JustPaste.it

Kıdem Tazminatı

Türkiye'de kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İş Kanunu'na göre, kıdem tazminatı alabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

  1. İşten Çıkarılma: İşçi, işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın işten çıkarıldığında veya işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle feshedildiğinde kıdem tazminatı talep edebilir. İşçinin kendi isteğiyle istifa etmesi durumunda ise genellikle kıdem tazminatı ödenmez. Ancak, bazı istisnai durumlarda istifa eden işçi de kıdem tazminatı alabilir. Örneğin, işverenin işçiye karşı ağır bir ihlali veya mobbing gibi durumlar söz konusu ise istifa eden işçi de kıdem tazminatı talep edebilir.
  2. Hizmet Süresi: İşçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre, kesintisiz bir çalışmayı ifade eder. Ancak, bazı durumlarda farklı hükümler uygulanabilir. Örneğin, işveren tarafından işçinin evlilik nedeniyle işten çıkarılması durumunda bu süre 3 yıla çıkarılabilir. Tanzimat hesaplama
  3. İşçiye Ait Haksızlık Durumu: İşçiye ait haksızlık durumu bulunmamalıdır. İşçinin ağır kusur veya ahlaki ihlal nedeniyle işveren tarafından işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı talep etme hakkı kaybedilebilir.
  4. İşsizlik Sigortası Hakları: İşçi, İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre işsizlik ödeneği alma hakkına sahip olmalıdır. İşsizlik ödeneği alma hakkı, işten çıkarılma nedeniyle işsiz kalmış olmayı gerektirir. İşçinin işten çıkarılması durumunda işsizlik ödeneği başvurusu yapması ve bu hakkı elde etmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlar Türkiye'deki kıdem tazminatı hesaplama şartlarıdır. Ancak, her ülkenin kendi yasaları ve mevzuatı olduğu için diğer ülkelerdeki kıdem tazminatı alma şartları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bulunduğunuz ülkenin ilgili yasalarını ve mevzuatını kontrol etmek önemlidir.