Coś tu nie gra...

Biblia, Religia, Chrześcijaństwo, Katolicyzm, czy sam Bóg, nie jest dokładnie taki jak myślisz.

 

 

„Chrześcijanie powinni (...) powrócić z odnowionym zapałem do Biblii (...) przez pobożną lekturę (...).
W tekście objawionym sam Ojciec Niebieski wychodzi nam bowiem z miłością na spotkanie i rozmawia z nami, ukazując nam naturę Jednorodzonego Syna oraz swój plan zbawienia ludzkości.”
Jan Paweł II (1)

bb21b76a0abae1e4b6c34d236ef32447.jpg

 

Biblia, czyli święta księga jest jednym z głównych filarów religii Chrześcijańskiej.
Jest nie tylko księgą świętą, jest nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw życiowych.

Wg statystyk 32% Polaków regularnie czyta Pismo Święte. (2)
Księża mówią, że biblia naucza moralności i miłości do bliźniego. Tymczasem okazuje się, że pismo święte wcale takie dobre nie jest.

Wartości moralne jakie przekazuje biblia, są krótko mówiąc – prymitywne.

Cytaty które za chwile poznasz, pochodzą z Biblii Tysiąclecia, rzadziej z Biblii Gdańskiej.

Nie są to specjalnie odszukane fragmenty wyciągnięte z kontekstu, praktycznie w każdej księdze która uczy jak żyć (80% to opisy mordów Izraelitów), znajduje się jakiś podejrzany fragment.

Wersety jakie udało mi się znaleźć wprawiają w zakłopotanie niejednego księdza.

Posługują się oni z reguły tymi samymi argumentami - argumentami bez sensu.

Teraz zacznijmy od egzekucji.

Kary śmierci zabrania się w 88 krajach, 11 krajów zniosło ją za wyjątkiem szczególnych przestępstw takich jak zbrodnie wojenne, a kolejne 30 wprowadziły politykę niewykonywania jej (moratorium) lub nie wykonały żadnego wyroku od co najmniej 10 lat.(3)

Z reguły są to kraje cywilizowane, o wartościach etycznych i moralnych.

Co biblia mówi o karze śmierci?

Mówi, że karać śmiercią należy nawet za najmniejsze przewinienie.

I wcale nie jest to szybka i bezbolesna śmierć.

 

Księga Wyjścia 22:17

Nie pozwolisz żyć czarownicy.”

 

Księga Wyjścia 22:18

Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią.”

 

Księga Wyjścia 21:15

Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią.”

 

Księga Wyjścia 21:17

Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią.”

 

Księga Wyjścia 27:29

Jeśliby wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie wolny od kary.

Gdy jednak wół bódł i dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż [wół] zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć.”

 

Księga Wyjścia 35:2

„Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy (sobota) będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana;

ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.

Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.”

 

Księga Kapłańska 20:1-2

„Dalej Pan powiedział do Mojżesza:

Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go.”

 

Księga Kapłańska 20:14

„Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was.”

 

Księga Kapłańska 20:15

„Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie.”

 

Księga Kapłańska 20:18

Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej [krwi], a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu.”

 

Księga Kapłańska 20:27

Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie.”

 

Księga Kapłańska 23:13-16

Wtedy Pan powiedział do Mojżesza:

Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go.

Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał.

Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.”

 

Księga Powtórzonego Prawa 13:7-11

„Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi –

jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego –

nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa.

Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud.

Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

 

Księga Powtórzonego Prawa 22:13-21

„Jeśli ktoś poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi,

zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: «Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa,

wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta.(...)

Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety,

wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie.”

 

 

Zasady jakimi powinni kierować się chrześcijanie są czyste jak łza.

Wszystkie wynikają bowiem z Biblii – Świętej Księgi Izraelitów.

Czy wszystkie są takie mądre? Czy wszystkie są potrzebne?
Dlaczego kościół wybrał zasady które będą przestrzegane i te które nie będą?

Bóg raczej zdania nie zmienił, więc zapewne popełniasz ciężki grzech jedząc zająca, czy wieprza.

 

Księga Kapłańska 11:1-8

„Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona:

«Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi:

Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa.

Ale [następujących zwierząt], mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli: wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty;

świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty;

zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty;

wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa - będzie dla was nieczysty.

Nie będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny - są one dla was nieczyste.”

 

Księga Kapłańska 11:12

Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla was obrzydliwością.”

 

Księga Kapłańska 11:21

Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko te, których [tylne] kończyny wystają ponad nogami [przednimi], aby [mogły] skakać na nich po ziemi.”

 

Księga Kapłańska 11:41 

„Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością - nie wolno ich jeść!”

 

Księga Kapłańska 12:3
Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.”

 

Księga Kapłańska 13:45
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: "Nieczysty, nieczysty!"”

 

Księga Kapłańska 17:12
Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi.
Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie będzie spożywał krwi.”

 

Księga Kapłańska 19:19
"Będziecie przestrzegać moich ustaw.
Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt.
Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna.
Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici."

A teraz zobacz na metce z ilu rodzajów nici została utkana twoja bluzka, być może nieświadomie żyjesz wbrew Panu!

Księga Kapłańska 19:26
Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.”

Pożegnaj się z Kaszanką (krupniokiem), Czerniną i innymi potrawami z krwią.

 

Księga Kapłańska 19:27
Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.”

 

Księga Kapłańska 19:28
Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!”

Ciekawe co na to powiedzieliby ludzie ochoczo robiący sobie religijne tatuaże?

 

Księga Kapłańska 21:13
„Kapłan (...) Za żonę weźmie tylko dziewicę.”

