Aborcja bez emocji

W ostatnim czasie za przyczyną 14 letniej Agaty a konkretnie mówiąc,  dziennikarzy, którzy nie potrafili uszanować tragedii i prywatności małoletniej dziewczyny i jej bliskich znowu zrobiło się głośno o aborcji. Na wstępie wyjaśnię znaczenie tego słowa. Wywodzi się ono z łacińskiego abortio – poronienie. Z biegiem lat zyskało całkiem innego znaczenia niż było to pierwotnie. Aborcja to nic innego jak sztuczne wywołanie poronienia lub usunięcie zarodka bądź płodu. Można ją przeprowadzić na kilka sposobów, podając chemiczne środki poronne,    dokonując    zniszczenia    płodu i usunięcia jego resztek a w ostatnim trymestrze najczęściej stosuje się wywołanie przedwczesnego porodu i zniszczenie płodu.

434593a3ab285a22ba22e401a05221f8.jpg
Ryć. 1 Etapy rozwoju zarodkowego. Fot. AP Biology  

338655f080504ca15132c5d345237de8.jpg

Ryć. 2   1-oocyt, 2-zygota, 3- stadnium 4 komórkowe moruli, 4-stadium 8 komórek moruli, 5-morula, 6-blastula.

Około tygodnia po zapłodnieniu powstałe w trakcie wielokrotnych podziałów  komórki formują się tworząc pęcherzyk wypełniony płynem czyli blastulę. Blastula zwana także blastocystą unosi się kilka dni w macicy poczym ulega implantacji czyli zagnieżdżeniu w ścianie macicy co jest uważane za zakończenie aktu poczęcia. Blastula, dzięki enzymom trawiącym śluzówkę macicy, wnika w błonę macicy. Prowadzi to do uszkodzenia naczyń krwionośnych z których wydzielana jest krew będąca „pokarmem” dla zarodka, aż do momentu wytworzenia łożyska.

W 12 dniu od zapłodnienia następuje proces tworzenia się błon płodowych. Od tego momentu komórki się różnicują na 3 listki zarodkowe z których w okresie rozwoju zarodkowego powstają tkanki i narządu. Z ektodermy (zewnętrzny listek zarodkowy) rozwija się m.in. komórki naskórka i jego wytwory (włosy, paznokcie), nabłonki pokrywające zatoki nosa, rogówki, soczewki oka, szkliwo zębów, układ nerwowy, gruczoły łojowe i potowe.

Komórki entodermy, kolejnego listka zarodkowego, różnicują się w nabłonek wyścielający układ pokarmowy i oddechowego, nabłonek pochwy oraz wyścielają część ucha i układu moczowo – płciowego.

Pomiędzy Ekto i Egzodermą znajduje się środkowy listek czyli mezoderma, z której powstają m.in. narządy wewnętrzne, krew, limfa, szkielet chrzęstny i kostny, mięśnie gładkie, szkieletowe i mięsień sercowy. Z niej w 4 tygodniu życia płodowego powstają zawiązki kończyn oraz zaczyna pracować serce, tworzą się zawiązki tchawicy, płuc i nerek. W części głowowej płodu widoczne są już zawiązki oczu i uszu oraz powstaje przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. W tym okresie tworzy się również łożysko. Stanowi ono swoistą barierę łączącą organizm matki i dziecka.

W piątym tygodniu życia zarodkowego zaczyna formować się twarz dziecka, płód ma już dłonie i stopy. W tym tygodniu kształtują się narządy płciowe co pozwala nam rozpoznać płeć dziecka. Mózg ulega dalszym podziałom w skutek których powstaje kresomózgowie, międzymózgowie, móżdżek i rdzeń przedłużony.

ed06a2f9b700db31cc65f9d3b950525c.jpg

Ryć. 3  Płód w 5 tygodniu ciąży. Fot. Wikipedia.

Szósty tydzień dla płodu to czas kiedy ma ono już w pełni wykształcone serce, tkanka łączna zaczyna kostnieć tworząc kości czaszki. Główka dziecka stanowi wtedy największą część ciała.

