Apel Masaru Emoto od 1 do 10 kwietnia -Do wody skierowanej w stronę Fukushima

Moja wiadomość obiegła cały świat w zawrotnym tempie: Do wody skierowanej w stronę Fukushima "Tak nam przykro, Wybacz nam proszę, Dziękujemy, Kochamy Cię."

Moja wiadomość obiegła cały świat w zawrotnym tempie: Do wody skierowanej w stronę Fukushima "Tak nam przykro, Wybacz nam proszę, Dziękujemy, Kochamy Cię."

 

Kolejne infromacje na blogu Masaru Emoto (http://emotopeaceproject.blogspot.com/)
zalecam czytać w originale modlitwę a tłumaczenie jako rozumienie modlitwy
 
Moja wiadomość obiegła cały świat w zawrotnym tempie, a reakcja rezonansu w którym tak wiele osób wzięło udział w modlitwie do wody wróciła do mnie. Liczba sprzężeń zwrotnych, o których wiem na pewno była co najmniej ponad 100 tysięczna.

W rzeczywistości, ważne jest, że sprawiamy by ruch się rozszerzał i niech więcej przyjaciół się
o nim dowie. Więc chciałbym kontynuować ceremonie do wody w Elektrowni Atomowej Fukushima przez kolejnych 10 dni, i ofiarować modlitwę codziennie w południe między 1-wszym a 10-tym kwietnia z wami wszystkimi.

Aby odświeżyć nasz świadomy umysł codziennej modlitwy, proszę pozwólcie mi zasugerować zmiany słów każdego dnia. Z pośród wielu idei i opinii które tak wielu ludzi mi dało, chciałbym, wybrać jedną by was poinformować.

 Słowa modlitwy , 1-wszego kwietnia, są następujące:


Do wody skierowanej w stronę Elektrowni Atomowej Fukushima,

Tak nam przykro,

Wybacz nam proszę,

Dziękujemy,

Kochamy Cię.

Masaru Emoto
1-wszego kwietniaModlitwa w orginale:

To waters facing toward Fukushima Nuclear Plant,

We are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you.

Słowa modlitwy, 2 kwietnia, są następujące:

Do wszystkich dusz ofiar katastrofy we wschodniej Japonii,

Przepraszamy Was,
Proszę  Wybaczycie Nam,
Dziękujemy Wam,
I Kochamy Was.

Modlitwa w orginale:

To all the souls of the victims from the disaster in eastern Japan,

We are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you.

 

Słowa modlitwy, 3 kwietnia, są następujące:

Do oficerów amerykańskich sił zbrojnych, japońskiej samoobrony,
policjantów, strażaków i wszystkich pracowników, dziękujemy bardzo.
Do ich ukochanej rodziny,

Przepraszamy Was,
Proszę  Wybaczycie Nam,
Dziękujemy Wam,
Kochamy Was.

Modlitwa w orginale:

 To officers of US military forces,  Japanese Self-Defense,
police officers, fire fighters, and all the staff, we thank you very much. 

To their beloved families,

We are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you.

 

Słowa modlitwy, 4 kwietnia, są następujące:

Do bóstwa wody, boskiego smoka, w głębinach wód przybrzeżnych wschodniej części Japonii,

  Przepraszamy Was,
Proszę  Wybaczycie Nam,
Dziękujemy Wam,
Kochamy Was.

 

Modlitwa w orginale:

To the deity of water, dragon deity, that is deep in off the coast of eastern Japan area,

We are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you.

 

Słowa modlitwy, 5 kwietnia, są następujące:

Do wszystkich ludzi na ziemi, jesteśmy wodą.
Stańmy się jednością, oferując miłość i wdzięczność wodzie.
Woda jest tym co łączy wszystko.
(Do siebie)

Przepraszam,
Proszę  Wybacz Mi,
Dziękuje Ci,
Kocham Cię.

Modlitwa w orginale:

To all people on the earth, we are water. 
Let’s become one by offering love and gratitude to water.
Water is what connects everything.
(To yourself)

I’m sorry,
Please forgive me,
I thank you,
And I love you. 


