Analiza zachowań menadżerskichJeśli jesteś kierownikiem w małej firmie, możesz się spodziewać, że pracownicy potrzebują wykazywać się zwiększonym uczestnictwem w życiu organizacji i poświęceniem.  Tu nikt nie jest anonimowy.

Taka firma może odnieść sukces, gdy doceni zdanie pracowników. Większość pracowników jest gotowych na pełen emocjonalny udział w działaniach organizacji, ale potrzebuje równocześnie wskazówek i określenia celu, aby lepiej zrozumieć wizję firmy oraz Twoje oczekiwania co do sposobu ich wykonywania pracy. Jako menadżer możesz mieć ogromny wpływ na sposób zachowania Twoich pracowników i firmy jako całości.

Potrzeby społeczne

Potrzeby socjalne człowieka to ważny aspekt zarządzania organizacją. Abraham Maslow, psycholog, który stworzył jedną z najbardziej znanych teorii potrzeb, oddziela potrzeby w pięciu obszarach: fizjologiczne , bezpieczeństwa , przynależności i miłości , własnej wartości i samorealizacji. Fizjologiczne potrzeby pracownika obejmują jego potrzeby fizyczne, aby utrzymać jego podstawowe samopoczucie, głównie odżywianie. Potrzeby bezpieczeństwa obejmują potrzebę bezpieczeństwa i ochrony socjalnej. Potrzeby przynależności i miłości w miejscu pracy oznaczają potrzebę budowania znaczących relacji z innymi.

Potrzeby własnej wartości wiążą się ze wzmacnianiem pewności siebie potrzebnej – co tu dużo mówić – również do uzyskania statusu i renomy.

Musisz zrozumieć motywację pracowników, aby najzwyczajniej w świecie wiedzieć, co ich motywuje.

Skuteczne

przewodzenie

W zrozumieniu motywacji pracowników pomocne jest znalezienie sposobów, aby pomóc zaspokoić ich potrzeby. Niejednokrotnie bardzo różne. Jednych motywuje fakt, że pracują i zarabiają, innych motywuje dobra atmosfera w zespole. Niektórzy do podstawowych motywatorów dołączają np. wolny imieninowy dzień, karnet na siłownię, odśnieżone miejsce prezesa na parkingu dla pracownika miesiąca, dopłaty do rowerów, itd.,itp.

Jednak nie zapominajmy o zwykłym z pozoru dawaniu  przykładu, byciu wzorcem.  Dobry i mądry menadżer może stworzyć środowisko pracy, w którym pracownik pozostanie lojalny. To udaje się osiągnąć poprzez praktykowanie skutecznego przywództwa. Przez lata naukowcy mówili o wielu stylach przywódczych, takich jak autokratyczny przywódca, który podejmuje decyzje bez konsultacji z kimkolwiek innym, przywódcy demokratycznym, który uważają za konieczne włączanie zespołu przy podejmowaniu decyzji, natomiast liderzy niezdecydowani przyjmują postawę, nierzadko niefrasobliwie pozwalając innym podejmować różnorodne decyzje. Skuteczne przywództwo nie jest oparte na zestawie zasad i wpływów, ale raczej na szerokiej gamie przemyślanych metod.

Identyfikacja
Według teorii behawioralnych, im więcej zrozumienia masz dla typowych działań człowieka, takich jak konflikt, oczekiwania i motywacja, możesz wpływać na wzrost wydajności swoich pracowników. Poprzez uznanie potrzeb socjalnych pracowników, jesteś w stanie lepiej zrozumieć i pomóc spełnić ich potrzeby, co powoduje coraz większą motywację.

Rozważania

Gdy pracownicy nie czują motywacji, to widać w ich pracy. Jeśli nie szanują cię jako kierownika, zaufanie i morale są negatywne. Prowadzi to do spadku produktywności i wytwarza nieprzyjemne środowisko pracy. Twoją rolą jako menadżera jest pomóc pracownikom rozpoznać wizję firmy, uzbroić ich w siłę motywacji i narzędzia, aby to osiągnąć, ale też kompensować je odpowiednio do ich  wysiłków.

Poprzez wykorzystanie odpowiednich umiejętności w zakresie zarządzania, jesteś w stanie nie dopuścić do eskalacji konfliktów, kiedy występują, ale też uzdrawiać złamane relacje.

Ankieta "Zachowania menedżerskie" ukazuje reakcje kadry zarządzającej w 5 najistotniejszych obszarach zachowań menedżerskich. Są to obszary, z którymi najczęściej ma do czynienia każdy menedżer wypełniający swoje zadania. Wynik ujawnia zakresy, w obrębie których stosowane zachowania możemy ocenić jako efektywne oraz te, w ramach których podejmowane zachowania są nieefektywne. W obrazowy sposób ankieta wskazuje pola, które są mocną stroną, jak również te, w których zmiana zachowań poprawiłaby efektywność na danym stanowisku pracy. Należy zaznaczyć, iż wyniki mają charakter poglądowy i ankieta nie może być używana w żadnym innym celu, oprócz refleksji na temat zachowań własnych lub współpracowników.

Opracował zespół tomastest.eu

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.tomastest.eu