JustPaste.it

İSLAM’IN AÇILAN GEDİĞİ SİZ OLMAYIN

-Abdullah el-Muhaysini

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.

Yerkürenin doğusunda ve batısında olan kardeşlerim, Allah için kendilerini sevdiğimiz ve Allah için bizi sevenler… Özellikle de Yemen’in yiğitleri ve aslanları… Bu gün sizlere Şam birliklerinden bahsetmeyeceğim.

Ancak bu gün sizlere San’a’nın düşüşünden bahsedeceğim. Bizlere Şevkani, İbnu’l-Emir San’ani, İbnu’l-Vezir, Muallimi ve başka birçok âlimi çıkaran Sana’dan…

İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

San’a, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Hendek kazarken fethini müjdelediği yerdir. Şöyle buyurmuştur: “Bulunduğum yerden San’a’ın kapılarını görmekteyim.” San’a’nın Persler tarafından işgal edilen Bağdat’a ilhak edilmesi istenmektedir.

İslam’a sizin boşluğunuzdan yaklaşılmasın.

San’a, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, ileride İslam’ın hâkim olup yayılacağını haber verdiği yerdir. Şöyle buyurmaktadır: “Ta ki bir kimse bineğiyle San’a’dan Hadramut’a kadar gider ve Allah’tan başka hiç kimseden korkmaz. Koyunları için kurttan bile korkmaz.”

İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) Yemen ehlinin en ince kalpli ve en yumuşak gönüllüler olduğunu haber vermiş ve şöyle buyurmuştur: “İman Yemen’dir, hikmet Yemenlidir.” Bu gün ise oranın akidesine karşı entrikalar yürütülmektedir.

İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Ey Yemen’de bulunan ehlim ve yakınlarım, bu günlerde Yemeninizde olanlar, neredeyse gökleri yaracak türden entrikalardır. Allah ve müminler sizin ne yapacağınızı görecektir.

İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Allah’a yemin olsun ki, sizi meydanda şiddetli ve düşmanla karşılaşmalarda sabır ehli olarak bildik. % 10 Rafızi Husilerin % 90 Ehli-Sünnet’i hezimete uğratabilmesi nerededir?

Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

İbn Sebe’nin torunları Ebu Bekir ve Ömer’in torunlarını nasıl bozguna uğratabilir? Yemen boynunuzda bir emanettir ve bu gün tarih sizin tutumunuzu kaydedecektir.

Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Yemen’in aslanları, bizler sizin setliğinizi ve sebatınızı biliyoruz. Demmac’ta Husi ordusunun tümünü püskürttünüz. Allah’a yemin olsun ki, eğer Hadi Mansur ve yandaşlarının yüzüstü bırakmaları ve ihanetleri olmasaydı İbn Sebe’nin tabilerinin San’a’yı kirletmeleri olmazdı.

Ey Yemen ehli, Rafızi mezhebinin kurucusu Abdullah b. Sebe’dir. Abdullah b. Sebe San’a Yahudilerindendi ve fesat çıkartmak için İslam’a girdi. İşte bu gün onun torunları San’a’yı kirletmektedirler.

Bağdat, Rafızi vezir İbnu’l-Alkami’nin desteğiyle Tatarlar tarafından işgal edildi. Bu gün onun torunları işgalci Amerikalıların Irak’a girmelerine imkân sağlamışlardır. Ve şimdi de San’a’nın düşmesini amaçlamaktadırlar.

İbn Teymiye (rahimehullah) şöyle der: “Bu şekilde Yahudilerin Irak veya başka bir yerde bir devletleri olduğunda, Rafıziler onların en büyük yardımcılarından olmuşlardır, onlar daima kâfirleri dost edinmişledir.”

İbn Hazm (rahimehullah) şöyle der: “İslam’ı ifsat etmede ve İslam’a karşı tuzaklar kurmada Rafızilerden daha çok çaba gösteren bir topluluk bilmiyoruz.” Bu gün Rafızilerin fesadı ise hiç kimseye kapalı değildir.

Ey izzet ve şeref ehli, sizin için barışçıl olmayı seçtiler ve Rafıziler gelip San’a’yı işgal etti. Oysaki Allah sizin için cihadı seçmiştir.

Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Sizin hakkınızda, zilleti kabul etmediğinizi ve zulme boyun eğmediğiniz bildik. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şu buyruğunu hatırlayın: “Bir topluluk cihadı terk ederse, illaki Allah onları zelil eder.”

İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Ey Yemen’in yiğitleri, Allah için ve akrabalık bağı için; İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Allah’a yemin olsun ki, bizler bu gün olanlarda Allahu teâlâ’nın “Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz.” buyruğunu okumaktayız. Kuşkusuz tuzak kurdular Allah’ta tuzak kurdu.

Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Ey Yemen’in yiğitleri, Allah için ve akrabalık bağı için İslam’ın açılan gediği siz olmayın. Yarın demiyorum, bu gün mücahidlere katılın. Saflarınızı sıklaştırın ayrılmayın.

Ey iman üniversitesinin kahramanları, ey Allah’ın beni ziyaretleriyle şereflendirdikleri, haydi cihad meydanına, neyi bekliyorsunuz?

Ey kıymetli şeyh Ebu Basir Vuhayşi ve kardeşleri, kardeşlerinizi yüzüstü bırakmayın, sizler zorlukların kahramanları ve savaşın kahramanlarısınız. Allah için İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Size katılmak isteyenlere karşılama kampları açın, kardeşlerinizin ellerinden tutun, iyileri de ve kusurlu olanları kabul edin, insanları tekbir safta toplayın, sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Ey Allah’ın süvarisi, atına bin, ey şeriatın Ensarları destek olun.

Savaş şimdi başladı, onları patlayıcılarınızla, mayınlarınızla ve susturucularınızla sarsın. Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Salih, Hadi ve beraberdekilerin koyun postlarını giydikleri dönemin pisliklerine ulaşmanızla Allah size lütufta bulundu. Şimdi insanlara bunların durumu açığa çıktıktan sonra durum nasıl olacaktır? Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Ey Yemen’in gençleri, buradan Şam topraklarından size fetva veriyorum, sizin şu anda cihaddan ayrı kalıp oturmanız büyük günahlardan birisidir ve kebairdir. Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Cihaddan engelleyiciler sizi oturtmasın. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “İleride insanlara, kurralarının “bu zaman cihad zamanı değildir” diyeceği bir zaman gelecektir. Kim buna erişirse, o zaman cihad ne güzeldir.” Sizi cihaddan engellediklerinde onlara şöyle deyin: Bize âlemlerin rabbinden bir tehdit bulunmaktadır: “Eğer savaşa çıkmazsanız, size elim bir azap ile azap eder.” Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Neyi bekliyorsunuz… İşte cihad kapıları açılmış, cennet evleri kurulmuş ve güzel huriler süslenmiş bulunmaktadır. Cennetin talipleri nerede, nerede kollarını sıvayanlar.

Ve ey siz Yemen tüccarları, mallarınızla mücahid kardeşlerinizi destekleyin. Bilin ki, Allah mal cihadını birçok yerde önce zikretmiştir. Sakın İslam’ın açılan gediği siz olmayın.

Son olarak… “Bunun sizin için şer olduğunu zannetmeyin, bilakis bu hayırdır.”

Özellikle saray âlimlerin bulunduğu bir zamanda insanların avamını Ali Salih ve beraberindekilerin pisliklerine ikna etmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyardık? Onun büyük bir cami yapmasını, yaptığı tüm riddetlerin ve İslam’a karşı giriştiği savaşların örtecek bir iyilik olarak göstermektedirler. İşte Allahu teâlâ adaletiyle onları rezil etmiştir.

Allah’ım, hikmet ve iman Yemen’i mücahidlerine otorite ver, saflarını birleştir, onlarla dinini ve kitabını destekle, onların eliyle nebinin semaya yükseldiği yeri özgürleştir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.

Burada Me’reb’in kahramanlarını ve Husi tağutları karşısındaki duruşlarını unutmayacağım.

Bu, oranın erkeklerinin alnına, dini ve iman Yemen’ini özgürleştirmek için gayretli olan her özgürün alnına bir öpücüktür.

 

Abdullah b. Muhammed el Muheysini

 

Kaynak : İnca News