Co polak o fladze wiedzieć powinien

Wiele osób nie wie, jak polska flaga narodowa powinna być eksponowana podczas świąt państwowych i czy można ją wywieszać przy innych okazjach.

 

7d2f2f6abaab52d8f093598093f048d4.jpgBardzo często spotykam się z pytaniami od klientów jak polska flaga narodowa powinna być eksponowana podczas świąt państwowych i czy można ją wywieszać przy innych okazjach. Stąd też postanowiłem napisać kilka słów na ten temat.

Zacznijmy jednak od tego, że zgodnie z Konstytucją, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającymi ochronie, są kolory: biały i czerwony (w ustawach kolor ten jest precyzyjnie zdefiniowany) ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest biały a dolny czerwony. Natomiast barwy w układzie pionowym umieszcza się w taki sposób aby kolor biały znajdował się po lewej stronie płaszczyzny ogladanej z przodu.

Flaga państwowa (jak określa ustawodawca) to płat tkaniny o barwach RP umieszczony na maszcie. Ustawa określa dwa wzory flagi państwowej. Pierwsza z nich to prostokątny płat tkaniny o stosunku wysokości do długości wynoszący 5:8, czyli prawidłowy wymiar flagi może mieć m.in. 50x80 cm, 70x112 cm czy 100x160 cm itd. Prostokąt ten jest równo podzielony w poziomie, kolor biały to górny pas a czerwony jest pasem dolnym. Drugi wzór to dodatkowo godło RP umieszczone pośrodku białego pola.

Teraz gdy mamy wiedzę na temat flag wypada coś dowiedzieć się jak, kiedy i gdzie wieszczać nasz symbol narodowy.
Ustawodawca nałożył obowiązek podnoszenia flagi państwowej (bez godła) na organy władzy państwowej oraz na polskie statki żeglugi śródlądowej, natomiast organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podnoszenia flagi państwowej wyłącznie w czasie ich sesji. Z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych flagę RP podnoszą organy administracji rządowej i inne organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne. I najważniejsza dla nas wzmianka w ustawie, iż ustawodawca dopuścił również możliwość umieszczania flagi państwowej bez godła w innych miejscach niż wymienione w ustawie. Niestety obowiązujące przepisy nie określają rodzaju i charakteru uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych, przy okazji których flaga jest podnoszona. Dodatkowo określenie “święta państwowe” jest poważną nieścisłością, ponieważ to określenie w innych aktach prawnych jest przypisane jedynie do 1 maja (Święto Pracy), a już pozostałe święta jak 3 maja czy 11 listopada to święta narodowe. Tak więc każdy obywatel RP może eksponować flagę narodową aby podkreślić znaczenie nawet swojego prywatnego święta.


Zapewne czytający zapyta, co z flagą narodową z godłem. Ta flaga jest niestety nadużywana, prawo do jej używania przyznano jedynie przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konstularnym oraz innym oficjlanym przedstawicielstwom i miejscom za granicą, cyliwlnym lotniskom i lądowiskom, cywilnym samolotom komunikacyjnym podczas lotów za granicą, kapitanatom (bosmanatom) portów. Polskie statki morskie podnoszą flagę z godłem jako banderę. W opracowaniu Komisji Heraldycznej czytamy, że: “podnoszenie lub wywieszanie flag z godłem przez inne podmioty niż wymienione w art. 8 jest nadużyciem.” Można uznać, iż obywatel RP może zapomnieć o wywieszaniu takiej flagi ponieważ jej wywieszenie będzie niezgodne z prawem.


Prawidłowe umieszczanie flag też jest opisane i kieruje się pewnymi zasadami. Oto kilka podstawowych zasad dotyczących umieszczania i używania flag:

 • Wieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe.
 • Flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego, jak robią to ludzie w wielu krajach.
 • Flaga Państwowa ma pierwszeństwo przed każdą inną flagą np. stowarzyszeń, miast, samorządu, organizacj krajowych i międzynarodowych, instytucji itp.
 • Miejsce uprzywilejowanym jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do wejścia budynku lub na prawo od godła, patrząd od strony godła (tj. kierunek w którym “patrzy” orzeł)
 • Flaga powinna być tak zamocowana, aby nie uległa zerwaniu.
 • Kiedy flaga zaplącze się wokół drzewca, należy ją odwinąć.
 • Tradycyjne godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych - należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały. Przy zwielokrotnieniu stają się dekoracją.
 • Flaga powinna być utrzymywana w czystości i dobrym stanie, czyli nie powinna być zniszczona przez warunki atmosferyczne, postrzępiona od wiatru, pozagniatana czy z wyblakłym kolorem.
 • Flaga powinna być tak umieszczona aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie.
 • Jeżeli flaga jest umieszczona na pojeździe, powinna znajdować się po jego prawej stronie.
 • Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczania flagi lub gdy flaga jest niesiona podczas pochodu, przemarszu, przeglądu, wszystkie osoby, z wyjątkiem tych, ktore są w mundurach, powinny być zwrócone twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowaną.
 • Flagę opuszczamy do połowy masztu jedynie w szczególnych przypadkach bądź określonych sytuacjach (np. żałoba)
 • Na fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków, liter czy obrazków
 • Flagi papierowe (jednorazowe), używane podczas różnego rodzaju uroczystości, nie powinny być wyrzucane na śmietnik, ale zniszczone w sposób godny.
 • Otaczanie sybmoli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłasząć to odpowiednim organom (tj. straż miejska, policja).

Przy każdej okazji w ustawach o godle, fladze i barwach narodowych ustawodawca przypomina nam, iż otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela, wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Ustawodawca wymaga również umieszczania godła i barw w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek. Jednakże wymogi te nie są sprecyzowane ani uszczegółowione w ustawie.

Flaga naszego kraju jest bardzo prosta, więc uszycie jej nie powinno stanowić problemu, można również zakupić ją u producenta flag.

Ten artykuł pochodzi z serwisu Artykularnia.pl - źródła darmowych artykułów do przedruku!

 

Źródło: Zbyszek Rosiek