Atos wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce!

Warszawa, 27.06.2016. Atos, międzynarodowy lider w branży IT, ma zaszczyt ogłosić, iż został przyjęty do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Warszawa, 27.06.2016. Atos, międzynarodowy lider w branży IT, ma zaszczyt ogłosić, iż został przyjęty do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

 

Rzeczony dokument jest zobowiązaniem promocji różnorodności i wprowadzania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. 

Idea różnorodności jest bliska naszej firmie. Jako Atos od wielu lat jesteśmy aktywnie zaangażowani w proces zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji. Podpisanie Karty Różnorodności jest bardzo ważnym elementem i dopełnieniem  wielu naszych dotychczasowych działań - mówi Kinga Bloch, CEE Diversity Leader w Atos.

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza również gotowość do zaangażowania zarówno pracowników, jak i partnerów firmy w działania na rzecz równości społecznej. Mając to na uwadze, Sygnatariusze zobowiązują się do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej,
  • wprowadzenia rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania,
  • wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy,
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego,
  • prowadzenia dialogu z osobami zarudnionymi,
  • corocznego raportowania podjętych działań,
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce

W Atos nieustannie pracujemy nad kreowaniem równych szans zatrudnienia i rozwoju. Jednym z naszych celów jest współgranie zespołu. Połączenie wielu różnych osobowości, doświadczeń, kultur oraz poglądów tworzy nie tylko wysokiej jakości  kreatywne środowisko pracy, lecz również przyczynia się do zwiększania wyników biznesowych firmy. Różnorodność jest zatem elementem, który jest niezbędny do ciągłego i stabilnego wzrostu organizacji - dodaje Kinga Bloch, CEE Diversity Leader w Atos.

Zobacz serię filmów „Diversity” przygotowanych wespół z pracownikami Atos Poland Global Delivery Center w Bydgoszczy: 

https://www.youtube.com/watch?v=rNE2i2OWlcs&list=PLxzvHrSVnBdUO66NzzN0t1pj3ju8dW27f

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 roku. zaś niecały rok później – w lutym 2012 roku – nastąpiła jej inauguracja. Treść dokumentu spisana została po konsultacjach z przedstawicielami wielu organizacji reprezentujących interesy  grup społecznych, które narażone są na dyskryminację. 

W kolejnych latach patronat honorowy nad dokumentem objęli Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w branży usług informatycznych, osiągający roczne przychody na poziomie 12 mld EUR i zatrudniający około 100 000 pracowników w 72 krajach. Obsługując klientów z całego świata, Atos dostarcza usługi w obszarze usług konsultingowych i technologicznych; integracji systemów i usług zarządzanych, outsourcingu procesów biznesowych; jak również Cloud, Big Data, rozwiązań Security oraz usług transakcyjnych za pośrednictwem Wordline, spółkę grupy Atos będącą Europejskim liderem w obszarze usług płatniczych. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia w IT, Atos obsługuje klientów z sektora przemysłowego, handlu i usług, publicznego, ochrony zdrowia i transportu, finansowego, telekomunikacyjnego, mediów i użyteczności publicznej.

Atos pomaga w tworzeniu przedsiębiorstw przyszłości. Jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy Atos w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Toruniu i Krakowie pracuje ponad 4 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na: 

www.atos.net

www.pl.atos.net

www.facebook.com/atos.polska

http://pl.atos.net/pl-pl/home/o-firmie/news/press-release/2016/pr-2016-07-04.html

Kontakt dla mediów:

Atos IT Services 

Patrycja Kublik

+48 22 444 6165 

+48 728 438 496 

patrycja.kublik@atos.net