JustPaste.it

free-gaza-landscape_small.jpg

| FREE GAZA |

Betogingen in de schaduw van Islamistisch recht.

Het doel van een betoging, protest of demonstratie is het aankaarten, ondersteunen, verwerpen of eisen van een bepaalde zaak. Men probeert middels het verzamelen van mensen een statement te maken. 

In dit artikel wensen wij een aantal bewijzen naar voren te brengen die een licht werpen op de toelaatbaarheid van zulk soort evenementen. Wij hebben ons gericht op het boek 'at-Taqriraat fi Mashru'iyaat al-Moudaharaat' wat geschreven is door Shaykh Abul Mundhir ash-Shanqiti. Tevens raden wij ook de audio opnamen van Shaykh Mohamed ibn Saalih al-Uthaymeen aan, jammer dat deze erg kort is maar hij is uitzonderlijk in zijn soort omdat de vraag bewust is gesteld naar aanleiding van protesten in het westen. Klik hier voor de video.

Het eerste bewijs:

Middels de Islamistische betogingen proberen de Moslims de Shariah te doen vestigen of een bepaalde zaak die gerelateerd is aan de Shariah in orde te krijgen. Het is een bekende stelregel in de Islamistische jurisprudentie dat de zaken halal zijn totdat er een bewijs is uit de Koran of en de Sunnah die wijzen op het verbod. 

Het tweede bewijs:

Een betoging is gebaseerd op twee zaken; het verzamelen van de mensen en het klagen bij de verantwoordelijken of het eisen van je recht (of deze bijstaan). De tegenstanders van de betogingen hebben dan bezwaar tegen één van deze twee zaken wat zij als verboden in de Islam verklaren en zien. 

Het is een recht van de Moslims om hun bezwaren of eisen mbt de Shariah kenbaar te maken bij de leiders en verantwoordelijke. Dit is ook een van de kerntaken van de leider, het aanhoren van de klachten of de eisen van de burgers. 

Wat betreft het verzamelen van mensen om bij elkaar te komen; dit kent een basisprincipe in de gemeenschappelijk vormen van aanbiddingen, zoals het gebed vijf keer per dag, vrijdagsgebed, het 'ied-gebed etc. Zo kennen wij de begrafenisstoet en het gezamenlijk reizen voor de Hadj op een zelfde tijdstip en de reizen binnen de hadj-rituelen. Het bijeen komen om dichter bij Allah te komen kent fundament in onze religie. Ook deze redenatie wordt nietig verklaard door deze verklaring.

Het derde bewijs:

Het opkomen voor de zwakkeren en zij die onrecht is aangedaan kent een grote positie in de Islam. De profeet vrede zij met hem participeerde in de 'Hilf al-Foudoul' dat twintig jaar voor de profeetschap heeft plaats gevonden in maand 'Dhil Qi'dah' en hij prees dit project door op te komen en zelfs (als het moest) te strijden voor iedereen die onrecht werd aangedaan, wie het ook was. 

Het verwijderen van onrecht is een van de doelen (maqaasid) van de Shariah. 

Een misvatting:

Het bij elkaar komen om een bepaalde zaak te eisen of een onrecht kenbaar te maken zodat de leidingdragers dit kunnen wijzigen kent geen bewijs uit de Sirah, noch is dit de manier van de Salaf. Sterker nog wordt dit een religieuze innovatie genoemd. 

Een duidelijk ontkrachting schuilt in de hadith (van) Iyaas ibn Abdullah die overgeleverd is door Abu Dawud. Een groep metgezellen (vrouwen) zijn na aanleiding van ruw gedrag van hun mannen uiteindelijk rondes gaan maken om de huizen van de vrouwen van de Profeet vrede zij met hem om hierover te klagen. 

In deze geschiedenisfeit zien wij dat mensen bij elkaar zijn gekomen, zij dragen een klacht en brengen dit over bij de verantwoordelijken, in dit geval via de vrouwen van de Profeet vrede zij met hem. 

Het kan zo zijn dat de Profeet vrede zij met hem en zijn metgezellen hebben afgezien van bepaalde zaken die toelaatbaar (Moubaah) waren maar hier geen rede voor was. Om de betogingen een religieuze innovatie te verklaren dien goed bewijs te hebben.

De definitie van een religieuze innovatie is: "Alle daden waartoe de Profeet vrede zij met hem de mogelijkheden toe had om deze uit te voeren in zijn tijd maar niet heeft gedaan terwijl de mogelijkheden er wel waren." 

Een goed voorbeeld hiervan is de geboortedag van de Profeet (Mawlid an-Nabi) vrede zij met hem vieren. Er was dus een mogelijkheid om dit uit te voeren maar dit is nooit door de Profeet vrede zij met hem uitgevoerd noch door de Khulafa die daarna hebben geregeerd over de Moslims. 


En als wij gaan stellen dat van het geen dat niet heeft plaats gevonden in de tijd van de Profeet vrede zij met hem verboden en zelfs een religieuze innovatie is, dan brengen wij ons zelf in grote problemen en vervallen in religieuze extremisme!

Er hebben zaken plaats gevonden in de tijd van de metgezellen die wij mogelijk niet zouden verrichten en zelfs zouden bestrijden. Zoals het verzamelen van de verzen van de Koran in één codex (Mushaf), het slopen van een muur van de Moskee van de Profeet vrede zij met hem om de Moskee uit te breiden etc.

Daarentegen hebben wij wel scheidingen tussen de gebedsplaatsen en studiecentra van de mannen en vrouwen terwijl dit in de tijd van de metgezellen niet plaats heeft gevonden. Echter om de verleidingen tussen de mannen en vrouwen te reduceren is er besloten om te splitsen. Niet omdat er bewijzen uit de Koran of de Sunnah te vinden waren, nee uit het drijfveer de fitnah te verdrijven. En dat is ook een van de doelen (Maqasid) van de Shariah. 

Religieuze instanties, verenigingen en raden voor Fatawaa in de huidige 'moderne' vorm waren ook niet bekend bij de metgezellen. 

Daarom is het van ernstig belang dat men goed weet dat een religieuze innovatie absoluut verboden is. Terwijl een innovatie op wereldse vlak toelaatbaar is mits het een verbod (Haram) of om andere reden verboden wordt verklaard met ondersteuning uit de Islamitische bronnen. 

 

logo-fg_small.png

Free Gaza

Twitter: @Free_Aseer

 Datum: donderdag 24 juli 2014

 Tijd: 19:00 - 20:30

Locatie: Hoefkade, Den Haag, Nederland

(voorbij de Tanger)

 

Maps:

plek_small.jpg

 

 

Routebeschrijving:

Met de auto:

Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht: 

Na het knooppunt Prins Clausplein richting Den Haag/Utrecht Den Haag/Utrecht
Neem na 17 m afslag Leidschendam[afslag 8] richting Den Haag/Utrecht Den Haag/Utrecht
Volg na 1.1 km op het knooppunt Prins Clausplein de A12 richting Den Haag A12 Den Haag
Ga na 450 m linksaf de Schenkkade op richting Centrum
Ga na 1.1 km rechtsaf de Oranjelaan op
Na 1.3 km bent u gearriveerd (Hoefkade, Den Haag ('s-Gravenhage))

 

Met het openbaar vervoer:

Vanuit Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

Vanaf Den Haag Hollands Spoor: 

Ga in noordwestelijke richting naar Stationsplein 28 m
Sla linksaf naar de Stationsplein 10 m
Sla rechtsaf naar de Stationsweg 150 m
Sla linksaf naar de Hoefkade