Czy ogólna teoria względności dopuszcza perpetuum mobile pierwszego rodzaju?

Wyciąganie wniosków z ogólnej teorii względności

 

Grzegorz Rossa.

Czy ogólna teoria względności dopuszcza perpetuum mobile pierwszego rodzaju?

Z ogólnej teorii względności (OTW) nie można wyprowadzić prawa zachowania energii. Jakie konsekwencje ma ten fakt? Czy OTW dopuszcza kreowanie energii ex nihilo? Czy na podstawie OTW można skonstruować urządzenie dające energię użyteczną nie wymagające dostarczania energii z zewnątrz?

Poniżej przedstawiona jest próba skonstruowania urządzenia działającego według OTW, które wytwarza energię użyteczną bez pobierania energii z zewnątrz, czyli perpetuum mobile pierwszego rodzaju.

2bc6aa7e5fba622f5612cf4b17e642e0.gif

Na kole 1 umieszczonym w polu ciążenia 2 pionowo (zgodnie z orientacją rysunku) umieszczone są żyroskopy 3. Żyroskopy 3 po prawej stronie koła 1 obracają się z prędkością obrotową tak dużą, że istotna część masy żyroskopu 3 porusza się z prędkością relatywistyczną 6. Zachodzi relatywistyczne zwiększenie masy żyroskopów 3 po prawej stronie koła 1. Żyroskopy 3 po prawej stronie koła 1 mając większą masę relatywistyczną silniej oddziaływują grawitacyjnie 2 i bardziej obciążają koło 1 po prawej stronie, niż lewej. Powstaje niezrównoważony moment siły, który wprawia koło 1 w ruch obrotowy ze skrętnością przeciwną do skrętności układu kartezjańskiego 4 . Energia kinetyczna ruchu obrotowego koła 1 może być wykorzystana użytkowo.

Po osiągnięciu położenia dolnego żyroskop 3 jest wyhamowywany do prędkości newtonowskiej. Energia kinetyczna żyroskopu dolnego jest przekazywana żyroskopowi górnemu i zwiększa jego prędkość do prędkości relatywistycznej. Żyroskopy z lewej strony koła 1 nie doznają relatywistycznego zwiększenia masy, oddziaływują grawitacyjnie słabiej niż żyroskopy z prawej strony koła 1 i nie równoważą ich ciężkości.

Czy założenia powyższego urządzenia są zgodne z OTW? Czy urządzenie będzie produkować energię użyteczną ex nihilo?

Warszawa, 18 lutego 2007r.

Grzegorz Rossa.

 

Źródło: http://www.arkiva.pl/artykul.php?id=99