Bakterie estcherhia coli

Bezpieczne przechowywane w jelicie pozostają niegroźne dla człowieka.

 

 

estcherhia_coli

 

Estcherhia coli

Do bakterii z grupy coli zalicza się takie rodzaje jak: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter i Klebsiella. Escherichia coli ( Pałeczka okrężnicy) jest garm-uejmną względnie beztlenową bakterią, wchodząca w skład flory bakteryjnej jelita grubego ludzi i zwierząt stałocieplnych. Spełnia tam pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także do produkcji witamin z grupy B i K.

Bakteria ta jest zaliczana do bakterii „kałowych”, gdyż znajduje się w dużych ilościach w odchodach ludzkich jak i zwierzęcych. Występuje w ściekach surowych i oczyszczonych, w wodach naturalnych, glebach zanieczyszczonych odchodami.

Wykorzystuje się ją do mikrobiologicznej analizy wody. Pałeczka okrężnicy jest doskonałym i wiarygodnym wskaźnikiem. Jej obecność wskazuje na świeże zanieczyszczenia oraz na możliwość występowania towarzyszących jej bakterii chorobotwórczych pochodzenia jelitowego.

Baterie E.coli są przyjęte w Polsce jako wskaźniki zanieczyszczenia pod względem sanitarnym dla:

  • wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • wody w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w pociągach, autobusach, samolotach
  • wody stanowiącej źródło zaopatrzenia w wodę – dostarczanej do stacji uzdatniania wody.

Jakość wody w Polsce oceniania jest na podstawie liczebności czterech grup wskaźnikowych: bakterii grupy coli, bakterii grupy coli typu fekalnego, paciorkowców kałowych oraz clostridiów redukujących siarczany. Według norm w 100 ml podawanej do sieci wodociągowej nie może znajdować się ani jedna bakteria uznawana za wskaźnik. Drugim ważnym kryterium jest ocena ogólnej liczby bakterii psychrofilnychi i mezofilnych w 1 ml wody.

Bakterie e.coli są niebezpieczne dla zdrowia ludzi jeśli ich bytowanie odbywa się poza jelitem grubym. Wywołują zapalenie dróg moczowych, dróg żółciowych, otrzewnej i opon mózgowych.

 

Tabela 1. Podstawowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia:

 

podstawowe_wymagania_mikrobiologiczne_jakim_powinna_odpowiadac_woda_do picia


Źródło: http://www2.mz.gov.pl/

 

Tabela 2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia:

 

wymagania_mikrobiologiczne_jakim_powinna_odpowiadac_woda_do_picia

Źródło: http://www2.mz.gov.pl/

 

Tabela 3. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana do

opakowań jednostkowych:

wymagania_mikrobiologiczne_jakim_powinna_odpowiadac_woda_wprowadzana_do_opakowan_jednostkowych

Źródło: http://www2.mz.gov.pl/

 

Źródło: http://www.depsol.pl/pl/ciekawostki/38-ciekawostki-ze-swiata-nauki/304-escherichia-coli.html

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych