Co jest grane ?, czyli pokaż mi tekst piosenki.

Odtwarzając na komputerze pliki MP3 lub inne podobne formaty audio, nie musimy ograniczać się wyłącznie do podglądu tytułu i artysty. Stosując odpowiednie zabiegi i rozszerzenia można poszerzyć strefę podglądu również na liryki utworów, które w wielu przypadkach mogą być nawet automatycznie przewijane wraz z tekstem bieżącej piosenki. Cała sztuka polega na zainstalowaniu odpowiedniego programu, który zintegruje się z komputerowym odtwarzaczem i będzie automatycznie wyszukiwał a następnie ściągał z Internetu odpowiednio zsynchronizowane teksty utworów.

MiniLyrics

Program ściągniemy ze strony http://www.crintsoft.com . Jest to wprawdzie wersja komercyjna (19,95 $), ale ograniczenia wersji trial/freeware nie są uciążliwe i pozwalają swobodnie korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji. MiniLyrics jest w stanie współpracować z czołówką muzycznych odtwarzaczy, integrując się wizualnie z programem, z którym przyjdzie mu współpracować (użytkownik w czasie instalacji musi tylko określić jaki to program). Po instalacji MiniLyrics automatycznie uruchamia się wraz z odtwarzaczem i niemal z miejsca przystępuje do działania. Jeśli opis utworu zawarty w tagach ID3 pokrywa się idealnie ze znalezionym w sieci szablonem tekstu, to ten zostaje automatycznie ściągnięty i zaprezentowany w oknie podglądu

WinAmp

MiniLyrics obsługuje dwa rodzaje plików z lirykami - tekstowe (txt), w których zawarty jest wyłącznie sam tekst utworu i zsynchronizowane (lrc), w których każdy kolejny wiersz rozpoczyna się od znacznika czasu. To one decydują, który wiersz linii tekstu ma się ukazać/podświetlić w danym momencie odtwarzania. MiniLyrics do kojarzenia utworów wykorzystuje własną bazę danych na serwerze, skąd czerpane są wszystkie teksty i na którą wysyłają je zarejestrowani internauci. W tym miejscu należy zaznaczyć, że rejestracja nie ma nic wspólnego z licencją programu - każdy może swobodnie uczestniczyć w rozbudowie lirycznej bazy i przyczyniać się do jej powiększania. Zarejestrować można się bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego, które poprowadzi do odpowiedniego formularza na stronie www - Wyślij tekst utworu | Zarejestruj się za darmo, (przy okazji warto dodać że program został gruntownie zlokalizowany).

Jeśli na macierzystym serwerze brak dokładnego wzorca utworu, a pokrywa się jedynie tytuł bądź artysta, to pojawia się specjalne okienko, w którym można ręcznie określić, który plik z liryką jest tym właściwym (rys. 2). Opcje pozwalają też zamienić miejscami warianty dopasowania (tytuł-artysta) i na tej zmienionej podstawie jeszcze raz przeszukać bazę. Jeśli i to nic nie da, to pozostaje tylko wybrać polecenie Brak właściwych, aby MiniLyrics (dla konkretnego utworu) nie wyszukiwał już więcej liryk. Przydaje się to szczególnie wówczas gdy mamy doczynienia z utworem instrumentalnym

Jeśli program nie jest w stanie znaleźć właściwego tekstu, lub tekst jest, ale bez synchronizacji, to MiniLyrics udostępnia specjalny edytor, który pozwala łatwo i szybko przyporządkować znaczniki czasu (rys. 3). Jeśli nie mamy w ogóle tekstu, lub trzeba go nieco przerobić (np. dopisać refren lub tytuł), to trzeba jeszcze dodatkowo przełączyć edytor na tryb edycji tekstu (szósta ikona od lewej lub klawisz T). Pozwoli to zaimportować (skopiować) z innego źródła tekst i ewentualnie przeedytować jakąś jego część (rys. 4). Mając gotowy tekst, wracamy z powrotem do trybu edycji znaczników czasu (klawisz T), ustawiamy pierwszą linię tekstu w podświetlonym pasku, klikamy ikonę odtwarzania (czwarta z prawej lub F2) po czym cyklicznie, z odpowiednią częstotliwością dostosowaną do słów piosenki, klikamy ikonkę synchronizacji (ósma od lewej lub F7). Każde kliknięce pozostawi znacznik czasu w podświetlonej linijce tekstu, przenosząc zarazem podświetlenie do kolejnej linii. Na koniec zapisujemy zmodyfikowany tekst jako plik lrc (trzecia ikona od lewej lub Carl+S), nadając mu nazwę adekwatną do utworu (najlepiej według schematu artysta - tytuł).

Często się zdarza, że synchronizacja w ściągniętych plikach lrc, nie pasuje do muzycznego wzorca na naszym dysku. Linijki tekstu podświetlane są zbyt późno lub wyprzedzają słowa utworu. W takiej sytuacji warto skorzystać z innych narzędzi edytora i pozamieniać nieco znaczniki czasu. Na palecie funkcji znajdziemy cztery polecenia, które pozwalają szybko skorygować ewentualne rozbieżności. Pierwsze dwa (jedenasta i dwunasta ikona od lewej lub F11/F12) zmieniają czas we wszystkich linijkach tekstu, przyspieszając lub opóźniając całość o odpowiednią ilość sekund - jedno kliknięcie to zmiana o 0,2 setną sekundy. Dwa pozostałe (trzynasta i czternasta ikona od lewej lub -/+) robią to samo, tyle że modyfikują czas wyłącznie w podświetlonej linii tekstu.

