JustPaste.it

Financieel Plan

Een overtuigend ondernemingsplan kent een gedetailleerd financieel plan. Met een financieel plan heb je een cijfermatige uitwerking van je toekomstige onderneming. Je neemt in je financiële plan diverse vaste onderdelen op. Andere partijen zoals banken en investeerders zullen een uitgewerkt financieel plan vragen. Een goed financieel plan zorgt verder overzicht voor jezelf.

financieelplan.png

Investeringsplan
In een investeringsplan zet je alle investeringen op een rijtje die je moet doen om te starten met je eigen bedrijf. Het zijn de uitgaven die je moet doen nog voordat je de eerste betalende klant binnen hebt gehaald. Deze investeringen stellen je dus in staat om je eigen bedrijf op te beginnen. Ook laat een investeringsplan zien hoeveel bedrijfskapitaal noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de de aankoop van voorraad, koop van een bedrijfspand en het aankopen van inventaris. De noodzaak van een goed investeringsplan is ruimschoots aangetoond. Door de waarde van investeringen goed te weten, weet je beter hoeveel geld je moet verdienen in je onderneming om deze investeringen af te betalen.

 

Exploitatieprognose
Met behulp van een exploitatieprognose maak je de kosten en omzet voor het komende jaar inzichtelijk om omzet en kosten voor bijvoorbeeld een maand of een jaar op een rijtje te zetten. Dit geef je inzicht in hoeveel winst of verlies je met je onderneming verwacht te behalen. Een exploitatiebegroting en exploitatieprognose komen op hetzelfde neer. Zie een exploitatieprognose ook wel als een Een exploitatieprognose is daarom een goed startpunt, waardoor je eenvoudig kunt bijsturen.

 

Financieringsplan
Nadat je een investeringsplan hebt gemaakt, ga je kijken hoe je deze investeringen gaat financieren. Je gebruikt hiervoor een financieringsplan. In een financieringsplan maak je inzichtelijk met welk soort kapitaal je investeringen gaat financieren, zoals met spaargeld of geld van familie en vrienden. Er moet voldoende eigen inbreng zijn bijvoorbeeld. Het totaal aan investeringen is dus gelijk aan het totaal van financieringen.

 

Liquiditeitsprognose
In een liquiditeitsprognose maak je op maand of jaarbasis alle inkomende en uitgaande kasstromen helder. Zo kan je accuraat bijhouden in een liquiditeitsprognose of de praktijk klopt bij je verwachting. Bijsturen kan bijvoorbeeld door afnemers een kortere betaaltermijn te geven.


Openingsbalans
De openingsbalans zit opgenomen in je financiele plan van je ondernemingsplan. Een beginbalans betekent hetzelfde als een openingsbalans. Een openingsbalans is een weergave met schulden en bezittingen op een vast moment. Zo kan je bijvoorbeeld je eigen vermogen en vreemd vermogen inzichtelijk maken. Met behulp van een openingsbalans maak je verschil tussen activa en passiva. Een gezond eigen vermogen maakt de kans op het krijgen van een een investering veel groter.

 

Ondernemingsplan

Een bedrijfsplan is een voorwaarde voor startende ondernemers. Met een ondernemingsplan zet je de kansen en bedreigingen van je eigen bedrijf op een rijtje. Een ondernemingsplan kent uit een aantal vaste onderdelen zoals een beschrijving van jou als ondernemer en een financieel plan met een openingsbalans en investeringsplan. Daarnaast heb je een ondernemingsplan nodig voor een een lening bij de bank.