Apel do przywódców państw i do narodów świata!

“Zdrowie dla wszystkich do 2020 roku” Ludzkość stoi przed niepowtarzalną okazją wyzwolenia się od najczęściej nękających ją dzisiaj chorób.

 

PERSPEKTYWA ZAPIERAJĄCA DECH W PIERSIACH!

Choroba sercowo-naczyniowa – odkryto, że jej przyczyną są uszkodzenia struktury ściany naczyń krwionośnych podobne do tych, jakie występują w przebiegu szkorbutu. Utrzymywanie optymalnego poziomu naturalnej witaminy C, bioflawonoidów  i innych mikroelementów stymulujących produkcję kolagenu wzmacniającego naczynia krwionośne, jest skutecznym, bezpiecznym i tanim sposobem zapobiegania zawałom serca. A zatem w dużej mierze możliwe jest wyeliminowanie teraz i w przyszłości głównej przyczyny śmierci w krajach uprzemysłowionych. Praktyczne wykorzystanie tych odkryć na całym świecie pozwoli na uratowanie życia milionów ludzi, oszczędzenie miliardów dolarów wydawanych dzisiaj na opiekę zdrowotną i wyeliminowanie przemysłu farmaceutycznego robiącego wielomiliardowe interesy na chorobie sercowo-naczyniowej.


Nadciśnienie, niewydolność serca, zaburzenia rytmu pracy serca oraz problemy z krążeniem występujące w cukrzycy są w głównej mierze skutkiem długotrwałych niedoborów mikroelementów i składników odżywczych. Konferencja Medyczna w maju 2008, potwierdzila że niedobór mikroelementów upośledzają funkcje milionów komórek serca i ścian naczyń krwionośnych. Praktyczne wykorzystanie tych odkryć na całym świecie pozwoli na uratowanie życia milionów ludzi, oszczędzenie miliardów dolarów wydawanych dzisiaj na opiekę zdrowotną i wyeliminowanie przemysłu farmaceutycznego robiącego wielomiliardowe interesy na tych schorzeniach.


Choroba nowotworowa – druga z kolei najczęstsza przyczyna śmierci w krajach uprzemysłowionych – nie oznacza już wyroku śmierci. Komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się w organizmie na drodze tego samego mechanizmu. Mianowicie produkują one ogromne ilości enzymów trawiących kolagen, zdolnych utorować drogę dla rozwoju choroby w całym ciele. Skuteczne, dobrane składniki odżywcze blokują działanie tych enzymów i w ten sposób hamują rozwój choroby nowotworowej bez żadnych skutków ubocznych.
Praktyczne wykorzystanie tych odkryć na całym świecie pozwoli na uratowanie życia milionów ludzi, oszczędzenie miliardów dolarów wydawanych dzisiaj na opiekę zdrowotną i wyeliminowanie przemysłu farmaceutycznego robiącego wielomiliardowe interesy na chorobach nowotworowych. Zachodzi tylko pytanie - dlaczego nie wiedzą o tym wasi lekarze i stosują zupełnie inne skazane na porażkę metody np ciemiaterapia skuteczna zaledwie tylko w 5%

 Toksyczność i nieefektywność chemioterapii czy przykład dla narodu? >>
 

 

DLACZEGO NIE DOKONANO TEGO WCZEŚNIEJ?


Na początku XXI wieku ludzkość zaczyna uświadamiać sobie powagę sytuacji. Sto lat temu Grupa Rockefellera, już wówczas kontrolująca światowy przemysł petrochemiczny, odkryła nowy rynek inwestycyjny:  ludzkie ciało   i   nękające je choroby.

Zyski z inwestycji zaczęły zależeć od możliwości uzyskiwania praw patentowych do leków i dochodów ze sprzedaży opatentowanych preparatów. Pod przykrywką „filantropii i dobroczynności na rzecz ludzkości ” budowane było największe oszustwo w historii.

