JustPaste.it

Thi khối D gồm những môn nào? Trường gì?

Khối D gồm những môn nào? Ngành gì dễ xin việc?

Khối D Gồm Những Môn Nào? Học Ngành Gì Dễ Xin Việc? Để Hiểu Rõ Hơn Về Khối Thi Này Thí Sinh Cùng Cập Nhật Những Thông Tin Liên Quan Trong Bài Viết Dưới Đây.

khoid.jpg

Khối D gồm những môn nào?

Tổ hợp môn truyền thống của khối D gồm 3 môn là: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung thêm các tổ hợp môn thi của khối D như sau:

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức
 • D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga
 • D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung
 • D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh
 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga.

Khối D học ngành gì dễ xin việc?

khối d học ngành gì

Khối D học ngành gì dễ xin việc?

Nhóm ngành Ngôn ngữ

 • Khối quốc tế học: Ngôn ngữ Anh / Trung Quốc / Pháp / Nga / Hàn / Nhật,…

Nhóm ngành Kinh tế

 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị văn phòng
 • Kinh doanh thương mại
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kinh tế đối ngoại
 • Ngoại thương
 • Kế toán
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh tế vận tải

Ngành Công nghệ

 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí điện tử
 • Điện tử công nghiệp
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật cầu đường.

 

Ngành sư phạm

 • Sư phạm tiếng Anh ( Nga, Đức, Pháp, Trung, Nhật)
 • Sư phạm Văn
 • Sư phạm Sử
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục mầm non
 • Tâm lý học.

Ngành Luật

 • Luật quốc tế
 • Luật thương mại quốc tế
 • Luật kinh doanh
 • Luật kinh tế.

Nhóm ngành Xã hội

 • Quản lý nhà nước
 • Luật học
 • Truyền thông và báo chí
 • Tâm lý học
 • Du lịch và văn hóa học
 • Triết học

Ngành Báo chí – Marketing

 • Báo chí
 • Quan hệ quốc tế
 • Truyền thông
 • Truyền thông quốc tế
 • Quảng cáo
 • Triệt học
 • Xã hội học
 • Địa lý học.

Các trường xét tuyển khối D uy tín có thể lựa chọn

Hệ Đại học

 • Trường ĐH Ngoại thương
 • Trường ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
 • Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
 • Trường ĐH Quốc gia TP.HCM
 • Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
 • Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM
 • Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Hệ Cao đẳng

 • Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
 • Cao đẳng Công thương Việt Nam
 • Cao đẳng Công nghệ và Ngoại ngữ
 • Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn
 • Cao đẳng Kinh tế
 • Cao đẳng Du lịch Huế
 • Cao đẳng Bách Khoa
 • Cao đẳng Công nghệ và Du lịch.

>>Truy cập: https://caodangquoctesaigon.vn/khoi-d-gom-nhung-mon-nao-hoc-nganh-gi.htm

 

#truongcaodangquoctesaigon #caodangquoctesaigon #caodangquocte #khoid #khoid00