JustPaste.it

Kiếm tiền YouTube

Bạn có thể tắt tính năng kiếm tiền cho bất kỳ video nào bạn đã tải lên.
  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ ...
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào mục Nội dung.
  4. Chọn video mà bạn muốn tắt quảng cáo.
  5. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
  6. Trong ô "Kiếm tiền" ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Tắt.

Bật kiếm tiền cho kênh YouTube

Đăng nhập vào kênh YouTube của bạn, vào phần Creator Studio và chọn mục Kênh/Channel.

Tại đây bạn sẽ thấy được ô chức năng kiếm tiền của bạn ở trạng thái Đủ Điều Kiện hoặc Không Đủ Điều Kiện. 

 

Điều kiện để có thể bật kiếm tiền trên YouTube đó là phải

  • đạt được ít nhất 4000 giờ xem (watch time) trong vòng 12 tháng gần nhất
  • và tối thiểu 1000 subcribers.

Lúc này nếu đã đủ điều kiện, bạn hãy tiến hành Bật chức năng này