Chrześcijaństwo i Komunizm- podobieństwa

e5373fde059301bfa42777da442cef9a.pngŚwiat chrześcijański nieustannie twierdzi, że opowiada się przeciwko komunizmowi. Jest to tylko pozerstwo, ponieważ w rzeczywistości te systemy są do siebie bardzo podobne.

 

Oba systemy opowiadają się przeciwko pożądaniu posiadania pieniędzy i gromadzeniu bogactw przez ludzi. Czyli Chrześcijaństwo i Komunizm zwalczają materializm.

 Zarówno Komunizm jak i Chrześcijaństwo posługują się strachem i przymusem wobec ludzi by podążyli w ich stronę.

 

 W komunizmie przybiera to formę gróźb, prześladowań, prania mózgów, indoktrynacji, tortur i aresztowań. Dążono do rozprzestrzenienia rewolucji każdym możliwym sposobem w tym militarnie. Podobnie u chrześcijan rolę groźby i zastraszenia spełnia straszenie piekłem, często karami za nie podążaniem drogą danej wiary. Do tego można dodać indoktrynację od najmłodszych lat. Posługiwano się również torturami i inkwizycją, a także wzniecano wojny religijne dla szerzenia chrześcijańskiej wiary. 

Aby skierować swoich manipulowanych zwolenników przeciwko innym, zarówno Chrześcijaństo jak Komunizm korzystają z określonego doboru słów by wywołać w ludziach emocje wstrętu lub gniewu. Wyłączone zostaje logiczne myślenie, dowód, czy rozsądek się nie liczy. Oba systemy bazują na najprymitywniejszych emocjach.

 

Chrześcijanie poprzez swą manipulację przypisali negatywne, wrogie emocje do określonych słów, takich jak: ateista, poganin, przeklęty, gej, grzesznik, heretyk, antychryst, satanista, niewierny i wielu innych. 

Komuniści mają podobny sposób. Ich ulubione słowa jakie przypisali pod określone emocje to: Faszysta (wszystko nie komunistyczne=dla komunisty faszystowskie), burżuj,  kułak, kapitalista, imperialista, liberał.

 

Komunizm: Głosi całkowite zniesienie własności prywatnej.

Chrześcijaństwo: Gardzi własnością prywatną i pieniędzmi 

Chrześcijańskie cytaty: „Prędzej bogaty przejdzie przez ucho igielne niż wejdzie do królestwa niebieskiego” - Chrystus

 

"Biada wam, bogaczom"(łk 6,24)), 

"Sprzedajcie wasze mienie i  dajcie na jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb nie wyczerpany w niebie"(Łk 12, 31).Postępowanie takie jest koniecznym warunkiem zbawienia.

 

"Sprzedaj wszystko, co masz,i rozdaj uogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i pójdź za Mną" (Łk 18, 22) 

"Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni"(Łk 6, 20-21) – Powiedzenie w sam raz dla zmarłych w Stalinowskich gułagach.

 

Komunizm: Posłuszeństwo autorytetowi, dogmatom i władzy państwa (biurokratów)

Chrześcijaństwo: Posłuszeństwo autorytetowi, dogmatom i władzy kościoła (kapłanów) 

Komunizm: Posłuszeństwo partii, nie pytaj, nie sprzeciwiaj się, bo inaczej więzienie lub gułag.

Chrześcijaństwo: Bóg (kościół), którego masz słuchać, nie sprzeciwiaj się bo pójdziesz do piekła, ale wcześniej my ci zrobimy piekło na ziemi.

Komunizm: Cenzura i kontrola mediów

Chrześcijaństwo: Cenzura, kontrola mediów pod pretekstem obrazy uczuć, inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych. 

Komunizm: Niszczenie każdej książki i wszystkiego co głosi poglądy sprzeczne z komunizmem. Łamanie praw człowieka.

Chrześcijaństwo: Niszczenie innych kultur, sposobów myślenia, pism sprzecznych z chrześcijaństwem. Łamanie praw człowieka, sprzeciw wobec nich, gdy powstały.

 

Komunizm cel: Światowa rewolucja. Komunizm na całym świecie.

Chrześcijaństwo cel: Nawrócenie całego świata. Świat chrześcijański.

 Wszystko dla kolektywu (partia)=Wszystko dla Boga (kościół).

Zarówno komunizm jak i chrześcijaństwo mają na koncie miliony zamordowanych ofiar.