Corporate Wellness – co to takiego?

Wellness to stan zdrowej, niezaburzonej równowagi, swoistej homeostazy pomiędzy umysłem, ciałem oraz duchem. To również proces świadomego dokonywania wyborów, by żyć szczęśliwie, by skuteczniej i pełniej wykorzystać życiowy potencjał. Mianem corporate wellness określa się szereg działań podejmowanych przez organizację, mających na celu poprawę stanu zdrowia pracownika.

c15e82d5b556028f23299cfb3faf0b91.jpg

W myśl idei wellness będą to zmiany całościowe, czyli dotyczące kondycji fizycznej, psychicznej oraz szeroko pojętego budowania świadomości prozdrowotnej. Działania zgodne z ideą corporate wellness to przeprowadzanie szkoleń zdrowotnych dla pracowników, wprowadzanie usługi masażu biurowego WorkSite, czy też ćwiczenia fizyczne, kształtujące sylwetkę i zapobiegające schorzeniom i bólowi kręgosłupa.

Katalizatorem tych działań są niepokojące dane napływające z zachodu mówiące o tym, że Amerykańscy pracodawcy tracą ponad 300 bilionów $ rocznie na skutek zwolnień lekarskich i nieobecności w pracy. Przeciętny pracownik opuszcza 8 dni w pracy rocznie w wyniku choroby. Pracownik z poważną, bądź przewlekłą chorobą ( dyskopatia, cukrzyca, choroba płuc, choroba serca, rak) opuszcza już 72 dni w roku i pracuje ze znacznie zmniejszoną efektywnością.

Kluczem do zmiany tego stanu rzeczy jest działanie w kierunku prewencji tych chorób. Inwestycja w zdrowie pracownika wiąże się z licznymi korzyściami dla organizacji, należą do nich:

- Profilaktyka chorób zawodowych,
- Poprawa stanu zdrowia pracownika,
- Zwiększenie wydajności pracowników,
- Zmniejszenie absencji.

Biorąc pod uwagę badania przeprowadzane w zachodnich firmach są to korzyści realne do osiągnięcia. Jednym z ważniejszych czynników opowiadających się za implementacją takiego programu jest podniesienie wskaźnika retencji pracowników, dzięki czemu uzyskujemy utrzymanie i związanie z organizacją kluczowych dla niej jednostek. Ponadto zwiększa się zainteresowanie firmą ze strony potencjalnych pracowników, którzy zintegrowany program wellness odbierają jako pozytywny aspekt, a czasem nawet impuls determinujący wybór tej a nie innej oferty pracy.

Dla pracowników wprowadzenie programu wellness staje się ważnym bodźcem do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. W przypadku niektórych jednostek takie działanie może być pierwszym i w dodatku zwrotnym punktem zainteresowania się i utrzymania w przyszłości zdrowego stylu życia. Przykładowo wprowadzając program ćwiczeń rozciągająco – wzmacniających dla pracowników, którzy w godzinach południowych korzystają z niego w pracy znacząco wpływa na poprawę ich zdrowia. Aby zmotywować odpowiednio pracownika istnieje ogromna potrzeba przeprowadzania szkoleń informacyjnych o tematyce prozdrowotnej i zachęcania do podejmowania aktywności fizycznej w miejscu pracy.

 

Źródło: http://abcpracownika.pl/2011/04/corporate-wellness-co-to-takiego/