JustPaste.it

Założenia i regulamin X edycji mikroblogowej akcji Baryłka Krwi #barylkakrwi

1. Celem naszej akcji jest zachęcenie użytkowników Wykopu do oddawania krwi i dzielenia się swoimi doświadczeniami na Mikroblogu.

2. Zamierzamy wspólnymi siłami „wypełnić krwią” Baryłkę o łącznej pojemności 328 litrów, czyli oddamy 328 000 mililitrów krwi.

3. Do inicjatywy może dołączyć każdy, kto w terminie począwszy od 6 listopada 2020 oddał krew lub jej składniki.

4. Do przeliczania donacji (osocza lub płytek krwi) na odpowiadającą im ilość krwi pełnej korzystamy z tego kalkulatora.

5. Na początku wpisu na mikroblogu należy odjąć swoją donację od wyniku zamieszczonego przez poprzedniego użytkownika wg wzoru:

[Wynik z poprzedniego wpisu] - [Twoja donacja] = [Wynik odejmowania]

W przypadku więcej niż jednej donacji:

[Wynik z poprzedniego wpisu] - [Twoja donacja] - [Twoja donacja 2] - [Twoja donacja 3] = [Wynik odejmowania]

Wyniku nie odejmujemy w komentarzach!

6. We wpisie podajemy również:

– rodzaj donacji (krew pełna/płytki/osocze/itd.),

– grupę krwi (opcjonalnie)*

– miasto (opcjonalnie)

– prywatny licznik i zdobyte odznaki ZHDK (opcjonalnie). 

7. Wpis należy uwiarygodnić zamieszczając:

– zdjęcie pieczątki z punktu krwiodawstwa lub

– zdjęcie rekompensaty kalorycznej z dołączoną datą lub

– zdjęcie bezpośrednio z donacji.

8. Obowiązkowo tag #barylkakrwi.

 

*Dane posłużą nam do celów statystycznych w podsumowaniu edycji ;)

 

Administratorami oraz opiekunami X edycji Baryłki Krwi są:

@dyniel @wuochu @starypijany123 @PepeXD @Pociongowy @andrzej-ezer @pani_doktor_od_arszeniku @Salido

(wszelkie uwagi dotyczące Baryłki, prosimy zgłaszać na PW)