Czujniki i przetworniki temperatury

Czujniki i przetworniki temperatury pozwalają stworzyć odpowiednie warunki temperaturowe podczas m.in. produkcji. Więcej o nich w dalszej części artykułu.

 

 

Podczas produkcji oraz wielu procesów przemysłowych należy zapewnić odpowiednie warunki zewnętrzne. Jednym z parametrów, który czeto musi być ściśle określony, jest temperatura. Obecnie o jej odpowiedni poziom dbają różnego rodzaju urządzenia, dzięki którym jest ona utrzymywana na odpowiednim poziomie. Takimi urządzeniami, stosowanymi w wielu procesach produkcyjnych i przemysłowych są czujniki i przetworniki temperatury.

Czujniki temperatury

Są to elementy, które mierzą i stabilizują temperaturę wewnątrz danego pomieszczenia.

Możemy je podzielić na czujniki:

  • Rezystencyjne – są to czujniki zawierające platynę takie jak: Pt100, Pt500, Pt1000 lub czujniki niklowe typu Ni100 oraz termistorowe NTC, lub PTC. Tego typu czujniki działają na zasadzie zmiany rezystancji, czyli zmiany oporu wraz ze zmianą temperatury.
  • Termoelektryczne tzw. termopary – są bardzo dokładne i elastyczne. Zasada ich działania opiera się na powstawaniu siły termoelektrycznej, która jest wytwarzana podczas połączenia się dwóch różnych materiałów. Wykorzystują one wtedy zjawisko Seebacka, które zachodzi na styku tych materiałów. Możemy rozróżnić termoelementy typu J, K, E, T, B, R, S, N, C, L.

Czujniki i przetworniki temperatury stosuje się do pomiaru, regulacji i rejestracji poziomu ciepła przy urządzeniach takich jak piece hutnicze, centralnego ogrzewania czy hartownicze. Oprócz tego są one wykorzystywane również w wielu innych miejscach takich jak pasywne budynki, klimatyzacje, laboratoria, przemysł spożywczy i rolniczy.

Przetworniki temperatury

Są to niezwykle przydatne urządzenia, które potrafią kondycjonować sygnał pomiarowy, czyli przetworzyć go do zestandaryzowanej postaci. Dzięki temu może on być zarejestrowany lub przesłany dalej. Przy obecnych liniach prdukcyjnych i przemysłowych stosuje się najczęściej przetworniki temperatury pomiarowe, które charakteryzują się wieloma dodatkowymi funkcjonalnościami. Oprócz wymienionej wcześniej standaryzacji sygnału mogą one m.in. poprawiać jego jakość oraz realizują funkcje diagnostyczne. Dzięki temu są one bardzo wydajne i pozwalają np. wykryć uszkodzenie czujnika lub inną awarię układu. Czujniki temperatury są więc niezwykle ważnym elementem, który zapewnia odpowiednie warunki przy wielu procesach przemysłowych i produkcyjnych.

Urządzenia tego typu można dowolnie konfigurować i dopasowywać do swoich potrzeb. Możemy skonfigurować je pod odpowiedni typ czujnika, zakres mieszonej temperatury lub standard, w jakim mierzony jest dany sygnał wyjściowy. Do najczęściej spotykanych przetworników temperatury należą te programowalne przy pomocy przełączników znajdujących się na ich przedniej ścianie lub specjalnego oprogramowanie komputerowego.