BIK - Ale co to właściwie jest?

Zapewne nie raz słyszeliście biorąc pożyczkę bądź tylko szukając informacji o najlepszych ofertach kredytowych, że zostanie sprawdzona wasza wiarygodność kredytowa w BIK.

 

54271949a79ef25b498b7725690fd7e5.jpgCzy zastanawialiście się  kiedykolwiek czym jest BIK? Do czego służy i kto z niego może korzystać? BIK to tak naprawdę skrót od nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Celem BIKu jest gromadzenie danych, przesyłanych przez banki i SKOK-i, dotyczące kredytów zaciąganych przez ich klientów i terminowości ich spłacania. Dzięki swojej działalności BIK daje więc możliwość sprawdzenia bankom swoich klientów przed zaoferowaniem im kredytu. Dane są przechowywane przez czas wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta i jest to minimum 5 lat. Raport generowany przez BIK zawiera następujące informacje: datę powstania zadłużenia, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, walutę zadłużenia, terminowość spłat, ewentualnie wszczęta egzekucje czy windykację zadłużenia.


BIK ani żadna osoba czy też instytucja nie ma możliwości zmiany tych danych. Jedynie bank udzielający kredytu ma taką możliwość. Najczęściej dane są aktualizowane co 30 dni. Musimy więc pamiętać występując z wnioskiem o przyznanie kredytu, że samo oświadczenie uregulowania zobowiązań nie jest wystarczającym dokumentem, gdyż ciągle w BIK może istnieć informacja o trwającej spłacie. Potrzebne wtedy będzie zaświadczenie potwierdzające spłatę zadłużenia. Korzystanie z bazy danych BIK stało się jedyną z podstawowych procedur przy udzielaniu kredytów. Informacje te podnoszą bądź obniżają wiarygodność klienta w oczach instytucji finansowej. Gdy zaciągnięte przez nas zobowiązania są spłacane terminowo raport w BIK jest dla nas pomocnym narzędziem w staraniu się o kredyt.

Nasza wiarygodność kredytowa obniża się wraz z dużą nieterminowością spłaty kredytów. Dla większości instytucji finansowych zaleganie w spłacie rat kredytów dłużej niż 90 dni wiąże się z odmową udzielenia kredytu. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami losowymi tzn. nasze zadłużenie lub nieterminowość spłat wynika z przyczyn od nas niezależnych (choroba, wypadek itp.), bądź braku świadomości o zadłużeniu. Możemy wtedy odwoływać się od decyzji przedstawiając dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację. Odwołanie nie gwarantuje nam jednak pozytywnej decyzji, ale daje szanse na jej zmianę.

Musimy mieć świadomość, że raz na 6 m-cy mamy prawo do otrzymania bezpłatnego raportu z BIK. Potrzebny nam będzie do tego jedynie dowód osobisty (więcej na www.bik.pl). Warto więc zapoznać się ze swoja historią kredytową zanim złożymy wniosek o kolejny kredyt.

 

www.e-sezam.pl

 

Źródło: http://www.e-sezam.pl/index.php/bankikredyty-informacje/354-bik-ale-co-to-waciwie-jest

Licencja: Creative Commons