JustPaste.it

Avatud Valimised

Tere Auväärt Eestirahvas!

Meie plaan on lihtne ja jutt sama Krooni ajast - Valimise tulemused tuleb salvestada inimesele kättesaadavalt meie Riigi portaali,
Loodan, et saame aru selle mitmetahulisest suurkasulikusest nii inimõiguste, aususe kui ka sellest tulenevate edasiste rahvausalduse kindustamise võimalusi.

Toon siin välja esmased:
1. Inimene saab kindlustunde, et tema hääl on päriselt loetud ja kontrollitav
2. Statistikaameti uuringuid pole vaja enam korraldada sest on otse reaal teadmine.
3. Inimese mälu ja valimisajalugu on kaitstud ja tõestatud nii enda kui teiste jaoks.
4. Meil on olemas kõik tehnoloogia selleks ning valimised odavneksid märgtavalt.
5. Poleks vaja mingeid vaieldava tulemusega auditeid ja järelvalveid.
6. Hääli saab inimene ise valida kas jätab salajaseks, pool avatud või täiesti avatuks.
7. Hääled oleks välja prinditavad mitmes erinevas privaatsuse ja kontrollitavuse astmes.
8. Häälte lugemine ja kontroll oleks kohene ja täielik, tõene ja eksimatu.

Lisamärked:
Margus Meigo
16 Noveber 2023, Võidula

 

 

https://rahvaalgatus.ee/initiatives/59942c0e-0bfd-4604-ae61-efb59dc5575c
Rahvuslikke eramõtteid: https://justpaste.it/Pohiseadus_Pohioigus 

_______
Uendamisel (17.11.2023 15:00) 
Siia postituse alla kogume järgmisi materiale ja vastame kõikidele tekkinud küsimustele. 
Küsimused lisada rahvahääletuse lehele või saata emailile Margusele: margus@kingshire.ee pealkirjaga "Avalikud Valimised"