 

Wielu milionom ludzi obiecywano „zdrowie“  na ich problemy zdrowotne, ale większość ze sprzedawanych „leków ” nie była i do dzisiaj nie jest skuteczna i w najlepszym razie maskuje tylko objawy choroby.
 

Powstanie epidemii nowych chorób, spowodowanych ubocznym działaniem leków, nieustannie powiększało „rynki zbytu” przemysłu farmaceutycznego zarabiającego na chorobach.

Strategicznym założeniem tego nowego rynku było wyeliminowanie „konkurencji ” w postaci skutecznych naturalnych metod leczenia. Ze szkół medycznych, podręczników i umysłów wielu pokoleń lekarzy systematycznie usuwano podstawową wiedzę na temat składników pokarmowych niezbędnych do utrzymywania optymalnego metabolizmu komórkowego.

 

W ciągu kilku dekad przemysł farmaceutyczny robiący interesy na chorobach stał się najpotężniejszą gałęzią przemysłu na ziemi. Ogromne zyski posłużyły do uzyskana wpływów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym nauce, medycynie, mediach i polityce. Nawet największe organizacje międzynarodowe nie oparły się jego wpływom.POTRZEBUJEMY NOWEJ ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) została założona ponad 52 lat temu, aby promować ochronę zdrowia w skali światowej. Jej głównym celem była poprawa stanu zdrowia dzięki właściwemu odżywianiu, w tym uzupełnianiu minerałów i mikroelementów. W ciągu dwóch dekad wpływy kartelu farmaceutycznego odwróciły uwagę Organizacji od tego celu. Utrudniając prace WHO i innych organizacji zrzeszonych w ONZ np. komisji „Codex Alimentarius” zajmującej się sprawami żywności przemysł farmaceutyczny próbuje wymusić protekcjonistyczne prawa międzynarodowe, chroniące i promujące interesy tej gałęzi przemysłu opierającego się na prawach patentowych do leków przed konkurencją z reguły lepszych, lecz nie objętych prawami patentowymi, naturalnych metod leczenia.


Bezpośrednim wynikiem tego cichego „przejęcia” kontroli nad światową opieką zdrowotną na przestrzeni ubiegłego wieku przez koncerny farmaceutyczne była śmierć setek milionów ludzi z powodu chorób, które mogły zostać wyeliminowane już wiele lat temu, gdyby nie wielomiliardowy przemysł zarabiający na ich istnieniu. Obecnie ponad dwa miliardy ludzi w samych tylko krajach rozwijających się cierpi z powodu niedoborów podstawowych składników pokarmowych. Dlatego wszyscy musimy dzisiaj zacząć działać na rzecz utworzenia nowej światowej organizacji zdrowia, która uwolni nas od najczęściej występujących obecnie chorób.

POTRZEBUJEMY NOWEY ZDROWY ŚWIAT


Zdrowie jest podstawowym prawem człowieka. My, narody świata, nie pozwolimy, aby odbierano nam to prawo. Nie spoczniemy dopóty, dopóki prawo do zdrowia zwłaszcza - do nieograniczonego dostępu do naturalnych metod leczenia – nie stanie się prawem wszystkich ludzi na całej Ziemi gwarantowanym przez konstytucje krajowe i międzynarodowe.

 

Apeluj do każdego człowieka na Ziemi, bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz, zacznij budować ten nowy świat już teraz!!!

 

Każdy dom, gabinet lekarski lub szpital, każda szkoła, uniwersytet, ośrodek społeczny, podręcznik czy kurs podstawowy medycyny komórkowej, który promuje naturalne metody leczenia – jest krokiem w tworzeniu nowego zdrowego świata.

 

Budując nowy świat nie tylko eliminujemy choroby, ale także uwalniamy miliardy dolarów z funduszy, które marnowane są dzisiaj na promowanie chorób i destrukcję. Apeluj do przywódców politycznych, aby uznali naturalne metody ochrony zdrowia za podstawę polityki zdrowotnej swoich krajów. Teraz, kiedy wiedza ta stała się dostępna na całym świecie, musicie z niej skorzystać, aby poprawić stan zdrowia Waszych narodów. Każdy kraj, który zwróci opiekę zdrowotną w kierunku naturalnych metod leczenia, to mały krok we wspólnym, globalnym celu: Zdrowie dla wszystkich do roku 2020. Nie mamy czasu do stracenia!


