JustPaste.it

کارمادیو در سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرده است و مطالب خبری، آموزشی، سرگرمی، هنری و ... برای کاربران فارسی زبان تهیه و تولید می نماید.