Siódmy i ósmy tydzień to czas w którym powstają przewody nosowe, uszy zewnętrzne, oczy przesuwają się na przód twarzy przez co główka dziecka staje się bardziej wyraźna. Palce kończyn oddzielają się od siebie i następuje kostnienie tkanki łącznej prowadzące do powstania kości długich kończyn. W tym czasie płód ma ok. 10 cm  i zaczyna wykonywać pierwsze ruchy.              

 ea31fe27b68fe233f7def8492067bbf4.jpg
Ryć. 4   Zarodek w 7-8 tygodniu ciąży. Fot. Wikipedia.

 W dwunastym tygodniu łożysko jest całkowicie wykształcone. Ciało dziecka pokrywają włoski tzw. meszek płodowy. Swoją pracę rozpoczynają nerki a narządy rozrodcze są już w pełni zróżnicowane w zależności od płci. Na paluszkach pojawiają się zawiązki paznokci.

919e60d8aa384c71591ccc834aed9072.jpg

Ryć. 5.  Zdjęcie USG 3D płodu w 12 tygodniu ciąży.

W szesnastym tygodniu ciąży twarz płodu staje się już ostatecznie ludzka. W kolejnych tygodniach na głowie dziecka pojawiają się włosy.

Dziewiętnasty tydzień to czas kiedy zaczyna bić serce dziecka a matka wyczuwa wyraźne ruchy płodu. Pięć tygodni później otwierają się zrośnięte dotychczas powieki pojawiają się brwi i rzęsy. Ruchy płodu są coraz wyraźniejsze. Dziecko ma ok. 30cm i waży ok. 600 g. W ten sposób dziecku upływa 6 miesięcy życia, jego organizm jest już w pełni ukształtowany, kolejne miesiące to czas intensywnego wzrostu po to aby w dziewiątym miesiącu płód osiągnął wagę 3.5 kg i 55cm wzrostu.

Kończąc chciałbym jeszcze w kilku zdaniach streścić na czym polega zabieg aborcji. Jak wspomniałem na wstępie można ją przeprowadzić na 3 sposoby.

Pierwszy ograniczony upływającym czasem to aborcja farmakologiczna. Można jej dokonać do 9 tygodnia ciąży. Polega na podaniu dwuskładnikowego środka farmakologicznego, który powoduje uszkodzenie lub deformację zarodka a następnie prowadzi do skurczów macicy i wydalenia zarodka. W przypadku bardziej zaawansowanej ciąży stosuje się metodę podciśnieniowego opróżnienia macicy lub rozczłonkowania zarodka a następnie oczyszczenia macicy.

W ostatnim trymestrze ciąży stosuje się tzw. „ poród częściowy”. Polega on na wydobyciu nóg i tułowia płodu w taki sposób aby głowa została w kanale rodnym a następnie wbija się szczypce chirurgiczne  w tył głowy aż do rdzenia kręgowego(ryć. 6). Po wykonaniu tego zabiegu w celu ułatwienia wydobycia resztek głowy zmniejsza się jej objętość przez wyssanie mózgu za pomocą próżnio ciągu. Zabiegi te przebiegają bez znieczulenia płodu.
bf83f242e98ba90ea12ecd8eec23a68e.jpg

Ryć. 6  Schematyczny przebieg zabiegu aborcji metodą " częsciowego porodu". 1- wywołanie porodu, 2-  zniszczenie rdzenia kręgowego, 3- odessanie mózgu.    
 

Przedstawione informacje stanowią wyłącznie biologiczny opis ciąży i aborcji. Zabieg aborcji musi podlegać jeszcze ocenie etycznej oraz światopoglądowej. Religie takie jak katolicyzm, buddyzm, hinduizm, islam, judaizm, prawosławie potępiają przerywanie ciąży stając na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Polskie prawo w szczególnych przypadkach np. gwałtu, dopuszcza do przeprowadzenia zabiegu aborcji przed 12 tygodniem ciąży.


Obecnie obserwuje się, dużą akceptację wśród społeczeństwa dla aborcji. Moim zdaniem spowodowane jest to brakiem rzetelnej wiedzy biologicznej lub wygodą i ucieczką przed odpowiedzialnością i konsekwencjami swoich czynów.

Owoce takiego bez stresowego podejścia do życia będziemy mogli zapewne ocenić w przyszłości…

 

Przedruk dokonany w uzgodnieniu z autorem

 

Źródło: Mateusz Gortat