Każdy kraj, którego opieka zdrowotna skupia się na skutecznych, naturalnych metodach leczenia, nie chronionych prawami patentowymi, jest ważnym krokiem w kierunku zdrowszego i bezpieczniejszego świata. Możesz dowiedzieć się więcej o dziele wyzwalania ludzkości spod jarzma przemysłu farmaceutycznego, który "robi interesy" na chorobach, odwiedzając stronę internetowa naszej Fundacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUTECZNA, BEZPIECZNA I NIEDROGA OPIEKA ZDROWOTNA DLA ŚWIATA
(Publikacja zamieszczona w New York Times 09 marca 2002 roku)

 

1/ Zapobieganie i eliminowanie chorób przyczynowo, zamiast leczenia objawów.


Osiemdziesiąt procent środków farmaceutycznych (chemiczno-syntetycznych), przepisywanych obecnie pacjentom, nie ma zadnej skuteczności zdrowotnej. Leki w najlepszym razie przykrywaja objawy chorób, bez zwalczania ich przyczyn. W przyszłości systemy opieki zdrowotnej będą koncentrować się na profilaktyce, leczeniu przyczyn i ostatecznie eliminacji chorób.2/ Zdrowe komórki są warunkiem dobrego zdrowia


Decyzje o zdrowiu lub chorobie rozstrzygają się w ludzkim ciele na poziomie komórkowym. Główną przyczyną zaburzeń komórkowych jest niedostateczny poziom mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego metabolizmu komórkowego, a zatem przyjmowanie optymalnych dziennych dawek mikroelementów stanowi warunek zdrowia. To nowe pojmowanie zdrowia na poziomie komórkowym można streścić w czterech zasadach:

 

Pierwsza zasada zdrowia komórkowego

Zdrowie i choroba rozstrzygają się na poziomie milionów komórek naszego ciała – najmniejszych jednostek ludzkiego organizmu.

 

 

Druga zasada zdrowia komórkowego


Optymalne zaopatrywanie komórek w energię dzięki zawartych w naturalnej żywności. Energię niezbędną dla metabolizmu komórkowego zapewniają główne składniki odżywcze. Przyjmowanie ich w optymalnych ilościach stanowi podstawowy warunek zapobiegania nieregularnej pracy serca, niewydolności serca i podobnym schorzeniom.


Trzecia zasada zdrowia komórkowego


Optymalny stan tkanki łącznej tkanek miękkich. Blisko połowa białek ciała składa się z kolagenu, elastyny lub innych molekuł tkanki łącznej. Ich produkcję reguluja poziom Witaminy C a także aminokwasy lizyna i prolina  które stanowią główny budulec tych białek. Organizm człowieka nie produkuje witaminy C ani lizyny i dlatego też jest przez całe życie uzależniony od ich dostaw w optymalnych ilościach. Praktyczne stosowanie tej wiedzy pozwoli na zmniejszenie liczby przypadków powszechnie dzisiaj spotykanych chorób jak, np. zawały serca, udary, nowotwory i wiele innych, do ich ułamka.