To dlaczego w kościele katolickim kapłan nie może mieć żony?
Czyżby dziewica była zagrożonym gatunkiem?

Księga Kapłańska 21:18-21
Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę - nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga.”

Dlatego kościół często zabrania osobą niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć we mszy świętej.
(np. spowiedź, komunia itp.)

A teraz ciekawostka, wyobraź sobie, że jesteś mordercą i masz strasznego wroga.
Chcesz mu zrobić coś strasznego, coś gorszego od śmierci.
Co w tej sytuacji robisz?
Ano obcinasz mu członka, ewentualnie gnieciesz jądra.
Chłopak nie dość że dobrze sobie już nie zrobi, dzieci nie będzie miał, a żonę też  znaleźć nie lada, to jeszcze pójdzie do piekła.
Nie miła sprawa...

Księga Powtórzonego Prawa 23:2
"Nikt kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana."

Kolejna Ciekawostka.
Wierzysz w Boga - wierzysz w Biblię.
Wierzysz w Biblię - wierzysz w Gigantów.

Księga Rodzaju 6:3-4
„A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach."

 

I List do Koryntian 11:14
Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy

????

736ac8301fd481976bd716b15d4ce0a7.jpg

 

Przyznaje, że żadna książka nie ma tyle brutalności, tyle krwi, i mordów w sobie, ile ma Biblia.
Na katechezach, i wszędzie tam gdzie dzieci uczy się religii (a właściwie katolicyzmu), zachęca się je do czytania biblii.
Jednocześnie zabrania oglądania pokemonów przez występującą tam przemoc. (4)

Co ma zrobić trędowaty po uzdrowieniu?
Bóg chce by wyglądało to mniej więcej tak:

Księga Kapłańska 14:3-7
„a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu,
to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop.
Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą.
Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą żywą.
Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób oczyści go.
A ptaka żywego wypuści na pole.”

Jak wiadomo, Bóg obiecał Izraelitą ziemię obiecaną.
Niestety ta ziemia (o którą zabijają się do dzisiaj) była już zamieszkana przez inne narody.
Co zrobili Izraelici? To co Bóg kazał.

Księga Jozuego 10:28-42
„28 
Tego samego dnia Jozue zdobył Makkedę i pobił ją ostrzem miecza, króla zaś jej i wszystkich żywych w mieście obłożył klątwą, tak że nikt nie ocalał. A z królem Makkedy postąpił tak, jak z królem Jerycha.
29 
Następnie Jozue z całym Izraelem udał się z Makkedy do Libny i natarł na Libnę.
30 
I wydał ją Pan w ręce Izraela wraz z jej królem; zdobyli ją ostrzem miecza i zabili wszystkich żyjących, tak że nikt nie ocalał; a z królem jej postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha.
31 
Jozue z całym Izraelem udał się następnie z Libny do Lakisz, obległ je i natarł na nie.
32 
I wydał Pan również Lakisz w ręce Izraela, który na drugi dzień zdobył je i zabił ostrzem miecza wszystkich żyjących w nim, zupełnie tak, jak uczynił z Libną. 33 Wówczas Horan, król Gezer, przybył, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zadał mu taką klęskę, iż z jego ludu nikt nie ocalał.
34 
Później Jozue, a z nim cały Izrael udali się z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego.
35 
Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim żyło, tegoż dnia zostało obłożone klątwą, zupełnie tak, jak w Lakisz.
36 
Z Eglonu udał się Jozue, a z nim cały Izrael do Hebronu i natarł na niego.
37 
I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkańców przyległych jego miast, nie pozostawiając nikogo przy życiu, jak uczynił [Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim żyło, zostało również obłożone klątwą.
38 
Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i natarł na niego.
39 
I zdobył go wraz z jego królem i wszystkimi przyległymi doń miastami: pobili go ostrzem miecza i obłożyli klątwą wszystko, co w nim żyło, nie oszczędzając nikogo. Jak postąpił z Hebronem, tak uczynił z Debirem i jego królem, jak przedtem uczynił z Libną i jej królem.
40 
W ten sposób Jozue podbił cały kraj: wzgórza i Negeb, Szefelę, i stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo przy życiu i obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan, Bóg Izraela.
41 
Jozue pobił ich pod Kadesz-Barnea aż do Gazy, cały kraj Goszen aż do Gibeonu.
42 
Wszystkich tych królów i ziemie ich zdobył Jozue w jednej wyprawie, ponieważ Pan, Bóg Izraela, walczył wraz z Izraelem.”

 

Nie martw się, Bóg cię kocha, karze cię tylko zabić, bo Izraelici muszą mieć trochę miejsca dla siebie.
Szczegółowy plan podbijania miast w imię Boga znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa.
Średniowieczne krucjaty nie są dziełem szatana, według biblii, ich uczestnicy zasługują na niebo.

 

Księga Powtórzonego Prawa 20:10-16

10. Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, najpierw ofiarujesz mu pokój,
11. a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli.
12. Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je.
13. Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.
14. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój.
15. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi własnością pobliskich narodów.
16. Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.

 

I gdzie tu jest sławne miłosierdzie Boskie?

I gdzie wtedy były reklamy „Jesus loves you”?

bb29d905c4b14915f54cd3b820af485b.jpg

 

Księga Mądrości 1:15-16

Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważając ją za przyjaciółkę,
i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem.”

Grzech wiedzie do śmierci.
Grzechem jest nieprzestrzeganie dekalogu.
Trzecie przykazanie to "Pamiętaj abyś dzień święty święcił."
Ateiści z pewnością nie obchodzą świąt. Posłużę się statystykami.