Słowa modlitwy, 6 kwietnia, są następujące:

Obecnie wody i oleju, nie da się wymieszać.
Jednakże, mam nadzieję, że będą one zmieszane ze sobą,
gdy zaoferujemy myśli miłość i wdzięczność do wody i oleju.
Ofiarujmy myśli miłości i wdzięczności do ropy w ziemi na świecie.
Do oleju-ziemi,

Przepraszamy Cię,
Proszę  Wybacz Nam,
Dziękujemy Ci,
I Kochamy Cię.

Modlitwa w orginale:

Presently water and oil can’t be mixed.
However, I trust that they will be mixed with each other
when we offer love and gratitude to water and oil.
Let’s offer thoughts of love and gratitude to oil in the ground of the world.
To oil-san,

We are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you. 

Słowa modlitwy, 7 kwietnia, są następujące:

Wsłuchajmy się w głos wszystkich roślin i zwierząt na ziemi i rozmawiajmy z nimi.
Stworzone są z wody, jak my również jesteśmy.
Do roślin i zwierząt

Przepraszamy,
Proszę  Wybaczcie Nam,
Dziękujemy Wam,
I Kochamy Was.

Modlitwa w orginale:

Let’s listen to the voice of all plants and animals on the earth and talk with them.
They are made of water as well as we are. 
To plants and animals,

We are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you. 

Słowa modlitwy, 8 kwietnia, są następujące:

"Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte Makoto no Daiwa no Miyo ga Nani natta"
Oznacza to, "Przedwieczna Mocy Wszechświata zebrałaś się by stworzyć świat
z prawdziwą i doskonałą harmonią"


Wszechświat jest wodą, a my jesteśmy mikrokosmosem i my jesteś wodą.
Dlatego też, gdy dowiadujemy się czym jest woda dowiadujemy się
 o nas samych i tajemnicy wszechświata.

I należy pamiętać o Wodzie,
Wodo, Przepraszamy Cię,
Proszę  Wybacz Nam,
Dziękujemy Ci,
I Kochamy Cię.

Modlitwa w orginale:

"Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte Makoto no Daiwa no Miyo ga Nani natta"
It means; “The Eternal Power of the Universe has gathered itself to create a world
with true and grand harmony"


The universe is water, and we are the microcosm, and we are water.
Therefore, when we learn what water is, we learn
about ourselves and the mystery of universe.

And to know about water,
Water, we are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you. 

Słowa modlitwy, 9 kwietnia, są następujące:

"Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte Makoto no Daiwa no Miyo ga Nani natta"
Oznacza to, "Przedwieczna Mocy Wszechświata zebrałaś się by stworzyć świat
z prawdziwą i doskonałą harmonią"


Przyszliśmy na Ziemię z przestrzeni kosmicznej, jak woda.
Kiedy wrócimy, wrócimy jako woda ponownie.
Więc podziękujmy wodzie
i przekażmy jej Miłość.

Wodo, Przepraszamy Cię,
Proszę  Wybacz Nam,
Dziękujemy Ci,
I Kochamy Cię.

Modlitwa w orginale:

"Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte Makoto no Daiwa no Miyo ga Nani natta"
It means; “The Eternal Power of the Universe has gathered itself to create a world
with true and grand harmony"


We came to the earth from outer space as water.
When we return, we will go back as water again.
So, let’s thank water and give love to it.

Water, we are sorry,
Please forgive us,
We thank you,
And we love you. 

Słowa modlitwy, 10 kwietnia, są następujące:

"Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte Makoto no Daiwa no Miyo ga Nani natta"
Oznacza to, "Przedwieczna Mocy Wszechświata zebrałaś się by stworzyć świat
z prawdziwą i doskonałą harmonią"


Do Wody na całej tej planecie Ziemia,
Szanujemy Cię, Kochamy Cię i Doceniamy Cię.

Przepraszamy, za nie Uwagę dla Ciebie aż do Teraz.
Proszę  Wybacz Nam,

Dziękujemy Ci,
I Kochamy Cię.

Modlitwa w orginale:

"Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte Makoto no Daiwa no Miyo ga Nani natta"
It means; “The Eternal Power of the Universe has gathered itself to create a world
with true and grand harmony"


To all water on this planet earth,
we respect you, love you and appreciate you.
We are sorry for having ignored you until now.

Please forgive us,
We thank you,
And we love you. 

accbbcb3b3f64d14ae478e3123412849.jpg

 

 

Dr. Masaru Emoto - Japanese World Peace Prayer from Modern Mystery-School on Vimeo.

 

Źródło: Masaru Emoto

Licencja: Domena publiczna