 Czwarta zasada zdrowia komórkowego


Optymalny stan tkanki łącznej kości. Na dobry stan kośćca i uzębienia ma wpływ optymalna produkcja molekuł kolagenu możliwa dzięki witaminie C lizynie i prolinie oraz właściwy poziom podstawowych minerałów takich jak wapn, magnez i pierwiastków sladowych. Systematyczne wykorzystywanie tej wiedzy w dużym stopniu przyczyni się do zapobiegania często spotykanym chorobom takim, jak osteoporoza (kości), próchnica (zęby) i paradontoza(dziąsła).3)  Wiedza jest kluczem do zdrowia


Chociaż stoimy dziś na progu trzeciego tysiąclecia, nadal niewiele osób wie, że ludzkie ciało nie produkuje witaminy C ani lizyny, dwóch głównych składników pokarmowych, decydujących o zdrowiu bądź chorobie organizmu. Stan ten jest skutkiem nieustających wysiłków przemysłu farmaceutycznego zmierzających do zatajenia tej informacji.
Rozpowszechnianie podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej od dzieciństwa do późnej starości stanowi podstawę nowego systemu opieki zdrowotnej.

4) Szerokie badania z zakresu medycyny naturalnej stanowią podwaliny nowego systemu opieki zdrowotnej


Obecnie badania medyczne prowadzone są z myślą o cenach akcji firm farmaceutycznych, a nie o potrzebach zdrowotnych pacjentów. Wprowadzenie medycyny naturalnej oraz zasad zdrowia komórkowego zaoszczędziłoby miliardy dolarów wydawanych na opiekę zdrowotną. Te miliardy oszczędności powinny być zainwestowane w dalsze badania z zakresu naturalnych metod ochrony zdrowia. Doskonale wiadomo, iż znaczna ilość schorzeń ma związek z niedoborami komórkowymi podstawowych składników pokarmowych. Wprowadzanie programów szerokich badań z zakresu medycyny naturalnej do polityki opieki zdrowotnej ludności, w znacznym stopniu przyspieszyłoby eliminowanie chorób. Problem w tym, iż mniej ludzi trafi do lekarza, bo nie będzie on im potrzebny, mniej ludzi da sie operowac czy powycinać różne narządy, gdyż wyleczą je w naturalny sposób lub zapobiegną tym chorobom. Zatem aż tak ogromny przemysł farmaceutyczny nie będzie nam potrzebny jak również tyle przychodni, szpitali i lekarzy specjalistów którzy koncentrują się wyłącznie na biznesie z chorobami.

 

5)  Wdrażanie naukowych zasad zdrowia komórkowego


Każdego roku miliony ludzi na całym świecie umierają z powodu chorób, którym można było zapobiec lub, które dają się wyleczyć metodami naturalnymi. Wprowadzenie naukowych zasad zdrowia komórkowego do programów profilaktyki zdrowotnej uratuje życie milionom ludzi oraz oszczędzi miliardy dolarów z publicznych i prywatnych środków. Pieniądze te można byłoby następnie przeznaczyć na zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa.

 6)   Wybieranie polityków broniących prawa obywateli do medycyny naturalnej


Politycy, którzy wciąż popierają ustawodawstwo ograniczające rozpowszechnianie informacji o medycynie naturalnej, narażają na niebezpieczeństwo zdrowie i życie własnych wyborców. Politycy, którzy nie popierają naturalnych metod leczenia, a nawet utrudniają ich rozpowszechnianie, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Obowiązkiem rządów jest ochrona życia obywateli oraz promowanie skutecznych, bezpiecznych i niedrogich metod ochrony zdrowia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aby chronić swój wielomiliardowej wartości rynek w większości nieskutecznych leków, firmy farmaceutyczne próbują zwalczać swych najostrzejszych konkurentów -  skuteczne, bezpieczne i tanie podstawowe składniki pokarmowe występujące w postaci naturalnych produktów (witaminy, minerały, aminokwasy i wiele innych).

 W tym celu lobby farmaceutyczne utrudnia prace ONZ-owskiej komisji "Codex Alimentarius" (ds. norm żywności) oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych organów politycznych.

Co jest niepokojącego w Codex Alimentarius?

Złe pożywienie nie jest obecnie jedynym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Te same koncerny, nakłaniają Codex do zakładania górnych granic dla stężeń aktywnych naturalnych substancji leczniczych na bardzo niskim - nieefektywnym poziomie, a czasem wręcz wpisania ich na czarną listę. Zwykle tylko dlatego, że są one skuteczniejsze, nie posiadają praktycznie skutków ubocznych i co bardzo ważne są znacznie tańsze, przez co jawią się jako naturalny i bardzo groźny konkurent dla syntetycznych produktów tych korporacji.

