Czym jest lista dłużników

Osoby mające zadłużenie często są informowane, że jeżeli nie spłacą długu to zostaną wpisane na listę osób nierzetelnych. Czy w każdej sytuacji można wpisać dłużnika do BIG - nie.

 

W Polsce istnieją 3 Biura Informacji Gospodarczej:

  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  •  Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  •  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

 

Funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Aby wpisać daną osobę na listę dłużników osoba taka musi spełnić określone warunki:

W przypadku osoby, która prowadzi działalność gospodarczą: zaległość musi być w wysokości 500 zł, musi być niespłacane przez okres czasu 60 dni oraz musi minąć, co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym wezwania do zapłaty z informacją o możliwości wpisania dłużnika do listy dłużników.

Natomiast w przypadku osoby fizycznej: zaległość musi być w wysokości 200 zł, musi być niespłacane przez okres czasu 60 dni oraz musi minąć, co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym wezwania do zapłaty z informacją o możliwości wpisania dłużnika do listy dłużników.

Co jeżeli dana firma dokona błędnie wpisu danej osoby do BIG? W takiej sytuacji można wystąpić na drogę sądową wobec takiej firmy o odszkodowanie pieniężne, grozi jej za to kara grzywny, do 30 tys. zł.

Spłacając częściowo zadłużenie firma, która dokonała wpisu musi koniecznie informacje zawarte w BIG zaktualizować. Ma na aktualizacje danych 14 dni i jest to jej obowiązek. Aktualizacja zazwyczaj odbywa się, gdy np. zadłużenie zostało sprzedane innej firmie lub gdy zadłużenie w jakiejś części zostało częściowo spłacone.

Czasami konsumenci zastanawiają się czy mogą sprawdzić inną osobę czy jest wpisana na listę dłużników. Sprawdzenia może tylko dokonać firma. Konsument konsumenta nie może sprawdzić. Natomiast każdy może sprawdzić samego siebie, jakie informacje są na jego temat przechowuje dana lista dłużników.

Warto szczególnie wiedzieć, że rejestr dłużników oprócz informacji o osobach zadłużonych może także przechowywać tzw. informacje pozytywne. Czyli spłacając swoje zobowiązania będzie to poprawiało wizerunek danej osoby. Może to być pomocne przy np. staraniu się w banku o wysoki kredyt gotówkowy lub o kredyt hipoteczny.

Czasami zastanawiamy się długo może być przechowywana informacja na liście dłużników - może to trwać nawet do 10 lat.