Apel do młodych uczonych!

Zwracam się do was, do młodych uczonych - stwórzcie logiczną naukę o przyrodzie, zadbajcie o dobro nauki i o swoje własne interesy!

 

 

Zwracam się do was, do młodych uczonych - stwórzcie logiczną naukę o przyrodzie, zadbajcie o dobro nauki i o swoje własne interesy! Zwracam się do wszystkich pracowników nauki bez względu na ich wiek, naukowy staż i płeć, którzy nie są jeszcze zaślepieni przez absurdalne teorie fizyczne - obie teorie względności A. Einsteina i mechanikę kwantową - ukazujcie wszędzie absurdalność, niedorzeczność tych teorii, pokazujcie naukową tępotę ich twórców! Nie wasz wiek i naukowy staż jest ważny, lecz młodość umysłów, która pozwala być otwartym na nowe naukowe idee! Wzywam was - stańcie na czele Logicznej Rewolucji Naukowej!

Zwracam się do studentów i uczniów szkół średnich - nie pozwalajcie, aby nadal pod szyldem naukowej wiedzy przedstawiano wam "naukową ciemnotę". Studenci i uczniowie szkół średnich, wzywam was do logicznego buntu wobec waszych nauczycieli-absurdalistów, którzy przedstawiają wam absurdalne teorie fizyczne - za broń i tarczę miejcie logikę i śmiech! Zwracam się do was, do studentów i uczniów szkół średnich - bo wielu z was planuje zostać pracownikami naukowymi, więc potencjalnie już jesteście młodymi uczonymi. Jeśli nie pomożecie teraz w naprawie nauki o przyrodzie, aby nadać jej rozsądny, logiczny kształt, to z absurdami, paradoksami, niedorzecznościami, będziecie musieli borykać się przez długie lata waszej kariery naukowej.

Logiczna Rewolucja Naukowa jest nieunikniona - wcześniej czy później ona musi nadejść. I jeśli nie wy, to wasi następcy będą musieli zwalczyć istniejący kryzys naukowy. Dotychczas nauka o przyrodzie nie straciła jeszcze zaufania społecznego, ale to może wkrótce się skończyć. Społeczeństwo nie pozwoli "w nieskończoność" oszukiwać się sloganami na temat geniuszu A. Einsteina i jego teorii względności, na temat doskonałości mechaniki kwantowej. Przyszła pora, aby dokonać zmian w nauce o przyrodzie, aby wyrzucić z niej absurdalne teorie fizyczne, aby zacząć rozwijać i przedstawiać teorie logiczne, w których wiadomo, co to jest materia, energia, fala itd.

Młodzi uczeni, którzy już prowadzicie działalność naukową i którzy będziecie to robić za kilka lat, zwracam się do was, abyście przyjrzeli się systemowi recenzowania naukowych nowości. To jest szaniec, w którym okopali się zwolennicy absurdalnych teorii fizycznych - czyli osoby dbające głównie o własne interesy, ale nie o interesy nauki. Dotychczasowy system recenzowania naukowych prac do druku w czasopismach naukowych jest wadliwy w swych założeniach. Recenzowanie pracy, która zawiera naukowe nowości niezgodne z teorią względności bądź z mechaniką kwantową, najczęściej sprowadza się do wystawienia negatywnej oceny i jej odrzucenia jako nie nadającej się do druku w czasopiśmie. Przyjęcie takiej pracy naukowej do druku bądź jej odrzucenie zależy w głównej mierze od naukowego autorytetu autora pracy. Jeśli jest on już uznanym naukowcem, który cieszy się pewnym autorytetem naukowym - można powiedzieć, że jest już swoim człowiekiem - to ma on dużo szans na to, że jego praca będzie wydana, pomimo że jest sprzeczna z powszechnie uznaną teorią. Jeżeli natomiast autor jest nieznanym naukowym nowicjuszem, to praca nie będzie opublikowana. A przecież, aby nauka rozwijała się prawidłowo, system recenzowania nie powinien dotyczyć i zakazywać publikacji właśnie tych nowych naukowych treści, które znacznie różnią się od już powszechnie uznawanych. Bo jeśli idzie o treść nowej teorii fizycznej, to w tej materii nawet najlepszy recenzent jest kompletnym laikiem i z tego powodu należy wykluczyć jakąkolwiek jego ingerencję w publikację. Powinien on być co najwyżej pomocnikiem i doradcą autora w kwestii gramatyki, stylistyki i formy jego pracy naukowej.

