Coraz lepsze warunki prowadzenia kont osobistych

Kilka lat temu oferta kont osobistych we wszystkich bankach była niemalże taka sama. Dziś panują jednak odmienne trendy, gdyż konkurencja między bankami jest coraz większa.

 

Konta bez opłat

Rosnąca konkurencja między bankami wymusiła stworzenie oferty kont bankowych bez opłat za ich otwarcie i prowadzenie. Wielu klientów płaci jednak za prowadzenie rachunków, gdyż obawia się zmiany banku, do którego ma zaufanie. Warto zaznaczyć, że obawy te są bezpodstawne, gdyż konta bez opłat istnieją naprawdę. Co prawda, brak opłat za prowadzenie konta, za kartę czy przelewy wiąże się z obowiązkiem spełnienia pewnych warunków, jednak ich dotrzymanie nie stanowi większego problemu dla właścicieli tego typu kont osobistych. Najczęściej w zamian za zwolnienie z opłat banki wymagają od swoich klientów, by na ich konto co miesiąc wpływało wynagrodzenie o odpowiedniej wysokości lub by klient wykonał odpowiednią ilość transakcji przy użyciu karty płatniczej.
Zdarza się również, że konto bez opłat jest dostępne dla osób, które dodatkowo decydują się na skorzystanie z innego produktu bankowego, np. karty kredytowej, jednak oferty takie są dzisiaj w mniejszości.

Promocje i atrakcyjne oprocentowanie

Poszczególne banki przyciągają także klientów promocjami kierowanymi do osób, które otworzą najlepsze konta osobiste. Promocje tego typu mogą dotyczyć np. zwrotu części wydatków za zakupy wykonane w sklepach sportowych czy też w instytucjach kulturalnych. Warunkiem skorzystania z promocji i otrzymania zwrotu na konto jest dokonanie w danym miejscu transakcji przy użyciu karty płatniczej. Część kont osobistych może również posiadać atrakcyjne oprocentowanie - może być ono wyższe nawet od oprocentowania kont oszczędnościowych i lokat.

Bankowość internetowa

Konkurujące ze sobą banki walczą także na polu bankowości elektronicznej. Obecnie praktycznie nie istnieje już oferta kont bankowych bez możliwości korzystania z nich za pośrednictwem Internetu. Dostęp internetowy jest oczywiście bezpłatny. Ponadto większość banków oferuje możliwość wykonywania bezpłatnych przelewów przez Internet, a także darmowego ustawienia zleceń stałych. Walka o klientów indywidualnych korzystających z kont z dostępem elektronicznym sprawiła również, że pojawiła się na nich możliwość darmowego sprawdzenia oferty kredytowej banku. Bank ustala proponowaną maksymalną kwotę kredytu gotówkowego dla danego klienta na podstawie wpływów na jego konto, a klient może skorzystać z tej oferty dzięki kilku kliknięciom. Klient nie musi więc udawać się do oddziału banku ani przedstawiać żadnych dokumentów, by pieniądze z kredytu gotówkowego pojawiły się na jego koncie.

Reklama

Porównując ze sobą obecne kampanie reklamowe banków z ich kampaniami promocyjnymi z lat poprzednich, łatwo zauważyć, że wcześniej dominowała w nich tematyka kredytów gotówkowych i hipotecznych lub lokat i rachunków oszczędnościowych, podczas gdy obecnie większy nacisk kładziony jest na promowanie kont osobistych. Walka o klientów indywidualnych przeszła więc na inny poziom. Co prawda, banki nie zrezygnowały z promowania kredytów czy lokat, jednak zauważyły wyraźną tendencję klientów do korzystania z tych produktów jedynie w placówkach, w których mają otwarty rachunek osobisty.

Pamiętajmy, że aktualnie mamy realną możliwość zniwelowania kosztów prowadzenia konta osobistego, dlatego też warto śledzić oferty banków, by nie wydawać pieniędzy na zbędne opłaty.