Bahaici – są więzniami sumienia w Iranie

Od wiosny 2008 roku w więzieniu Evin w Teheranie przetrzymywanych jest siedmioro bahaitów.

 

Bahaitom nie postawiono zarzutów ani nie pozwolono skontaktować się z prawników. Ostatnio było wyznaczono im datę procesu na lipiec 2009.

Oficjalne irańskie służby informacyjne podały, że bahaici będą oskarżeni o „szpiegowanie na rzecz Izraela, obrazę religijnych świętości  oraz propagandę przeciwko Republice Islamskiej”.

Tak ma brzmieć oskarżenie, jednak władze obiecują im, że  jeśli wyrzekną się  swojej wiary, zostaną uwolnieni, będą mogli studiować  na wyższych uczelniach, prowadzić firmy, normalnie pracować  i przyznane im zostaną wszystkie prawa obywatelskie? 
 
Proces ma się odbyć w wydziale 28 Sądu Rewolucyjnego. To właśnie tam  niedawno amerykańsko-irańska dziennikarka Roxana Saberi została skazana  na 8 lat więzienia. Uwolniono ją w wyniku międzynarodowego protestu przeciw oczywistemu upolitycznieniu sprawy i jawnemu pogwałceniu procedur prawnych. 

6da3a4223ad627ab1dcf192bc67421e6.jpg

„Te osoby, wraz z innymi 30 więzionymi obecnie bahaitami, są niewinne i są przetrzymywani jedynie z powodu swoich przekonań religijnych.” - powiedziała pani Bani Dugal, główna reprezentantka Międzynarodowej Wspólnoty  Bahaickiej przy ONZ. 
 
Amnesty International wielokrotnie uznała te osoby za więźniów sumienia - osoby aresztowane niesprawiedliwie tylko z powodu swoich przekonań  religijnych, do których ma prawo każdy z nas. 
 
25 maja 2009r. - Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie postępowaniem sądowym przeciw aresztowanym bahaitom  i wezwała Iran do uwolnienia wszystkich osób aresztowanych z powodu przekonań religijnych.

Od ponad 160 lat, czyli od początku powstania wiary bahá`i jej wyznawcy są prześladowani w swoim ojczystym kraju. Od czasów rewolucji islamskiej prześladowania przybrały formę zorganizowanych i zaplanowanych  akcji kierowanych przez władze Iran.  
 
Oskarżenia o szpiegowanie nie są nowe - są pretekstem do  prześladowania bahaitów. Oskarża się ich o to, że są narzędziem w  rękach rosyjskiego imperializmu, brytyjskiego kolonializmu,  amerykańskiego ekspansjonizmu i ostatnio syjonizmu, w zależności od tego, co w danym momencie jest wygodne.

Najświętsze miejsca bahaitów znajdują się w Ziemi Świętej w Hajfie i Akce (uznane przez UNESCO za miejsca światowego dziedzictwa). Tam zostali pochowani Báb i Bahá`u`lláh - postacie, od których rozpoczęła się wiara bahá`i.

Bahá`u`lláh, jak byśmy dziś powiedzieli ‘więzień sumienia’, został wygnany z Iranu do wielu miejsc, a ostatnim etapem była właśnie Akka i Hajfa - wtedy nawet nie istniało państwo Izrael.

Jeśli bahaici są oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Izraela, dlaczego władze mówią im, że jeśli wyrzekną się swojej wiary, zostaną uwolnieni, będą mogli studiować na wyższych uczelniach, prowadzić firmy, będą mogli normalnie pracować, przyzna im się wszystkie prawa obywatelskie?

Podstawową zasadą wiary bahá`i jest nieangażowanie się w partyjną działalność polityczną, czy to na poziomie lokalnym, narodowym czy międzynarodowym. Bahaici postrzegają rząd jako system zapewniający dobrobyt i postęp społeczeństwu. Bahaici odrzucają przemoc. Są spokojnymi obywatelami, którzy nie są zainteresowani przejęciem jakiejkolwiek władzy. Kochają swój kraj i chcą w nim zostać.

Chcieliby jedynie, aby móc w spokoju wyznawać i praktykować swoją religię, obchodzić święta i uroczystości - religii, której podstawową zasadą jest szacunek dla każdego człowieka, obojętnie jakiego jest pochodzenia, jaki ma kolor skóry lub w jakim kraju się urodził.

Polska wspólnota bahaicka prosi o modlitwy w intencji przestrzegania praw człowieka w Iranie i sprawiedliwego procesu dla więzionych bahaitów.

Podstawowa informacja o Wierze Baha’i

Wiara bahá’í (bahaizm), najmłodsza niezależna monoteistyczna religia świata, została założona przez Bahá’u’lláha (1817 – 1892) w Iranie w XIX wieku. Jej 5 milionów wyznawców, zamieszkujących 218 różnych krajów i terytoriów zależnych i pochodzących z ponad 2 100 różnych grup etnicznych, stanowi drugą po chrześcijaństwie, najbardziej geograficznie rozprzestrzenioną religię na świecie.

Wiara bahá’i uczy, że prawda religijna jest postępowa a nie ostateczna. Bóg nazywany przez ludzi różnymi imionami – prowadzi ludzkość za pośrednictwem szeregu Uniwersalnych Nauczycieli, którzy kolejno objawiali swoją misję zgodnie z potrzebami czasu i miejsc, w których nauczali. Posłańcy ci przynosili nowe nauki, które z biegiem czasu dały podwaliny nowych cywilizacji. Wśród nich można wymienić wielkich założycieli religii świata jak Kriszna, Mojżesz, Zaratustra, Budda, Chrystus czy Mahomet. Bahaici uznają także dwóch nowych Nauczycieli – Bába i Bahá’u'lláha. Ich nauki dane są ludzkości na dzień dzisiejszy.

Boscy Posłańcy zawsze głosili te same duchowe i moralne prawdy. Społeczne prawa i zasady, jakie zalecali, były jednak dostosowane do warunków epoki i kultury, w której żyli ich wyznawcy.

Jeżeli jest jakieś jedno słowo, które oddaje istotę nauk wiary bahá’i, to słowem tym jest „jedność”.

Bahá’u’lláh powiedział:

„Jesteście owocami jednego drzewa i liśćmi jednej gałęzi. Traktujcie siebie nawzajem z najwyższą miłością i harmonią, z życzliwością i poczuciem wspólnoty. To światło jedności jest tak potężne, że oświetlić może całą ziemię.”

Podstawową zasadą wiary bahá’í jest jedność ludzkości w całej swej różnorodności. Bahaici wywodzą się z różnych środowisk, religii, narodowości, profesji i kultur. Celem wiary bahá’í jest przezwyciężenie wszelkiego rodzaju uprzedzeń i efektywne wspieranie społecznego, duchowego i ekonomicznego rozwoju wszystkich ludzi.

Kushtar Mamytaliev


Chętnie odpowiemy na pytania:
bahai@bahai.org.pl 
 

Więcej informacji:

www.bahai.org.pl

www.bahai.org

www.news.bahai.org

www.bic.org

www.bahairightsday.org