10 najbardziej ateistycznych państw to:
Szwecja, Wietnam, Dania, Norwegia, Czechy, Japonia, Finlandia, Francja, Korea Południowa i Estonia.(43)
Średnia długość życia w tych państwach to 73,6 lat.(64)

10 najbardziej chrześcijańskich państw na świecie (nie licząc Watykanu):
Namibia, Mołdawia, Armenia, Filipiny, Ekwador, Kolumbia, Wenezuela, Chile, Boliwia i Paragwaj.(65, 66)
Średnia długość wynosi: 69,3 lat (64)

Wniosek? To rozwój medycyny wpływa na długość życia, nie grzech!

 

Mądrość Syrycha 40:28

Synu, nie prowadź życia żebraczego, lepiej umrzeć, niż żebrać.”

Fragment brzmi jak za czasów Trzeciej Rzeszy.

 

Mądrość Syrycha 14:8

"Zły jest ten kto zazdrosnym okiem patrzy odwraca oblicze i z góry spogląda na innych"

Kto według biblii jest zły? Odpowiedź może być zaskakująca. Do tego opisu idealnie pasuje sam Bóg!
Spogląda na innych z góry - tak
Odwraca oblicze - tak
Zazdrosnym okiem patrzy - tak(5)
Widać coraz więcej sprzeczności w tej książce...

 

Popularne Dziesięć Przykazań, czyli Dekalog jest podstawowym kanonem wiary dla Chrześcijan.
Wyznawcy prawie wszystkich religii Chrześcijańskich, przyjmują oryginalny tekst Dekalogu z Księgi Wyjścia.
Jedynie władze Katolickie, dawno temu zdecydowały, że 10 Przykazań należy rozumieć nieco inaczej.
Jak inaczej?

Oryginalny tekst Dekalogu brzmi:

(1)I mówił Bóg wszystkie te słowa a rzekł:
(2) Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
(3) Nie będziesz miął bogów innych przede mną.
(4) Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią.
(5) Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą;
(6) A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.
(7) Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze.
(8) Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił.
(9) Sześć dni robić będziesz, i wykonasz wszystkę robotę twoję.
(10) Ale dnia siódmego odpocznienie jest Pana Boga twego; nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość twój, który jest w bramach twoich;
(11) Bo przez sześć dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze, i cokolwiek w nich jest, i odpoczął dnia siódmego; przetoż błogosławił Pan dzień odpocznienia, i poświęcił go. (12) Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.
(13) Nie będziesz zabijał.
(14) Nie będziesz cudzołożył.
(15) Nie będziesz kradł.
(16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.
(17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.(6)

 

Dekalog wg. Kościoła Katolickiego brzmi:

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2.Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
5.Nie zabijaj.
6.Nie cudzołóż.
7.Nie kradnij.
8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest

 

Jak łatwo zauważyć, w Dekalogu Katolickim pominięto zakaz oddawania czci bałwanom, którego biblia wyraźnie zabrania!

Pierwsze przykazanie wg. Biblii potraktowano jako wstęp, aby nie być posądzony o łamanie dekalogu,
Kościół podzieli ostatnie przykazanie.

W ten sposób zmieniono jedne przykazanie:
„Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego”

na dwa:

9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Ponadto Biblia niejednokrotnie mówi o zakazie kultu wizerunków Boga.
"Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat."(7)

"Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą," (8)

Nie ma wątpliwości, że modlenie się do rzeczy materialnych, klękanie przed nimi, oddawanie czci, jest GRZECHEM!(9)

To właśnie podstawowa różnica między katolicyzmem, a protestantyzmem.
Protestanci są wierni biblii, nie oddają czci obrazom, figurom,
Dzięki tej małej modyfikacji co roku ok. 4,5 mln. pielgrzymów modli się do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, milion turystów odwiedza obraz Matki Boskiej Piekarskiej,  ludzie pielgrzymują do Wilna, by zobaczyć obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, modlą się do krzyża, obrazów, świętych, zmarłych, papieży,
a duchowni podczas mszy świętej całują złotą monstrancję wartą kilka tysięcy złotych.(10)
Gdy upadnie ci religijny obrazek, na znak szacunku pocałuj go, różaniec natomiast nie ma prawa być wyrzucony, w ostateczności spalony, przynajmniej mnie tak uczono w szkole. Jeśli Bóg istnieje, to na pewno nie jest z tego zadowolony...

 

Następną rzeczą jaką chciałem poruszyć jest sprawa kobiet.
Prawie każda religia ogranicza ich swobodę, łącznie z chrześcijaństwem.

Posłuchajmy co mówi Biblia o kobietach i jaką mają one rolę w społeczeństwie.

Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy.
A jeśliby nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej.
Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami.
Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania.
Jeśli nie spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.”(11)

Czyli jak łatwo można zrozumieć, nie ma nic złego w sprzedaniu swojej córki za niewolnika, wszak to tylko kobieta...
Następny fragment ukazuje dość dosadnie co należy zrobić z kobietami, które podobno uprawiają czary.

Nie pozwolisz żyć czarownicy.” (12)

W ten oto sposób, wysłannicy pana między XV a XVII wiekiem, zabili kilka milionów kobiet oskarżonych o czary.
Przed śmiercią często je torturowano, a sama śmierć też nie należała do najprzyjemniejszych – palono je żywe na stosie.
Jako tortury stosowano najczęściej
obcinanie rąk lub nóg, oślepianie lub rozszarpywanie rozpalonymi do czerwoności obcęgami.
Podczas tortur często były odmawiane modlitwy. Chrześcijanie byli mistrzami w wymyślaniu nowych rodzajów tortur.(13)

Różnice między mężczyznami, a kobietami znakomicie widać w 12 rozdziale Księgi Kapłańskiej.

„Dalej powiedział Pan do Mojżesza:
Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie.
Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany.
Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.
Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia.
Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni dla oczyszczenia krwi.”

Czyli kobieta po urodzeniu chłopca jest „nieczysta” przez 7 dni, natomiast jeśli urodzi dziewczynkę, okres ten trwa 2 razy dłużej. Tak więc z Biblii wynika, że dziewczyny/kobiety są 2 razy bardziej nieczyste od mężczyzn!

A co należy zrobić, jeżeli okaże się, że twoje żona nie jest dziewicą?

Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety,
wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie.” (14)

A teraz wyobraź sobie, że jesteś na imprezie. Kompletnie zalany, wdajesz się w bójkę ze swoim bratem.
Twoja żona chcąc ci pomóc, pociągła bijącego za krocze.
Według Biblii musisz jej teraz tą rękę odciąć.

Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i - chcąc wyrwać męża z rąk bijącego - wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe,

odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości.” (15)

Pismo Święte nawet wyraźnie mówi jaka jest rola kobiet.

"Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim." (16)

Biblia nie raz stawia mężczyznę nad kobietą. Sam Bóg emanuje seksizmem.

Ale dlaczego właśnie kobiety?
Bo to Ewa, skusiła Adama do grzechu.


Jak chrześcijanie wypełniali taką wolę Boga?
A no w II wieku Klemens z Aleksandrii pisał: „Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą”.
W VI wieku filozof Boethius, pisał, że kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie.
Jeszcze w tym samym wieku biskupi na soborze w Macon, głosowali czy kobiety mają duszę.

Odo z Cluny powiedział: „obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju”.
W XIII wieku św. Tomasz z Akwinu powiedział „nic bardziej wadliwego nie było zrobione w pierwszym stworzeniu rzeczy; kobieta nie powinna być wtedy stworzona”.
Głosił on też, że „Kobieta ma się do mężczyzny tak, jak rzecz niedoskonała i ułomna (imperfectum, deficiens) do rzeczy doskonałej (perfectum)”.
Ortodoksyjni Chrześcijanie, twierdzili że kobiety są winne wszystkich grzechów, a Luteranie rozważali, czy są istotami ludzkimi.

Papież Pius II powiedział: „Gdy widzisz kobietę, myśl, że to diabeł! Jest ona rodzajem piekła”.
Natomiast Teolog katolicki – Ries powiedział: „Kościołowi katolickiemu i tylko jemu zawdzięcza kobieta chrześcijańska swą prawdziwą godność."

"Dlatego jest słuszne i sprawiedliwe, że również kobieta okazuje swą wdzięczność kościołowi”(17, 18, 19, 20)

Po przeczytaniu tego, zapewne twój pogląd na temat Boga, nieco się zmienił.
Otóż Bóg nie jest taki, jaki ci wmawiano, ma on również swoją mroczną stronę, do której sam się przyznaje.


Bóg jest:

- zazdrosny :„ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,”, (5)
Według Boga, zazdrość jest zła, więc...
g też jest zły!

- mściwy i niesprawiedliwy: „Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia.” ,(21)

- dzieciobójcą (sprawił, że niedźwiedzie rozszarpały 42 dzieci): „Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!
On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie.
Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci."

Ponadto wysłał na śmierć też swojego syna.(22)

- jest homofobem: "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, (...) ani mężczyźni współżyjący z sobą," (8)

- seksistą – jak już podawałem wcześniej,

- zwolennikiem masowych mordów/czystek etnicznych – „Pan rzekł do Mojżesza: Jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt” (23)

Ostrzem miecza pobili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono.
Wszystkie miasta tych królów i samych ich królów zwyciężył Jozue i zdobył ostrzem miecza,
obłożywszy ich klątwą, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana.
Wszystkie jednak miasta, położone na wzgórzach, nie zostały przez Izraelitów spalone,
z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego.
Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie,
lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy.
To, co Pan rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz rozkazał Jozuemu,
Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując z tego wszystkiego, co rozkazał Pan Mojżeszowi.”(24
)

Na dodatek jest kłamcą, gdyż mimo to twierdzi, że jest miłosierny.
Twierdzi też,  że człowiek ma wolną wolę, a tymczasem szantażuje go wiecznym bólem w wyniku nie przestrzegania jego zasad.
Tak jakby w Północnej Korei powiedzieć, że ludzie mają wolność słowa.
Ponadto jego zachowanie przypomina nieco głównego bohatera filmu „Piła”.
Bawi się ludźmi jak mu się podoba.
Bóg katolicki, szczególnie ten ze starego testamentu jest bez wątpienia niemiłym gościem.
Lepiej więc nie wchodzić mu w drogę i przestrzegać jego zasad.

Jedną z  takich zasad jest przykazanie 2 mówiące „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.”
Więc jak łatwo jest zrozumieć nie obchodzenie święta jest grzechem.

Biblia mówi:

Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.
Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.”


Szabat – czyli ostatni dzień każdego tygodnia to sobota.
Dlaczego więc świętuje się niedzielę?
W 314 roku Cesarz Konstantyn nakazał święcić niedzielę, 50 lat później na synodzie w Laodycei kościół zabronił świętowania soboty.
Mimo, że w biblii wyraźnie pisze o świętowaniu soboty, a sam Jezus święcił ten dzień,
katolicy zdecydowali na przeniesienie go.
Bóg stworzył świat w 6 dni, a siódmego odpoczywał.

