jest dla nas ważne często przysparza nam wielu zmartwień. Wynika to z faktu, że wszyscy boimy się stracić coś , do czego przywiązujemy tak wielką wagę. Ojcostwo biologiczne nigdy nie było rzeczą oczywistą. W niektórych kulturach opierało się i nadal opiera tylko na umowie. W XXI wieku, co raz częściej mężczyźni decydują się na przeprowadzenie testów w kierunku ustalenia ojcostwa. Biorąc pod uwagę to jak ogromne znaczenie przywiązuje się do funkcji ojca nie ma w tym nic dziwnego, że mężczyzna chce mieć pewność.

 

Źródło: http://www.centrumdna.pl