Codex Alimentarius Commission poprzez rugowanie z rynku spożywczego rozwiązań naturalnych, wkracza automatycznie w sferę medycyny, ponieważ eliminowane naturalne składniki z pożywienia będące podstawą naszego zdrowia muszą być w konsekwencji ich niedoboru zastąpione syntetycznymi substytutami, które nie są już dostarczane przez naturę lecz przez koncerny farmaceutyczne.

Niestety skutki uboczne farmaceutyków nieraz są poważniejsze niż sama choroba, którą mają uleczyć lub przed którą mają bronić, a więc np. szczepionki, które mają nas uodporniać m.in.na Świńską Grypę osłabiają naturalne zdolności systemu immunologicznego, system odpornościowy słabnie i potrzebuje coraz częstszej syntetycznej stymulacji. Koszty takiego rozwiązania nie są tylko finansowe ale przede wszystkim zdrowotne. Proces ten jest oczywisty, jednak przemysłowi farmaceutycznemu jest on na rękę, a media pomimo wielu alarmujących naukowych publikacji, zdają się tego nie dostrzegać dopuszczając do głosu jedynie tych "naukowców" którzy nie kwestionują jakości produktów syntetycznych - wspierając swoją "naukową działalnością" przemysł farmaceutyczny i jego produkty, których reklamy w dużym stopniu zapełniają reklamowy czas antenowytych stacji, przypadek?
http://www.stopcodex.pl/ 
 

Utrzymywanie istnienia i rozprzestrzenianie chorób, jako podstawy rozwoju tej gałęzi przemysłu farmaceutycznego, powinno być prawnie zakazane, a tym czasem dąży się do takiego właśnie działania ograniczając naturalne składniki w diecie.


Skuteczna, bezpieczna i niedroga opieka zdrowotna dla narodów Świata - wiedza na ten temat oznaczała władzę, a rządzący w ówczesnych czasach nie chcieli się nią dzielić.

 

Chcieli zachować swoje feudalne przywileje ekonomiczne i dlatego z największą brutalnością tłumili "wyzwolenie z analfabetyzmu".

 

Podczas Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648) zniszczyli pół Europy i zabili miliony ludzi starając się o przywrócenie średniowiecznego zacofania. Wszystko na próżno, ponieważ ludzie nie chcieli więcej żyć w analfabetyzmie i zależności.

 

Dzisiaj stajemy przed "wyzwoleniem" o podobnym znaczeniu, ale o zasięgu globalnym. Możliwość wyzwolenia ludzkości z choroby sercowo-naczyniowej, nowotworów oraz wielu innych chorób przy pomocy naturalnych środków bez ochrony prawami patentowymi, zagraża istnieniu przemysłu farmaceutycznego o inwestycjach idących w biliony dolarów.


Wszyscy jesteśmy świadkami tego, że dzisiejsi "władcy ekonomiczni" nie chcą dobrowolnie zrzec się swoich przywilejów ekonomicznych. Tak, jak miało to miejsce 400 lat temu, są skłonni poświęcić życie tysięcy, nawet milionów ludzi, aby tylko uchronić się przed upadkiem. Istnieje tylko jedna różnica. Przed wiekami wojny prowadzone były przy użyciu wideł i muszkietów. Dzisiaj prowadzi się je przy pomocy broni masowej zagłady, w tym także broni jądrowej.


Miliony ludzi żyjących dzisiaj w Ameryce i we wszystkich innych krajach na świecie muszą podjąć decyzję:


"Czy naprawdę tego chcemy? Jeżeli nie - czas działać!"