Siódmy dzień tygodnia to sobota, więc powinniśmy iść w ślady Boga/Jezusa i też odpoczywać w Sobotę.
Dlaczego władze przeniosły szabat?

Na pamiątkę zmartwychwstałego perskiego boga Mitry.(20)

A czy musimy święcić także święta wymyślone przez ludzi?

600 rok - Wprowadzenie "godzinki" do M.B.

1264 r. - Uroczystość Bożego Ciała.

1852 r. - Nabożeństwo majowe do N.M.P...itd.(20)

Na szczęście (a może na nieszczęście) nie mamy żadnego dowodu, że bóg katolicki  tak naprawdę istnieje.
A może to inne religie mają racje?

Na świecie prawdopodobnie istnieje 100 tys. religii i wyznań.(25)
Jak łatwo jest obliczyć, prawdopodobieństwo, że wyznajemy tą prawdziwą, teoretycznie wynosi 1:100 000.
Teoretycznie, bo jedne religie mają nieco większe szanse na bycie tą właściwą, niż drugie.
Są to religie objawione, czyli te której początki są związane z działalnością założyciela, lub proroka.(26)
Czyli: Bahaizm, Chrześcijaństwo dzielące się na 22 odłamy, Islam na 15, Judaizm 7, Sikhizm, Zaratusztrianizm, Buddyzm 13 odłamów, Dżinizm, Hinduizm - 10, Teoizm i Konfucjonizm.

72 religie, biorąc pod uwagę, że Bóg istnieje, i jedna z tych religii mówi prawdę, otrzymamy prawdopodobieństwo 1: 72.
Mamy więc małe szanse że trafimy we właściwą wiarę, oczywiście, jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich zakazów i nakazów.
Nie zapominajmy też o ewolucjonizmie, prawdopodobieństwo że powstaliśmy z komórki wynosi... 1:1 (27)
Ewolucja jest obecnie niepodważalnym faktem naukowym, udokumentowanym dowodami.

Czy Teoria Ewolucji jest sprzeczna z Kreacjonizmem?
Dziś kościół twierdzi że nie, ale po wydaniu „O Pochodzeniu Gatunków” Darwina ludzie religijni zachęcali do potępienia i odrzucenia jego teorii, a sam Darwin nazwany był przez wyznawców kościoła kłamcą.

Czy to nie przypomina trochę historii Kopernika?

Gdy powstaje teoria sprzeczna z biblią, kościół najpierw stara się za wszelką cenę ją zniszczyć, lecz gdy owa teoria staje się niepodważalnym faktem i gdy wiara staje sprzeczna z nauką, kościół nagle stwierdza, że biblię nie należy brać dosłownie i że nauka, coraz bardziej negująca istnienie boga, nie jest sprzeczna z kreacjonizmem.
Kościół uważa, że bóg mógł posłużyć się jakąś istotą przygotowaną na planie ewolucji i tchnąć w nią duszę.(27)
Brzmi sensownie tak? A co na to biblia?  A biblia mówi co innego. Bóg stworzył człowieka z gliny.
Nigdzie w Biblii nie znajdzie się słowa o tym, że zostaliśmy stworzeni na bazie jakiegoś innego stworzenia, nigdzie nie pisze o czyśćcu, czy o trójcy świętej.
No ale, pismo święte ma coraz mniej wspólnego z kościołem katolickim, jak mogliśmy się dowiedzieć wcześniej.

Wróćmy jednak do tego tchnięcia dusze w człowieka.
Chrześcijanie twardo utrzymują, że różnimy się od zwierząt, powołując się najczęściej na uczucia takie jak wstyd, poczucie winy,  świadomość istnienia, empatia, czy moralność.
Tymczasem naukowcy już dawno udowodnili z użyciem lustra, samoświadomość niektórych zwierząt m.in. naczelnych.
Jest pewne, że małpy rozumieją, że istnieją i są integralnymi jednostkami.(28)
Jeśli bóg tchnął w człowieka uczucia, powinny mu towarzyszyć zawsze,
jednak tzw. dzicy ludzie, wychowani przez zwierzęta zazwyczaj nie wykazują empatii,
a pojęcia moralności, czy własności są im obce.
(29)
Jaki z tego morał? Jesteśmy bardziej dzicy niż myślimy, większość uczuć i zachowań jakimi dysponujemy uczymy się od społeczeństwa, nie rodzimy się z nimi.
Od zwierząt różni nas mniej niż myślisz, ludzkie DNA od DNA Szympansa jest identyczne w 98%.(30)
Jedyne co nas wyróżnia wśród zwierząt to inteligencja, i tego się trzymajmy!

W jaki sposób, mimo postępu cywilizacji i nauki, Chrześcijaństwo opanowało prawie pół świata i  dziś jest największym systemem wierzeń na świecie?
No i w jaki sposób utrzymało się przez 2 tysiące lat? Sposób jest prosty, kilka znakomitych sztuczek.
Zacznijmy od krucjat.