Kim jestem, że wzywam was do Logicznej Rewolucji Naukowej? Jestem naukowym spadkobiercą Galileusza - na bazie jego prawa swobodnego spadku ciał w polu grawitacyjnym odkryłem fundamentalną zasadę wzajemnych oddziaływań składników i budowy materii oraz inne zasady i prawa fizyczne. Odkryłem własności materii, które dla fizyki mają porównywalną wartość, jak własności odkryte przez Newtona i Keplera. Nowo odkryte własności materii pozwalają na opracowanie działu fizyki, który w sferze dynamiki może być porównywany z mechaniką Newtona, a w istocie własności te wyjaśniają - i pomagają wyprowadzać od podstaw - zarówno prawa fizyczne związane z nazwiskami Newtona i Keplera, jak i nowe prawa dotyczące zjawisk fizycznych, których mechanizm usiłuje się wyjaśniać za pomocą obu teorii względności i mechaniki kwantowej. Za pomocą tych absurdalnych teorii naukowych usiłuje się wyjaśniać to, co dzieje się w materii, ale jest to niemożliwe i faktycznie niczego się nie wyjaśnia. Bo absurdalne teorie nie rozwiązały podstawowych kwestii i nie wyjaśniają, czym jest materia, co to jest energia, co to takiego fala elektromagnetyczna itd.

Kim jestem?... Jestem autorem nowych naukowych idei i teorii, odkrywcą fizycznych zasad i praw sprzecznych z absurdalnymi teoriami fizycznymi, którego prace - właśnie z powodu tej sprzeczności - nie mogą być ocenione pozytywnie przez współczesnych recenzentów. Takich autorów jest wielu i wielu z nich może wnieść pożyteczny wkład do nauki. Obecnie istnieje internet, więc ci autorzy mają szerokie możliwości publikowania wyników swoich badań. Ale w oficjalnym naukowym świecie te internetowe publikacje wyników rozmyślań i badań naukowych są uważane za gorsze, bo nie są recenzowane.

Wzywam was, młodzi uczeni, publikujcie prawdę i ujawniajcie zaciekłych zwolenników absurdalnych teorii fizycznych! Pokazujcie ich recenzencką działalność, poprzez którą umacniają oni swoją pozycję w szańcu, który zbudowali w ciele nauki! Niech społeczeństwo dowie się o ich szkodliwej dla nauki działalności i jak najszybciej przerwie te niegodziwe, nieuczciwe, samolubne praktyki okołonaukowe! Bijcie w nich logiką i śmiechem!!

Wzywam was, młodzi uczeni, powielajcie niniejszy apel i publikujcie w różnych miejscach, gdzie może z nim zapoznać się wiele zainteresowanych osób! Działajcie tak, aby jak najszybciej skończyć z fałszem, który panuje w dzisiejszej nauce o przyrodzie!
Jeśli natraficie na apel gdzieś z dala od źródła, z którego on pochodzi, pamiętajcie, że logiczną naukę można rozpocząć już dzisiaj. Zapraszam na stronę http://pinopa.republika.pl lub http://pinopa.prv.pl (po polsku) badź http://pinopa.narod.ru (po rosyjsku - wersja skrócona strony), gdzie można zapoznać się z pracami autora niniejszego apelu.

Życzę powodzenia w waszych staraniach o logiczną naukę o przyrodzie.
Bogdan Szenkaryk "Pinopa"

____________________________________

Odkrycie fizyki na trzecie tysiąclecie - http://pinopa.republika.pl/

 

Źródło: http://pinopa.republika.pl/Apel.html

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne