Blokowanie oraz usuwanie profili użytkowników na Nasza-Klasa.pl

Dlaczego blokowane są konta użytkowników, wbrew regulaminowi, który jest treścią umowy zawartej z użytkownikiem ?

 

Brak możliwości usuwania, jak i blokowania kont. Może się skończyć choćby tym, że konta użytkowników "faktycznie" łamiących regulamin Nasza-Klasa.pl, będą pozostawać na serwisie. Zagrażając tym samym reszcie użytkowników, jak także poniekąd administracji Nasza-Klasa.pl. Dlatego też nie jestem przeciwny "usuwaniu, blokowaniu kont", jestem tylko przeciwny danemu działaniu, wbrew umowie zawartej z użytkownikiem, łamiąc tym samym treść regulaminu. To że Nasza-Klasa.pl jest własnością prywatną, niewiele zmienia, ponieważ skoro zawiera umowy z użytkownikami, poprzez swój regulamin. W przypadku zerwania umowy, wbrew jej treści, użytkownik może dochodzić swoich praw.

Głównym składnikiem problemu, który chcę poruszyć, jest to, że na Nasza-Klasa.pl blokowane są konta użytkowników. Bez podania konkretnej przyczyny, bez wcześniejszego "ostrzeżenia" użytkownika, w którym to zawarty powinien zostać konkretny powód, możliwej blokady, która może nastąpić, jeśli użytkownik nie zastosuje się do treści ostrzeżenia. Zablokowany użytkownik ma prawo znać przyczynę blokady, jeśli tej przyczyny nie zna, nie może poznać mimo wystosowanej do administracji Nasza-Klasa.pl prośby, ma prawo uważać, że owa blokada została nadana mu bezprawnie, i w oparciu o to dochodzić swoich praw.

Regulamin Nasza-Klasa.pl nie precyzuje wszystkiego na tyle dokładnie, a żeby użytkownik nie mógł powiedzieć, że powód blokady jest mu nieznany. Co oznacza, że należałoby go poinformować w takim przypadku o powodzie blokady. Poza tym Nasza-Klasa.pl sama pisze, że chce zachować linię dialogu na linii użytkownik - administracja. Czy ta linia dialogu powinna wyglądać następująco "jeśli użytkownik nie wie za co został zablokowany, to źle świadczy o użytkowniku"? Czy taka odpowiedź administracji, może użytkownikowi wyjaśnić powód nadanej na jego konto blokady? Nie sądzę, ponieważ taka odpowiedź administracji, która co ciekawe chce zachować dialog z użytkownikiem, daje użytkownikowi jedynie do zrozumienia, że go ignoruje, co więcej nie traktuje poważnie. A taką właśnie odpowiedź dostałem, w momencie gdy zapytałem, dlaczego dany użytkownik został zablokowany.

Dodać tutaj muszę, że stosowane przez Nasza-Klasa.pl w regulaminie skróty myślowe, nie muszą być uniwersalne, czyli jednakowo rozumiane dla wszystkich użytkowników. Oczywiście użytkownik rejestrujący się na Nasza-Klasa.pl zgadza się na dany regulamin. Nie mniej jednak, co się tyczy stosowania danego regulaminu przez administracje Nasza-Klasa.pl, interpretacje określonych punktów zawartych w owym regulaminie, to te są na tyle elastyczne, że można je swobodnie naginać dla własnych potrzeb, co też administracja Nasza-Klasa.pl może czynić, usprawiedliwiając nadawane na użytkowników blokady. Użytkownik nie jest jednak bezradny w danej sytuacji. Ponieważ rejestrując się na Nasza-Klasa.pl zgadza się na owy regulamin, zawierając w ten sposób z administracją serwisu, pewnego rodzaju umowę, która to może mieć podłoże prawne, i w razie naruszenia przez którąś z stron treści umowy, zawartej w regulaminie, strona która czuje się poszkodowana, może dochodzić swoich praw.

Wracając do problemu stosowania regulaminu, interpretacji poszczególnych punktów. Trzeba pamiętać, że działa to w dwie strony. A to oznacza, że jeśli administracja Nasza-Klasa.pl zawiera poprzez dany regulamin umowę z użytkownikiem, to ten także może interpretować poszczególne punkty regulaminu, które to są mało sprecyzowane, na swój własny sposób. I jeśli udowodni że dany regulamin nie precyzuje konkretnych przypadków, w wyniku których administracja Nasza-Klasa.pl, nadaje blokady na konta użytkowników, może dochodzić swoich praw.

Oczywiście każda z stron, może rozwiązać umowę o czym decyduje punkt 7.4 regulaminu Nasza-Klasa.pl.

7.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Nie mniej jednak użytkownik może dochodzić swoich praw, w sytuacji, gdy udowodni, że rozwiązanie umowy z skutkiem blokady nadanej na jego konto, nie miało swojego podłoża w treści umowy czyli regulaminie, a konkretnie punktach:

7.6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
7.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

Które wydawać się, regulują punkt 7.4 regulaminu. Co oznacza, że jeśli Nasza-Klasa.pl zerwie umowę z użytkownikiem, bez podania przyczyny, a ten udowodni, że umowa została zerwana nie zgodnie z regulaminem, w wyniku czego czuje się poszkodowany, może dochodzić swoich praw.

Z dnia na dzień, powiększa się ilość osób, niezadowolona z polityki działania administracji Nasza-Klasa.pl. Widać to już nie tylko w wypowiedziach użytkowników na forach serwisu Nasza-Klasa.pl, ale także widać pod poniższą petycją, gdzie ilość podpisów rośnie z dnia na dzień.

LINK DO PETYCJI

Trzeba pamiętać że powiększająca się ilość niezadowolonych osób, to dla reklamodawcy serwisu Nasza-Klasa.pl, powód do obaw. Ponieważ Ci ludzie to potencjalni klienci, o których reklamodawca może walczyć. A jeśli Ci ludzie odejdą w wyniku działań administracji Nasza-Klasa.pl, reklamodawca straci potencjalnych klientów. I nie tylko reklamodawca na tym straci, bo także i Nasza-Klasa.pl. Dlatego że im mniejszy ruch generowany przez serwis, tym mniejsze zainteresowanie reklamodawcy, którego reklamy docierają do mniejszej ilości osób, w wyniku czego może przenieść się na inny serwis, generujący większy ruch. Administracja Nasza-Klasa.pl nie zyska na tym, dlatego też nie sądzę, a żeby chcieli stracić zainteresowanie reklamodawcy, w wyniku odejścia znaczącej ilości użytkowników z ich serwisu.

Blokada konta nadawana przez administracje Nasza-Klasa.pl, obejmuje wstęp na fora serwisu, gdzie użytkownik może wyrażać siebie poprzez pozostawiane posty, zablokowanie użytkownikowi też możliwości, bez podania konkretnej przyczyny, godzi w jego wolność wypowiedzi. Pod powyższą petycją widać skalę problemu, co rośnie z każdym dniem o nowe głosy.

Jeśli tak administracja Nasza-Klasa.pl walczy z użytkownikami, niestosującymi się do regulaminu, to ja zadaje pytanie. Dlaczego blokowane są konta użytkowników, wbrew regulaminowi, który jest treścią umowy zawartej z użytkownikiem ?. Co więcej bez podania konkretnej przyczyny, w sytuacji gdy użytkownik prosi administracje o jej podanie, nie dostając odpowiedzi, w której owa przyczyna byłaby zawarta. Żeby tego było mało, dany użytkownik nie złamał regulaminu, jeśli nie można mu tego udowodnić, a mimo to jego konto zostało zablokowane.