Cesarz - Exegi Monumentum

"Postawiłem sobie pomnik". Cesarz w Tarocie.

 

7bd16c75c8de3094863a83526cc2aaf4.jpg2db91cde51626135495351def11dfdbb.jpg74c589344a8999d445edb20d8a99f814.jpg

Gdy Cesarzowa (III) stanowiła o istnieniu świata, Cesarz (IV) symbolizuję to, co człowiek potrafi dokonać. Ostatecznie, dowiemy się, że ze wszystkich monumentalnych dzieł, przetrwa tylko Sztuka (XIV), będąc tym, co ponadczasowe.

Wyobraźmy sobie ognisko. Oto płomień, rozpalony na drewnie, bądź węglu. Taki też jest i Cesarz. IV to cyfra ziemi-materii, lecz sama ziemia nabiera życia dopiero kształtowana twórczym zamysłem Cesarza - węgiel pod ciśnieniem i dzięki temperaturze, zamienia się w diament. Celem każdego władcy - a każdy z nas włada, chociażby własnym życiem, jest wypełnienie własnej natury w świecie materialnym a następnie jej przekroczenie. Materia daje fundament, lecz to ogień-duch stanowi cel i warunek istnienia materii. 

Cesarz zdradza tajemnicę życia - tworzenie własnej rzeczywistości to tworzenie siebie samego. Wymaga to postawy aktywnej, męskiej, zdecydowanej, taki też jest zodiakalny Baran, który na karcie tarotu Thota, wychyla się zza ramienia władcy.
U OSHO, Cesarz jawi się jako buntownik - przeciw czemu buntuje się Cesarz?

Syn, aby skonstruować męską tożsamość, konfrontuje ją z osobowością Ojca. Pomiędzy Jezusem a Bogiem była jednomyślna zgodność, lecz to pewien ideał. Tymczasem, Cesarz to symbol autorytetu, starego porządku, tego co znane i sprawdzone - starego systemu wartości. Zderzenie dziecka z Ojcem, może się skończyć dwojako - negacją lub afirmacją.

Negacja, paradoksalnie, w konsekwencji upodobni dziecko do Ojca - nieuświadomione cechy Ojca odwzorowane w zachowaniu dziecka, będą stanowić cień jego osobowości. Afirmacja, pozwala zrozumieć konieczne podobieństwo między Ojcem a Synem, to pozwala oddzielić własne cechy, od cech nabytych. To rozróżnienie symbolizuje Sztuka (IV), będąca finałem tego procesu. Cesarzowa (III) obrazowała proces wcześniejszy, odróżnienie dziecka od matki, teraz mamy odróżnienie dziecka od ojca. 

Cesarz może również reprezentować historię, przeszłość, instytucję, czy też państwo, wszelkie hierarchiczne struktury, a bijąca z niego energia Marsa, może w najgorszym razie prowadzić do materialistycznych i nihilistycznych przekonań, o działaniu destruktywnym (on jest przyczyną i skutkiem strachu przed nieuchronnym końcem własnej świetności). Jak na przestrzeni dziejów, mogliśmy się przekonać, królowie, chcąc nie chcąc, podlegali władzy wyższej niż swoja własna - Papieża. 

 

Źródło: http://www.dywinatorium.pl/blog/cesarz-exegi-monumentum

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne