Bez Miłości

Wkrótce zakwitną bzy, ale nie o ten bez chodzi, a o deficyt Miłości, która zakreśla granice wolności, a wolność jest warunkiem autentyczności miłości do bliżnich i Boga

 

Wolność masońska bez Miłości, czyli róbta co chceta jest anarchią i samowolą, swawolą

Wolność słowa bez miłości jest hejtem, półprawdą kłamstwem, pijarem, propagandą itp.

Wolność gospodarcza bez miłości to wyzysk, nieuczciwa konkurencja

Wolność polityczna, gdzie polityka jest wizją dogadzania  mitycznym masom, bez miłości

to skompromitowane ideologie jak komunizm i faszyzm, itd  

Demokracja bez miłości to inwigilacja, obłuda, totalitaryzm, biurokracja, korupcja

Grzech pierworodny, którego alegorią jest rajskie jabłko, czyli symbol Bila Gatesa, to zło

wyrządzone Bogu, będące wolną decyzją obrażajacą Miłość

Nasz grzech pierworodny to opuszczenie Nieba by bawić i cieszyć się wolnościa bez Boga

czyli Miłości, a wolności tu na Ziemi postawiliśmy statuę wolności

Nauka bez miłości tworzy głownie broń zagłady

Opieka zdrowotna bez miłości to dominacja koncernów farmaceutycznych, eutanazja, aborcja

Czyli mamy cywilizację pogardy dla słabszych, egoizm elit, lichwę, wyzysk

religie przekształcone w biznes, zapędy depopulacyjne dziadków z NWO,

handel ludżmi na przeszczepy, zatrute środowisko, prostytucję, pornografie, pedofilie

zatrutą żywność GMO i resztę plag jak depresje, psychotropy, samobójstwa, media 

ogłupiające podprogowo lemingi reklamami i politycznym pijarem 

Ukrywanie proekologicznych wynalazków, technologii

Ukrywanie prawdy o innych cywilizacjach kontrolujących polityków

Nasze ciała to kaftany bezpieczeństwa na Duszach

Ziemia jest zsypem duchowych śmieci z innych planet nienawidzących Boga 

Inkarnujemy kilka tysiecy razy, ale możemy powrócić do Domu jak zaufamy Jezusowi

Armia ludzi siedzi w wiezieniach, reszta ćpa co popadnie aż wpadnie

Zamyka się kościoły, meczety, synagogi, ale nie zabrania czynić zła rodzinie, deprawować dzieci

Bóg nie jest Stwórcą tego świata, tylko jego Stworzycieli, czyli nas, bo to, jak tworzyliśmy

wykasowano nam z pamięci przed wcieleniem na Ziemi.

Ratujmy się jako Dusze i wiejmy do Nieba

Luter zdeprawował protestantów nauczając, że Bóg jest dobrem i złem

Ewangelie zostały napisane z natchnienia ducha, ale nie świętego

Stary testament to eskimoski pijar, dający legitymację, by dymać i nienawidzić

kredytobiorców

Zresztą każdy widzi jak jest