5d16d5b713ae58965a03af1460217a46.jpg

Krucjaty, Wyprawy Krzyżowe, czyli wojny Chrześcijan przeciwko innym religią, były prowadzone od VIII do XV wieku.
Celem było odzyskanie terytorium, wzbogacenie kościoła poprzez grabież i nawrócenie miejscowej ludności.
Ludzie widząc, że chrześcijaństwo dysponuje ogromnym wojskiem, często dobrowolnie przechodzili na ich wiarę.(31)
A ty co byś wybrał, chrzest czy egzekucję?
W 638 r.  Szósty sobór w Toledo nakazał przymusowe ochrzczenie wszystkich żydów w Hiszpanii.
Nie był to jedyny taki przypadek, gdzie siłą chrzczono niewiernych.(20)

Gdy w 1492 roku Kolumb odkrył Amerykę, inkwizycja szybko dotarła również tam.
Misjonarze, mający podobno nauczać wiary w Chrystusa zabijali Indian, którzy nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa.
Przed głoszeniem słowa bożego w Meksyku żyło 11 milionów Indian, po 100 latach - 1,5 miliona.
Jose de Anchieta – portugalski misjonarz powiedział „Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”

Uznawany jest on za winnego wielu morderstw Indian.
Papież Jan Paweł II przeprowadził beatyfikację misjonarza nazywając go „Apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego.”
Dziś Jose de Anchieta jest błogosławionym Kościoła Katolickiego.(20, 32)

W dzisiejszych czasach nawracanie siłą nie daje już takich efektów, wolne media szybko nagłośniły by takie praktyki,
dlatego kościół stosuje nieco inną metodę. Nauczanie, czy raczej nawracanie odbywa się głównie w Afryce.
Dlaczego tam?
Dlaczego nie w Czechach (61% Niewierzących), Dani (48%) czy Japonii (65%) ?
Powszechnie wiadomo, że Afryka to jeden z najsłabiej rozwiniętych obszarów ziemi.
Ludzie mieszkający tam są bardzo podatni na sugestie.

Niestety, misjonarze mimo ciemnoty tubylców, czasem mają problemy z nawróceniem i chwytają się nieetycznych metod.
Jedną z takich metod był potajemny chrzest umierającego, stosowany najczęściej przez zakon sióstr.
Siostry pytały nieszczęśnika, czy chce „bilet do nieba” odpowiedź twierdząca miała oznaczać zgodę na chrzest.
Stosowaniem takich praktyk zajmowała się Matka Terasa z Kalkuty, wszystko odbywało się w tajemnicy, bo chrzczeni byli wyznawcy Hinduizmu i Islamu.(33, 34)

Zastanówmy się nad chrzcinami. Dlaczego chrzci się głównie małe dzieci nie świadome tak ważnego wyboru jakim jest przyjęcie chrześcijaństwa?
Dlaczego określa się mianem katolik osobę, która nigdy nie wyraziła zdania na ten temat?
Tu kolejny raz kościół wziął na cel ludzi podatnych na sugestie, bo kto najprędzej uwierzyłby w boga jak nie małe dziecko ślepo wierzące w każde słowo swojej matki?
Chrzest w dzisiejszych czasach ma naprawdę mało wspólnego z tym biblijnym. A statystyki rosną...
Chrześcijan jest 2,1 miliarda, czyli 1/3 ludności ziemi.
Zapewne prawie wszyscy byli poddani praniu mózgu w tak wczesnym wieku.

”Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.”  Karol Darwin.

Kolejne sztuczki są już nieco psychologiczne.
„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. (35)

Nic tak nie poprawi morale jak myśl o tym, że twoje nędzne życie będzie kiedyś wspaniałe, a bogaci ludzie którym tak zazdrościsz pójdą do piekła.
Oczywiste jest, że na świecie istnieje więcej ludzi biednych, niż bogatych.
Faworyzowanie tych pierwszych było doskonałym pomysłem.
Dziś niestety coraz częściej można to określić jako „Pieniądze nie są ważne, więc oddaj mi wszystko co masz”
Papież co roku dostaje tzw. Świętopietrza, czyli kieszonkowe ze wszystkich parafii na świecie, w 1999 roku dostał 55 mln.
USD. (36)
A może wielbłąd czmychnie w końcu przez te ucho?
O pieniądzach opowiem potem, teraz lećmy dalej.

Dużo ludzi boi się odejść od wiary, ze względu na piekło.
Piekło to miejsce gdzie grzesznicy będą się smażyć przez wieczność, bo jak inaczej można zmusić ludzi do wiary, jak nie poprzez strach przed wiecznym bólem?
„Religia jest oparta przede wszystkim i głównie na strachu.” Bertrand Russel
Ale co mieli zrobić ludzie z ciężkimi grzechami, przecież mogli już nie mieć szans na zbawienie?
Z pomocą przyszedł dogmat o czyśćcu wprowadzony na soborze Florenckim i Trydenckim w XV i XVI w. (37)
Od tej pory grzesznicy po pokucie, mogli trafić do nieba, a Bóg stał się miłosierny, przynajmniej w sprawie nieba.

Nauka jednak zaczynała kłócić się z biblią. Co zrobił kościół? To co umie najlepiej.
W 1600 roku na stosie został spalony Giordano Bruno, gdyż głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny.  (38)
33 lata później Galileusz cudem uniknął spalenia na stosie za głoszenie zasady heliocentryzmu, potwierdzającej teorię Kopernika. (39)
W 1990 roku, Joseph Ratzinger - wtedy jeszcze kardynał - oświadczył w Parmie:

"proces kościelny przeciwko Galileuszowi był uzasadniony i sprawiedliwy".(40)
Kościół skutecznie bronił się przed postępem cywilizacyjnym.
Sam Mikołaj Kopernik miał problemy z kościołem.

