Co tak naprawdę robi konsultant SAP

Ostatnio kilku młodszych kolegów pytało mnie jak wygląd praca konsultanta, co tak naprawdę się robi. Postanowiłem więc napisać parę słów, które są uzupełnieniem posta Zawód konsultant.

Zadania dla konsultanta ja dzielę na dwie kategorie: wdrożeniowiec czyli osoba zajmująca się implementację pierwszej wersji systemu oraz serwisant, który jest odpowiedzialny za sprawne utrzymanie działającego już systemu.

Tak naprawdę to rodzaj projektu decyduje o tym, jakie zadania stoją przed konsultantem.  Niezależnie od tego, czy wdrażamy system od początku czy utrzymujemy już funkcjonujący, poziom naszych umiejętności musi być jednakowo wysoki (zarówno technologicznych jak i interpersonalnych).

Skupmy się więc, na rodzajach projektów jakie są dostępne na rynku:

Wdrożenie systemu od 0 po raz pierwszy.

  • Pierwszym etapem w takim projekcie jest analiza procesów biznesowych. Tu szkoły są dwie. Pierwsza mówi, że taką analizę powinna wykonać firma specjalizująca się w mapowaniu procesów biznesowych, druga że wykonają ją konsultanci którzy później będą konfigurować system. Ja osobiście jestem zwolennikiem tej pierwszej. Jednakże bądź gotów, że takie zadania mogą stanąć przed Tobą. Jak to robić napisałem tu.
  • Następnie na bazie analizy procesów wykonywana jest koncepcja wdrożenia. Zespoły wdrożeniowe (klent i wykonawca) ustalają, które procesy i w jakim zakresie mają być wspierane przez system.  Decyzje te zapisywane są w dokumencie, który nazywany jest koncepcją systemu. Konsultant dostaje przygotowany przez Kierownictwo projektu szablon, który wypełnia istotnymi dla swojego modułu treściami (odwzorowanie struktur organizacyjnych, dane podstawowe, opisy procesów, raporty itp.). Na tym etapie szczególnie ważne są umiejętności komunikacyjne, które są niezbędne aby sprawnie kierować pracami.
  • Kolejnym etapem jest konfiguracja systemu. Dobrze opracowana koncepcja umożliwia gładkie przeprowadzenia tego etapu. Polega to na sparametryzowaniu systemu tak, aby funkcjonował zgodnie z ustaleniami z kocepcji.  Po prostu siadamy do komputera, logujemy się do systemu i uruchamiamy odpowiednie transakcje.
  • Po konfiguracji przychodzi czas na testy integracyjne. Wszystkie zespoły wdrożeniowe spotykają się ponownie, aby sprawdzić czy system przygotowany jest do kompleksowej obsługi procesów. Głównie skupiamy się na powiązaniach między modułowymi, po prostu trzeba sprawdzić czy jesteś w stanie wykonać proces od początku do końca. Dla przykładu proces rozpoczyna się od utworzenia zgłoszenia zapotrzebowania na zakup surowca a kończy przelewem pieniążków dla naszego dostawcy.  Po środku jest tworzenie zamówienia, przyjęcie na magazyn, zużycie itd. To mój ulubiony etap.
  • Szkolenia. Gdy wszyscy są zgodni, że konfiguracja jest wykonana prawidłowo, przystępujemy do szkolenia użytkowników końcowych oraz przygotawaniu instrukcji stanowiskowych. Mimo iż mamy 21 wiek, to pamiętajmy że na szkoleniach poziom znajomości technik komputerowych u naszych użytkowników będzie różny. Mogą to być osoby, dla których jest to pierwszy kontakt z system klasy ERP a nawet komputerem PC. Należy mieć cała stertę cierpliwości oraz po prostu lubić to robić (chociaż to tyczy się wszystkich etapów).
  • Przygotowania do startu.  W tym etapie przygotowujemy się organizacyjnie do uruchomienia systemu oraz  dokonujemy migracji danych na system produktywny (bilans otwarcia).
  • Wsparcie po starcie.  Przez najbliższe 2 miesiące aktywnie wspieramy użytkowników w produktywnej obsłudze systemu. Generalnie na wszystkich etapach pamiętajmy o odnoszeniu się z szacunkiem do innych osób. Doskonale zdaję sobie sprawę, że może irytować ciągłe pytanie o sprawy które wielokrotnie były tłumaczone. Po prostu nikt nie rodzi się ze znajomością wszystkich rzeczy, niektórzy potrzebują więcej czasu aby przyswoić wiedzę.

Roll-out, czyli implementacja korporacyjnego rozwiązania w nowym miejscu.  Ideą jest, aby wszystkie oddziały danego koncernu używały takich samych procesów biznesowych oraz konfiguracji systemu (oczywiście jeżeli to jest możliwe).
Cechą charakterystyczną tego projektu jest fakt, że lwia część koncepcji wdrożeniowej jest już wykonana. My skupiamy się wyłącznie na modyfikacjach będących wynikiem przepisów prawnych danego kraju i opisaniu ewentualnych specyficznych procesów biznesowych. Koncepcja biznesowa zawiera wyłącznie te elementy.   Kolejne etapy przebiegają podobnie, z tą różnicą że konfigurujemy wyłącznie struktury organizacyjne nowego przedsiębiorstwa oraz ewentualne specyficzne procesy.
Serwis, naszym zadaniem wówczas jest utrzymywanie podległego nam modułu w pełnej sprawności. Tak więc reagujemy na wszelkie zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania sytemu, dokonujemy testów i konfiguracji nowych rozwiązań oraz szkolimy nowych użytkowników.

Jest jeszcze jeden rodzaj projektów to jest upgrade do nowej wersji, jednakże moim zdaniem zasługuje on na osobnego posta więc napiszę o tym niebawem :)

Przedruk dokonany za zgodą autora

 

Źródło: Artur Jaworski