JustPaste.it

Abu Muhammed Zarqawi & Abu Muhammed Amine

Shuhada (Martelaren) In sha Allah

 

Driss en Soufian, beter bekend onder de kunya Abu Muhammed Zarqawi & Abu Muhammed Amine, zijn afgelopen januari in sha Allah shaheed geworden na een hevige strijd in Ayn ul islam. 

 

foto_1__1__small.jpg

 

 

“En denkt niet van degenen die op de Weg van Allah gedood zijn dat zij gestorven zijn. Zij leven zelfs bij hun Heer, zij worden voorzien.  Zij verheugen zich met wat Allah hen van Zijn gunsten gaf. En zij zijn verheugd dat er voor degenen die zich nog niet na hen (bij hen) gevoegd hebben geen angst is en dat zij niet treuren” Al-Imraan: 169-170

 

Abu Muhammed Zarqawi trad vaak op de voorgrond op twitter en facebook terwijl Abu Muhammed Amine voornamelijk op de achtergrond bleef. Een stille en rustige broeder die bekend stond om zijn standvastigheid. Soufian was gekend om zijn broederliefde, zijn zachte hart voor de moslims en daarentegen zijn strengheid naar de ongelovigen. Hij was een mid-twintiger die door Allah swt gezegend werd met veel kennis over zowel de Deen als wereldse zaken. Soufian citeerde zelf:" ik ben een twintiger met de ervaring van een tachtiger." Zijn imaan was enorm groot. Hij liet zich amper door wereldse zaken verleiden. Ook analyseerde hij dromen voor broeders. de laatste droom die hij analyseerde kondigde het martelaarsschap van deze broeder aan. Een week nadien nam Allah swt de ziel van deze broeder tot zich. Alkahu Akbar! Soufian was echt een steun en toeverlaat voor velen! 

 

foto_2_small.jpg

Abu Muhammed Zarqawi (r.a.)

 

Abu Muhammed Amine is een broeder die onbekend is bij velen maar bekend  bij z'n Heer Allah de Verhevene. Deze broeder die vanaf zijn jeugd ijverig op zoek ging naar het martelaarschap. Hij heeft in 2005 geprobeerd om hij naar Tsjetsjenië te reizen maar werd opgepakt in Azerbijan dat grenst aan Tsjetsjenië. Hij heeft daar enige tijd vast gezeten en daarbij is hij onderworpen aan martelingenen. Ondanks deze gebeurtenis bleef hij standvastig. In 2009 is hij in Kenia opgepakt samen met Saddik (Abu Adem) en Souhayb (Abu Talha) (Moge Allah hen Allen het hoogste rang geven van Jannah) omdat ze de oversteek wilden maken naar Somalië en zich wilden aansluiten bij Harakaat Shabaab Al-Mujahideen. Maar Allah heeft hen beproeft met gevangenschap. Na een korte tijd te hebben vast gezeten waren ze vrij gelaten vanwege gebrek aan bewijs. Bij aankomst in Nederland hebben ze een kort tijde vastgezeten op Terroristen Afdeling.

 

 

foto_1_small.jpg

Abu Muhammed Amine (r.a.)

 

 

“Laat hem vechten op de Weg van Allah, die het wereldse leven ruilt voor het Hiernamaals. En wie strijdt op de Weg van Allah, of hij gedood wordt of overwint: Wij zullen hem daarna een geweldige beloning geven “ An Nisa: 74

“Maar de Boodschapper en degenen die met hem geloven, zij strijden met hun bezittingen en hun levens. En zij zijn degenen voor wie er de goede dingen zijn, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn. Allah heeft voor hen een Tuin (het Paradijs) bereid waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin de eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning” Tawbah: 88-89

 

 

Soufian en Driss hadden reeds een hechte vriendschap in Nederland. Ze leerden er elkaar kennen en maakten er aangename tijden mee. Samen vertrokken ze naar Syrië nadat ze -los van elkaar- enkele pogingen ondernomen hadden om elders de Jihad te verrichten. Allah Azza Wa Jal had echter hun lot anders bepaald en besliste dat ze samen de jihad zouden verrichten in Shaam! Eerst vertrokken ze richting Aleppo. ze streden er op eigen initiatief tegen de SAA zonder zich bij een groep aan te sluiten. Vanuit Aleppo ontstond de media naam "fighting Journalists". ze creëerden toen een video met live beelden van aan het front. genaamd "Oh Oh Aleppo" en "Aleppo de spooktad". Hun doel was om de leugens die vaak door de media verspreid werden, te ontkrachten. Toen het kalifaat echter uitgeroepen werd eind juni 2014 door de Amir al moemineen Abu Bakr Al Baghdadi Hafidahullah, was hun blijdschap oprecht en heel groot. Ze vervulden onmiddellijk hun plicht als trouwe moslims en verrichtten gelijk de hijra naar de Islamitische staat om de bayah te geven aan de kalief. Na zich aangesloten te hebben bij de Islamitische Staat, werden ze op ribaat gestuurd naar Irak om de Islamitische staat te beschermen tegen de Peshmerga. Na Ribaat te hebben verricht hebben ze deel genomen aan de strijd tegen de peshmerga’s. Uiteindelijk keerden ze terug naar Raqqah waar ze verbleven tot Allah azawajjal hun ziel tot zich nam in de buurt van Ayn ul islam. De zoon van Driss genaamd Mohammed Amine ( 3 jr) die net een paar woorden kan uitspreken zei onlangs: ‘’Papa is in Djennah!”

 

 

 

''Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen  hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het paradijs is. Zij strijden op de weg van Allah, zodat zij dood en gedood worden, als een belofte waar Hij zich aan heeft verbonden, een waarheid (die staat vermeld) in de Thurat en de Indjil en de Qur'an. En wie is zijn belofte meer trouw dan Allah? Verheugt jullie daarom over jullie koop die jullie met Hem hebben gesloten, en dat is de geweldige overwinning. [ Surat At- Tawbah: 111]

 

 

Subhan Allah 2 vrienden in Dunya, samen vertrokken, samen gestreden, zij aan zij, zijn in sha Allah ook in jannah verenigd in de harten van de groene vogels en in het huis die bestemd is enkel en alleen voor de martelaren! MogeAllah subhanahu wa ta'ala hun daden accepteren en hen belonen met jannah tul firdaus!

 

Wij zullen jullie nooit vergeten o geliefde broeders!

 

VIDEO: Fighting Journalists | Oh, Oh, Aleppo " De Spookstad".

Video thumb
 

 

 

foto_5_small.jpg