Jego dzieło „O Obrotach Sfer Niebieskich” zostało wpisane do indeksu ksiąg zakazanych w 1616 roku.
Sam indeks ksiąg zakazanych zawierał ponad 4 tysiące tytułów ksiąg zakazanych z różnych przyczyn, najczęściej była to herezja, polityczna niepoprawność, lub problematyka seksu.
Za posiadanie takiej książki można było zginąć.
Kościół zakazywał dzieł takich autorów jak Marcin Luter, Adam Mickiewicz, Blaise Pascal, Jan Kalwin, Andrzej Frycz Modrzewski i wspomniany wcześniej Kopernik.
O zniesieniu indeksu zdecydowano dopiero w 1966 roku. (41)

Jeśli dalej uważasz, że religia jest potrzebna, bo bez niej ludzie żyliby dziko i bez zasad, to jesteś w błędzie.
Gregoreg Paul przeprowadził badanie wykazując, że im bardziej żarliwa wiara w Boga, tym więcej przestępstw i problemów związanych ze społeczeństwem. (42, 43)
Strach przed piekłem nie musi być jedynym powodem przestrzegania prawa, istnieje także moralność!

Poza tym religie winne są największych wojen na świecie.
Popatrzmy na dzisiejszy świat – konflikty w Izraelu i Palestynie, Północnej Irlandii, Iraku, czy Afganistanie.
Wszystkie mają jakiś związek z religią. Nawet Hitler był protestantem i utrzymywał kontakty z papieżem.
W trakcie wielkiego przyjęcia armii Niemieckiej w Wiedniu, kardynał Innitzer należał do pierwszych, którzy przywitali Hitlera pozdrowieniem nazistowskim.
Nakazał także zawiesić we wszystkich kościołach austriackich flagi ze swastyką, bić w dzwony i modlić się za nazistowskiego dyktatora. (44, 45)
Papież Pius XII był nazywany papieżem Hitlera, utrzymywał też  dobre stosunki z dyktatorem Włoch Benito Mussolinim.(46)
Wyskoki rangą nazista, współpracownik Hitlera - Franz von Papen w 1959 otrzymał od Jana XXIII tytuł tajnego szambelana papieskiego. (47)
Na początku roku 1940, biskup Augsburga, Kumpfmüller, zapewnił, że Chrystus jest „zawsze najlepszym towarzyszem broni”.
„Chrystus dochowuje wierności temu sztandarowi, któremu ślubował ofiarność, bez względu na to, co miałoby się zdarzyć” (48)
Po nieudanym zamachu na Hitlera, w listopadzie 1939 roku, kardynał Faulhaber odprawił, w monachijskim kościele Najświętszej Marii Panny, uroczystą mszę dziękczynną i wraz ze wszystkimi biskupami bawarskimi pogratulował Hitlerowi ocalenia. (61)
Biskup-sufragan Burger powiedział „Cele rządu Rzeszy są od dawna celami naszego Kościoła katolickiego” (62)
W 1945 roku papież w orędziu wigilijnym stanął w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie nazistowskie, poprosił o ułaskawienie 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera.(63, 20)
W 1990 r. Jan Paweł II ogłosił Piusa XII Sługą Bożym i rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.
W Maju 2007 roku kardynałowie i biskupi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych jednomyślnie opowiedzieli się za jego beatyfikacją.
Dopiero Benedykt XVI wstrzymał proces beatyfikacji Piusa XII.(46)
Historia Kościoła nie zasługuje na chwałę, wydawać by się mogło, że dzisiaj jest całkiem inaczej, że kościół dostosował się do dzisiejszych norm etycznych.
Niestety nie wszystkie decyzje kościoła zasługują na szacunek.
Taka organizacja jak Kościół Katolicki mimo wszystko ma dużą władzę i jego decyzje mogą diametralnie wpływać na życie zwykłych ludzi.

Tak się stało, gdy papież Jan Paweł II nazwał grzechem korzystanie ze środków antykoncepcyjnych.(49)
Wcześniej, stanowisko kościoła nie było do końca znane. Łatwo się domyślić jakie miało skutki takie stwierdzenie.
W Afryce, gdzie panuje epidemia wirusa HIV, nie używanie środków antykoncepcyjnych okazało się fatalne w skutkach.
Na mapie łatwo można zauważyć że państwa o dużym procencie ludzi zakażonych wirusem HIV, to państwa gdzie dominuje chrześcijaństwo. (50, 51, 52)
W krajach Muzułmańskich, gdzie dozwolono środków antykoncepcyjnych, taki problem praktycznie nie istnieje.(53)

No ale pozostają jeszcze pieniądze, które kościół masowo inwestuje w biednych.
To też nie do końca prawda.
W 2006 roku budżet Watykanu zakończył rok z nadwyżką w wysokości 21,8 miliona euro, osobny i niestety nie znany bilans ma Stolica Apostolska .(54)
Z czego kościół zaczerpnął najwięcej?
Ze znaczków, muzeów, datków, gry na giełdzie, a może nawet z handlu narkotykami(55, 36, 56)!
Majątek kościoła w 1986 roku szacowano na około 11 – 15 miliardów dolarów.(36)
Aby zaspokoić potrzeby świata w zakresie higieny i żywności wystarczy 13 miliardów dolarów!(57)
13 miliardów i nie słychać już o głodzie, chorobach, biedzie itd.
Dlaczego kościół tego nie robi?
Dlaczego zamiast pomagać najuboższym, katolicy wolą stawiać nowe bazyliki, jak np.
Bazylika Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, będąca jednym z najwyższych kościołów na świecie?(58)

8ce011995eb1690e3bc07dcdfd2ad9c6.jpg

Po co księżom 7 różnych ornat wartych ok. 500 zł - 5000 zł, po co Dalmatyka 200zł - 5000 zł, monstrancja za ok. 2 tys.?(10)
Dlaczego tak trudno jest dostać chrzest, ślub i wiele innych sakramentów bez symbolicznej złotówki?
Po co ksiądz podczas świąt, chodzi ze skarbonką od domu, do domu?
No chyba nie po to, żeby sobie kolędy pośpiewać!
Zapytaj Benedykta XVI za ile kupił okulary przeciwsłoneczne Serengeti, czy buty firmy Geox.
Po co mu specjalnie grawerowany iPod Apple, czy buty pochodzące podobno od Prady?(59, 60)
Jedno trzeba przyznać – twórca kościoła to naprawdę niezły biznesmen, bo kto potrafiłby stworzyć firmę utrzymującą nierobów przez 2 tyś. lat?
Ehhh... to już chyba wszystko co miałem do powiedzenia.
Chciałem tylko byś po przeczytaniu tego artykułu wyciągnął kilka wniosków.
Przede wszystkim Bóg, chrześcijaństwo, biblia, czy kościół, nie jest dokładnie taki jak ci wpojono.
Pożegnam was cytatami sławnych ludzi.

