JustPaste.it

0dd6a7fa644e47db8ca154a23bf5bf80.jpg

 

طرح پرسشی کلیدی و سرنوشت‌ساز

 

************************************************************************************

ای شیخ چگونه شود ظرفِ 12ساعت، 36,704,156 نفر را در  58,764 صندوقِ اخذِ رای جا کرد آخر؟!

************************************************************************************

 

برای محاسبه‌ای خوشبینانه! فرض کنیم همۀ  50میلیونُ 483هزارُ 192نفر ایرانیانِ واجدِ شرایط رای دادن در انتصاباتِ  یازدهمین‌دورۀ ریاست‌جمهوری 1392، افرادی دانشگاه‌ دیده و باسواد هستند و دارای سرعتِ عملِ بالا در پُر کردنِ فرمِ نمایشِ انتخاباتی بدلیل سابقۀ شرکت در کنکورهای سراسری !

 

داده‌های وزارت کشور در سال 1392 از یازدهمین دورۀ انتخاباتِ(!) ریاست جمهوری*:

  • تعداد صندوق اخذ  آراء:                58,764 صنوق
  • تعداد واجدین شرایط شرکت‌کننده:      50,483,192 نفر
  • تعداد شرکت کنندگانِ مورد ادعا:      36,704,156 نفر
  • زمان شروع و پایانِ رای‌گیری:      از 8صبح تا 6بعدازظهر؛ معادل 10ساعتِ مفید که  با تمدید میشود: "12ساعت"

خُب حالا فرض کنیم هر ایرانی در عرض 90ثانیه(یک دقیقهُ نیم) فرمهای انتخاباتی را پُر کرده! و 90ثانیۀ دیگر را نیز برای ارائۀ شناسنامه و کنترل شناسنامه و انگشت‌‌نگاری و امضا صرف کرده است(زمانِ انتظار در صفِ مشارکت را نادیده می‌گیریم!)

با این حساب در خوشبینانه‌ترین حالت یه دادۀ دیگر به داده‌های بالا می‌افزاییم

  • زمانِ فرضیِ صرف شدۀ یک فرد برای ریختن یک رای در صندوق(کنکوری!):          3 دقیقه (دوتا نود ثانیه)

بپردازیم به محاسبه:

در هر 3دقیقه یک‌ رای به صندوق می‌اُفتد و در هر 60دقیقه 20رای و در هر 12ساعت 240رای حداکثر ظرفیتِ آراءِ اخذ شدۀ یک صندوق طیِ 12ساعت می‌تواند باشد:

ظرفیت آراءِ هر صندوق در دوازده ساعت 240 =  12 × ( 3 ÷ 60)    

حالا این 240رایِ اخذ شدۀ هر صندوق را در تعداد کلِ صندوقِ اخذ آراءِ موجود ضرب می‌کنیم تا به عددِ سرنوشت‌سازِ حداکثرِ ظرفیتِ آراءِ صندوقها در انتخاباتِ امسال برسیم:

ظرفیتِ آراءِ تمامِ صندوقها در دوازده ساعت 14,103,360 = 58764 ×  240   

به همین سادگی رسیدیم به پاسخِ معادله! یعنی اگه تمام مردمِ ایران کیپ‌ تا کیپ در صفِ انتخاباتِ نمایشی انتظار می‌کشیدند باز بیش از چهارده‌ میلیون نفر ظرفیتِ آراءِ صندوقها نبود.

با این حساب طبق داده‌های بالا کمتر از 28درصد مردم در صندوقها رای ریختند:

28 درصد از واجدین شرایط رای دادن =῀0.279 =  50483192 ÷ 14103360   

حالا خودتان ببینید چگونه عدد مشارکتِ 36,704,156 نفری را ساخته‌اند و چرا برای حکومتِ دست‌نشاندۀ اسلامی و کشورهای پنجِ بعلاوۀ یک و رسانه‌هایشان، بیش از نتیجۀ انتخابات، میزانِ مشارکتِ مردم مهم است.

همۀ  شامورتی‌بازیها در حفظ این ترکیبِ مضحکِ «میزان رای امّت است»، تنها برای بقای آخوندهای دست‌نشاندۀ استعمار است.

می‌بینید چگونه دو قوه از سه قوۀ حکومت در دست دو آخوند با نامهای لاریجانی و روحانی‌ افتاده، و آن دیگر قوه(مقننه) دستِ برادر دیگر لاریجانی‌های عراقی‌ست(دارای شناسنامۀ عراقی). و سکانِ رهبری کشور در دستِ آخوند خامنه‌ای! شورای نگهبان دستِ آخوندهایی چون جنتی! شورای تشخیص مصلحت دستِ آخوند رسماًجانی! شورای خبرگانِ بدونِ اصلِ تابعیت(طبق قانون) در دستِ آخوندهایی وارداتی از هرجای دنیا!... تا وزیرِ اطلاعات که حتماً باید یک آخوند باشد! خلفای ذی‌نفوذِ منطقه‌ای و استانی  نیز آخوندهایی در نقشِ امام جمعه!... و شورای انقلاب فرهنگی و...

عجیب‌تر از همه اینکه اهلِ قلمِ ما، با  آمار و ارقام میانۀ خوبی ندارند و منتظرند حکومتِ اسلامی بگوید دو دوتا پنج‌تا، تا اینچنین همۀ رسانه‌ها بگویند: «آقا گفته پنچ‌تا!».

سرنوشتِ ما در اعتمادِ منِ ایرانی به تویِ ایرانی رقم خواهد خورد، امری کلیدی که کابوسِ آخوند و آخوندزاده‌هاست، این هم‌پالکی‌های محافظه‌کار و اصلاحات‌چی، با استفاده از الفاظی چون «خلایق هر چه لایق»، «دائی‌جان‌ناپلئونهای متوّهم» و اشاعۀ ارقامی جعلی چون میزانِ مشارکتِ نجومی  در انتصابات، سعی بر  نااُمید کردنِ توی گرفتارِ در غربت  از منِ دربندِ رژیمِ تا بُنِ دندان مسلّح‌ را دارند.

 

_______________________________

 

برای اثباتِ صحتِ داده‌های وزارت کشور کافی‌ست ارقامِ داده‌های بالا را کنار واژۀ "انتخابات" در گوگل‌سرچ، جستجو کنید تا هزاران سایت به تایید ارقامِ این داده‌ها بپردازند.

  • «نوشته شده توسطِ «هفت‌سنگ 
    • 1392/03/27 Monday, ‎June ‎17, ‎2013

***

 

نوشتار دیگرِ «هفت‌سنگ» در این سامانه