Pliki z liryką utworu, zarówno te ściągnięte z sieci jak i te przygotowane samodzielnie mogą być zapisywane przez MiniLyrics w różnych miejscach. Domyślny wariant to zapis w tym samym katalogu co plik muzyczny, ale możliwy jest także zapis w innym wybranym miejscu a nawet bezpośrednio w samym pliku muzycznym (Tag ID3v2) i to w kilku różnych wariantach dostosowanych do wymagań niektórych odtwarzaczy. Użytkownik ma także możliwość ustalenia priorytetu poszukiwań i kojarzenia utworów z lirykami, nawet jeśli pliki mają różne nazwy (rys. 5).

Przygotowane w programie liryki, zwłaszcza te z synchronizacją, należało by na koniec udostępnić także innym internautom. O ile zdążyliśmy się już zarejestrować, to wystarczy z menu kontekstowego wybrać polecenie Wyślij tekst utworu, doedytować jeśli trzeba niektóre informacje o pliku, tak aby był on lepiej rozpoznawalny i wyeksportować go na serwer (rys. 6). Warto jeszcze dodać, że zarejestrowany użytkownik może zalogować się do bazy (http://www.viewlyrics.com:1212/eng/login.htm) i zarządzać zasobami które wcześniej udostępnił (wyszukaj, podejrzyj tekst, zaktualizuj plik, usuń plik).

MiniLyrics oferuje poza tym szeroką paletę opcji konfiguracyjnych oraz kilka innych wartościowych funkcji i rozszerzeń, bardzo przydatnych w czasie odtwarzania muzyki, a nie zawsze dostępnych w oryginalnych odtwarzaczach - np. możliwość przekopiowania granego utworu wraz z liryką do określonej lokalizacji lub zestaw ikon do sterowania pracą odtwarzacza z poziomu paska zadań.

EvilLyrics

Ten program zdominowany został przede wszystkim pod kątem wyszukiwania w Internecie wszelkich możliwych informacji na temat utworu bądź artysty z bieżącej listy odtwarzania - tekst utworu/całego albumu, utwory danego artysty, plakaty, albumy, okładki, tłumaczenia etc. EvilLyrics (http://www.evillabs.sk/evillyrics), podobnie jak konkurent jest w stanie współpracować z czołówką medialnych odtwarzaczy, choć nie potrafi integrować się z nimi tak jak MiniLyrisc. Ma za to szersze pole poszukiwań, nie ograniczające się wyłącznie do macierzystego serwera. W ustawieniach można określić wzorzec poszukiwań, według których program przeczesuje różne internetowe serwisy muzyczne. Jeśli znajdzie tekst, który będzie mu odpowiadał, to wyciągnie go ze strony i wyświetli w oknie podglądu. W odrębnym procesie porównywany i dogrywany jest plik z synchronizacją. Jeśli na macierzystym serwerze jest odpowiedni zasób pasujący do utworu który leci właśnie w odtwarzaczu, to na pasku stanu widać ikonkę przedstawiającą czerwone usta (rys. 7).

EvilLyrics do synchronizacji tekstów wykorzystuje jednak własny, niekompatybilny z innymi odtwarzaczami format .kas. Na stronie programu znaleźć można jednak specjalną wtyczkę, która pozwoli przekonwertować pliki .kas na .lrc lub .snc. EvilLyrics ma także odpowiednie narzędzia do edycji ściągniętego tekstu i integrowania znaczników czasu. Te ostatnie, w formie plików .kas, zapisywane są wraz z tekstem w lokalnej bazie danych i/lub wysyłane na serwer, skąd mogą być później ściągane przez innych użytkowników (tu też można sobie utworzyć własne indywidualne konto). EvilLyrics ma jeszcze szereg innych funkcji i zewnętrznych wtyczek, które przy odpowiedniej konfiguracji i obsłudze mogą znacznie usprawnić proces wyszukiwania w sieci różnych medialnych materiałów i informacji na temat konkretnych artystów i ich repertuaru.

ALSong

Warto jeszcze wspomnieć o innym ciekawym odtwarzaczu z opcją śledzenia tekstu. ALSong to odtwarzacz plików audio (.mp3, .ogg, .wav, .wma, .ape, .flac, CD), oraz internetowych stacji radiowych przypominający wyglądem i sposobem obsługi popularnego WinAmpa. Unikalną cechą odtwarzacza jest możliwość śledzenia tekstów piosenek, które zsynchronizowane z utworem przewijają się automatycznie w osobnym okienku. Dostępne narzędzia pozwalają nanosić poprawki do synchronizacji, korygować teksty lub edytować zsynchronizowany tekst do utworów, które nie mają jeszcze na serwerze odpowiedniego rozszerzenia (według deklaracji producenta, w bazie dostępnych jest ponad 1 mln. tytułów). Inną ciekawą funkcją programu jest specjalny moduł ułatwiający naukę języka. Pozwala on zwolnić tempo odgrywania utworu albo tworzyć tzw. pętlę, powtarzającą w kółko wybrany wcześniej fragment. ALSong wyposażono także w zbiorowy edytor TAG-ów i moduł do edycji własnych albumów z listą ulubionych utworów.
http://www.altools.com
Status: freeware

AllSong

Zobacz także
Edytory Audio

Softdesign Studio
www.softdesign.prv.pl

 

Licencja: Creative Commons