„Bóg jest jedynym bytem, który aby rządzić, wcale nie potrzebuje istnieć.” Charles Baudelaire

„Bóg jest zawsze po stronie wielkich batalionów.” Henri de Turenne

„Krytyka Kościoła nie jest krytyką Boga.” Jan Stępień

„Twierdzenie, że wierzący czuje się szczęśliwszy od niewierzącego, nie znaczy nic więcej jak to, że pijany jest szczęśliwszy od trzeźwego.” George Bernard Shaw

„Nie ma drugiej takiej religii, która zniszczyłaby tyle istnień ludzkich, co religia katolicka.” Hubertus Mynarek

„Bóg tak chce.” hasło pierwszej wyprawy krzyżowej (1095–1099)

„Bóg z nami.” napis na klamrach u pasów żołnierzy niemieckich podczas I i II wojny światowej(67)
”Patrzcie, co bajka o Jezusie Chrystusie dla nas zrobiła”. Papież Leon X (20)

 

 

 

 

Źródła:

1 - Tertio millennio adveniente, 40.
2 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
3 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci
4 - http://arkapana.republika.pl/harry.html
5 - Ks. Wyjścia 20:5
6 - Ks. Wyjścia 20:1-17, Biblia Gdańska
7 - 1Kor 5:10
8 - 1Kor 6:9
9 - http://www.zbawienie.com/balwochwalstwo.htm
10 - http://www.danceandsing.com/dj-remix-free/04/systematyczne-przyjmowanie-sakramentow-co-75-roku-plynnosc
dochodow-kosciola-xkevin
11 - Księga Wyjścia 21:6
12 - Księga Wyjścia 22:17
13 - http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/zbrodnie/polowanie.php
14 - Ks. Powt. Prawa 22:1-29
15 - Ks. Powt. Prawa 25:1-19
16 - Ef 5,24
17 - http://humanizm.free.ngo.pl/cytat.htm
18 - http://www.wiedzma.most.org.pl/pl/?co=wiedzmy&wiedzmy=Dlaczego+kobiety.htm
19 - http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/zbrodnie/polowanie.php
20 - http://www.eioba.pl/a69902/o_czym_90_katolikow_nie_wie
21 - 4 Mojż. 14:17-19
22 - 2 Ks. Królewska 2:23-24
23 - Księga Wyjścia 11:1
24 - Ks. Jozuego 11:11-15
25 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
26 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia_objawiona
27 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja
27 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_teorii_ewolucji
28 - http://www.wegetarian.com.pl/pl.soc.wegetarianizm/12044,Ma%B3py,_ekstremi%B6ci_i_zacofane_t%EApaki.html
29 - „Fokus” Grudzień 2008
30 - http://www.zdrowie.med.pl/nowosc.phtml?nr=15&slowo=downa
31 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata
32 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Anchieta
33 - http://www.eioba.pl/a86203/metody_i_triki_werbunkowe_misjonarzy_chrzescijanskich
34 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Teresa
35 - Mt 19-24
36 - http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,135
37 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Czy%C5%9Bciec
38 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
39 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Galileusz
40 - http://henrykp53.pardon.pl/dyskusja/568640/czy_wygwizdaja_papieza/
41 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_ksi%C4%85g_zakazanyc
42 - http://pl.youtube.com/watch?v=SUM_A0VD8DQ
43 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Ateizm
44 - http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/nazizm/hitler.php
45 - http://pl.youtube.com/watch?v=BxHy0vnHVf8
46 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XII
47 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Papen
48 - „Münchner Katholische Kirchenzeitung” z 7 stycznia 1940
49 - Antykon – grzech „Evangelium vitae“ „Co żeś uczynił?“ Rdz. 4, 10
50 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:HIV_Epidem.png
51 - http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Mapa_pa%C5%84stw_i_religii.JPG&filetimestamp=20060115160429
52 - http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Legenda_mapy_religii.jpg&filetimestamp=20060115160441
53 - http://www.al-islam.org.pl/fatwa.htm#Antykoncepcja2
54 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
55 - http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,1494
56 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Marcinkus
57 - http://www.sciaga.pl/tekst/46075-47-prawda_o_glodzie_na_swiecie
58 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Boskiej_Bolesnej_Kr%C3%B3lowej_Polski_w_Licheniu
59 - http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.polish/2008-06/msg02106.html
60 - http://wiadomosci.mediarun.pl/print/15308,group2
61 - Manhattan str 195
62 - Burger, „Unser Wille zur Tat, Zeit ud Volk”, I,str.181
63 - http://cia.bzzz.net/kolejny_patron_ludobojcow
64 - Podręczny Leksykon Państw Świata- wydawnictwo RTW 1997
65 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christianity_percentage_by_country.png
66 - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
67 - http://pl.wikiquote.org/