Bring Me The Horizon - "The Fox and The Wolf"

Interpretacja piosenki Olivera Sykes. - Link do youtube u dołu strony

 

(Źródło GIF: http://stay-motionless.tumblr.com/post/87256122395/b-m-t-h) 

"The Fox and The Wolf" jest to krótka piosenka, trwająca niecałe dwie minuty, jednak mimo tego, że nie jest za długa tekst ma przekaz i nie jest on płytki oraz bezsensowny.

Zaczyna się jakby wtrąceniem ze środka piosenki, nie ma długiego początku, w którym leci muzyka. Od razu słyszymy wokalistę.
Zaczynając od pierwszej zwrotki:


"You said you can’t get to heaven unless you get high
But there’s no word of hell on the way back down"


Co znaczy:


"Powiedziałeś, że nie możesz sięgnąć nieba, póki nie będziesz na haju
Ale nie było mowy o piekle, gdy wracasz na dół"


Te dwa pierwsze wersy od razu przekazują nam prostą informację - jest to piosenka o narkotykach. Czy raczej powinno być to ujęte - o uzależnieniu związanym z narkotykami.


"You said it's now or never
You only live once"

"Powiedziałeś teraz albo nigdy
Żyje się raz"


Kolejne dwa wersy sprowadzają nas do typowego myślenia osoby "próbującej czegoś nowego". Gdy człowiek ma okazję, nie zwraca uwagi na to czy się powtórzy - albo spróbuje teraz albo w ogóle. W końcu "Żyje się raz" i wszystkiego można spróbować.


"Would you be so quick to walk over to my grave?
You said you'll never be younger than you are tonight
Now I've never felt weaker in all my life"

"Byłbyś tak szybki, by podejść do mojego grobu?
Powiedziałeś, że nigdy nie będziesz młodszy, niż tej nocy.
Nigdy nie czułem się słabiej w całym moim życiu."


Mam wrażenie, że autor tekstu próbuje przekazać, że istnieje możliwość nie tęsknienia za nim, gdy zginie. Że kiedy umrze - nikt o nim nie będzie pamiętał.
Prawdopodobnie osoba dająca mu narkotyki, diler, powiedział mu, że poczuje się młodziej, gdy spróbuje "być na haju" - a po dostaniu ich poczuł się słabszy niż kiedykolwiek, ponieważ nie mógł się kontrolować.


"You said it's only a one off, only a line
But now it's a circle, all of the time"

"Powiedziałeś, to tylko jeden raz, jedna kreska
Ale teraz to powtarza się w kółko przez cały czas"


Uzależnienie bierze górę nad organizmem człowieka, który nie może przestać brać narkotyków. Jest on za słaby, by odmówić samemu sobie - powtarza więc swój błąd i wciąż "bierze".


"Well, it's a one man cult and he's serving his line"

"Jest to armia z jednym człowiekiem i broni on sam siebie"


Nie można nic więcej dodać - samo tłumaczenie wiele mówi o kolejnym wersie. Biorąc narkotyki zaczyna być sam, broni sam siebie, choć sam nic nie zdziała.


"It's a "Lust For Life" but it's a lifeless wine"

"Jest to "Pożądanie dla życia", ale to tylko martwe napoje"

(nie jestem pewna jak dokładnie to przetłumaczyć "wina(napój)", "winny(wina)", etc)

Kolejny wers prawdopodobnie mówi o dalszym uzależnieniu, w którym osoba biorąca chce doświadczyć przyjemności w życiu - jednak cokolwiek, by nie robiła czy nie spożywała, powoli staje się martwa.


"He kissed her hand and then he found out her name,
It's Death and now he can't seem to wake"

"Pocałował jej dłoń i poznał jej imię,
To Śmierć i teraz nie może się obudzić"


Gdy osoba przedawkuje narkotyki może stracić życie lub przez różne reakcje organizmu zapaść w śpiączkę. Dosłownie "Uzależniony przedawkował".


"You can't run with the foxes and yet hunt with the wolf"

"Nie możesz biec razem z lisami i w tym samym czasie polować z wilkami"


Mimo że wtrącenie nie wydaje się być na miejscu, w tekście jak i w znaczeniu cały wers ma sens. Osoby biorące narkotyki zostają odpychane od reszty społeczeństwa. Będąc z nimi związanym, nie możesz sam walczyć z uzależnienie i prowadzić normalnego życia. Także nie możesz "biec z lisami" i "polować z wilkami" w tym samym czasie - trzeba wybrać swój styl życia.


"Tell me the truth
Are you addicted?"

"Powiedz mi prawdę
Czy jesteś uzależniony?"


Nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć, pytanie, które skierowane jest do biorącego, by się przyznał.


"They say the poison's in the dosage and they must be right
Left with panic attacks and death riding our backs
It all looks so much worse on the way back down
I'm so fucked up since I hit the ground"

"Mówią, że trucizna ma swoje porcjowanie i muszą mieć rację
Zostawieni z atakami paniki i śmiercią na naszych plecach
Wygląda to znacznie gorzej na drodze powrotnej w dół
Jestem taki pieprznięty odkąd uderzyłem o ziemię"


Prawdopodobnie jego diler powiedział, że branie danych narkotyków nie jest niebezpieczne jeśli będziesz brać je w odpowiednich porcjach, ale teraz po tym wszystkim biorący czuje się coraz gorzej, jakby miał umrzeć, gdy "zeszła mu faza" i "nie może wziąć nic więcej".

Krótko mówiąc - piosenka jest o uzależnieniu od narkotyków i konsekwencjach jakie za sobą ciągną. O tym, że nie można być w dwóch grupach społecznych, gdy wciąga się w jedną z nich. Że życie nigdy nie będzie takie samo, gdy mocno się od czegoś uzależni. O ucieczce do przedmiotu swojego uzależnienia, by poczuć się lepiej - nawet jeśli nie daje nam to korzyści i o tym wiemy.

Uważam, że nie jest to płytka piosenka, ponieważ porusza bardzo ważny temat jakim są narkotyki. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Wielu ludzi nie jest świadomych konsekwencji, dlatego po nie sięgają, a później nie wiedzą jak z tym skończyć. Nie jest to prosty temat, a jednak zespół Bring Me The Horizon - choć powinnam raczej wspomnieć o autorze tekstu, Oliverze Sykes - streścił całą historię uzależnienia i konsekwencji w niecałych dwóch minutach dynamicznej piosenki z mocniejszym brzmieniem.

Piosenka z tekstem: Bring Me The Horizon - The Fox and The Wolf