 
Publikacja w gazecie HERALD TRIBUNE z 20 marca 2003 roku


W ostatnich latach okazało się, że przemysł farmaceutyczny jest przynoszącym wiele bilionów dolarów biznesem, polegającym na „robieniu interesów na chorobach”, którego przyszłość jest uzależniona od dalszego istnienia i rozwoju chorób.

I.  CEL KARTELU FARMACEUTYCZNEGO


Scementowanie globalnej kontroli nad własnymi inwestycjami zmierzającymi do „robienia interesów na chorobach”.

Istnienie przemysłu farmaceutycznego jest obecnie poważnie zagrożone. Procesy o odszkodowanie z powodu śmiertelnych skutków ubocznych spowodowanych przez zaledwie jeden lek doprowadzają do upadku koncern Bayer, flagowy okręt tego przemysłu. Narastający „efekt domina ” nieuchronnie zrujnuje ten największy sektor inwestycji na Ziemi.

W tym samym czasie, postęp naukowy w dziedzinie naturalnych metod utrzymywania zdrowia, które to metody nie są chronione żadnymi patentami, stanowi skuteczną, bezpieczną i niedrogą alternatywę dla rynku opatentowanych lekarstw, którego wartość liczy się w bilionach dolarów.

II. ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA TEGO CELU


• Objąć kontrolą globalne interesy przemysłu farmaceutycznego poprzez wprowadzenie ustaw chroniących korporacje oraz ograniczanie praw obywatelskich. Taką kontrolę udałoby się wprowadzić tylko za pomocą drastycznych, ogólnoświatowych działań legislacyjnych, takich jak udzielenie immunitetu kompaniom farmaceutycznym, ograniczenie praw pacjentów do występowania z powództwami o odszkodowania, ograniczenie swobody informacji oraz wyeliminowanie jednego z najważniejszych praw obywatelskich - swobodnego dostępu do skutecznych, bezpiecznych i niedrogich naturalnych metod leczniczych, które to metody nie są chronione żadnymi patentami. To wszystko dzieje się aktualnie w USA.


• Stworzenie psychologicznej atmosfery strachu – w skali globalnej – by przygotować grunt pod wprowadzenie tych ustaw na całym świecie. Tę wszechświatową atmosferę strachu można stworzyć tylko podczas wojny, w której zostanie użyta broń masowej zagłady, taka jak broń nuklearna, biologiczna czy chemiczna.

III. WARUNKI WSTĘPNE DO OSIĄGNIĘCIA TEGO CELU


• Międzynarodowe poparcie. Ta ryzykowna strategia może mieć szanse powodzenia tylko wówczas, gdy otrzyma poparcie ze strony prawa międzynarodowego albo organizacji takich jak Narody Zjednoczone. Brak takiego poparcia nieuchronnie doprowadzi do jej klęski, ponieważ za psychologiczny koszmar wojny nuklearnej czy biologicznej nie będzie można obwiniać innych. Żadna wojna, prowadzona poza międzynarodowym prawem, nie może być wykorzystywana do usprawiedliwiania ograniczania praw obywatelskich i zwróci się przeciwko tym, którzy ją sprowokowali.


• Całkowita tajność. Najważniejszym warunkiem wstępnym sukcesu tej strategii jest dotrzymanie tajemnicy. Pod żadnym pozorem nie może być ona ujawniana przedwcześnie. Skoro
 

1/ nie ma międzynarodowej legitymacji dla tej wojny i
 

2/ plany kartelu farmaceutycznego zostały teraz ujawnione społeczeństwu, oba warunki wstępne nie zostały spełnione, a ich cel nie może być dalej realizowany.

 

Rozpoczęcie wojny nuklearnej, biologicznej, czy chemicznej będzie oznaczało poświęcenie milionów ludzi bez osiągnięcia przez kartel farmaceutyczny jego celu!
Każda rodzina w Ameryce, Wielkiej Brytanii ,  Niemczech i w każdym innym miejscu na świecie powinna być tego świadoma i działać natychmiast!

 

            Nie zatrzymuj tych informacji tylko dla siebie, przekaż je swoim najbliższym i znajomym!