9 Mitów na temat Śląska

Czy na Śląsku można dostać pylicy? Czy cała Polska utrzymuje Śląsk? Czy Ślązacy to Niemcy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

 

9 mitów na temat Śląska


1. Na Śląsku można dostać pylicy.

Pylica to choroba układu oddechowego wywołana wdychaniem pyłów.
Takie małe porównanie.

Katowice 55 mg/m3

Kraków 128 mg/m3

"WIOŚ Katowice i WIOŚ Kraków - najwyższe wartości w roku 2008"2. Polska dopłaca do Śląska.

W Górnośląskim Związku Metropolitalnym który jest małym punktem na mapie polski,
powstaje aż 9% produktu krajowego brutto.(3)
Województwo śląskie to poza mazowieckim najsilniejszy i najbogatszy region w Polsce.
Stopa bezrobocia wynosi 6,5%.(4)
Warto zaznaczyć, że w okresie przedwojennym za pieniądze zarobione głównie przez Ślązaków zbudowano m.in. Gdynię i COP.(5)


3. Górnictwo jest nierentowne, cała polska do niego dopłaca.

Fragment tygodnika "Nie" nr 38 z 18 września 2003 r.
W latach 2000-2002 górnictwo otrzymało z budżetu państwa dotacje w wysokości
3,8 mld zł.
A zapłaciło (pomijamy to, co jeszcze pozostało do zapłaty)
13,5 mld.

Po kolei:
ZUS - 5,9 mld,
Podatek dochodowy górników - 2,2 mld,
Składki na PFRON - 42,1 mln,
Podatek od nieruchomości - 669,5 mln,

Opłata eksploatacyjna - 289 mln,
Opłaty i kary ekologiczne -17,6 mln,
VAT - 4,4 mld.

13,5 minus 3,8 daje 9,7 mld zł.
Tyle państwo skasowało na czysto dzięki temu, że górnicy fedrują węgiel.
Sam ZUS zarobił dużo więcej, niż wyniosły państwowe dotacje.

Przytoczone dane zostały zebrane przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową

4. Ślązacy to robole, potrafią tylko pracować fizycznie.

W województwie śląskim w przemyśle i budownictwie pracuje 38,2%, natomiast w usługach 58,5%.
Zatrudnienie w przemyśle systematycznie spada, podczas gdy w innych regionach polski wzrasta.
Usługami zajmuje się z roku na rok coraz więcej mieszkańców Śląska. (1)
Instytuty i jednostki badawczo-rozwojowe Górnośląskiego Związku Metropolitalnego tworzą 10% potencjału
badawczo-rozwojowego w Polsce!
Śląskie uczelnie, obecnie kształcą 11,1% studentów w kraju.(2)

5. Na Śląsku nie dba się o środowisko

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w 2005 roku:(6)

Aglomeracja Śląska - 339,3 mln zł

Aglomeracja Krakowska - 123,7 mln zł

Trójmiasto: - 75,4 mln zł

Aglomeracja Warszawska: - 50,4 mln zł

 

6. Ślązacy to Niemcy

W województwie śląskim mieszka 4 mln ludzi, z czego tylko 32 tys. zadeklarowało narodowość niemiecką.
Dla porównania - w województwie opols
kim na 1 mln ludzi przypada 107 tys. niemców.

 

7. Ślązacy chcą się przyłączyć do Niemiec.

Prawdopodobnie chodzi o organizację "Ruch Autonomii Śląska" która w 2006 roku uzyskała aż 4,35% głosów
mieszkańców województwa śląskiego (więcej od Samoobrony i LPR).
Jak sama nazwa wskazuje, celem organizacji jest stworzenie autonomicznego regionu Śląska i nie ma ona nic wspólnego z Niemcami.


8. Ślązacy z własnej woli stanęli po stronie nazistów w II wojnie światowej.

Na tzw. „Niemieckim Śląsku” pobór do wojska niemieckiego był przymusowy.
Częstą praktyką nazistów w przypadku nie stawienia się do służby wojskowej, był wywóz całej rodziny do obozu koncentracyjnego. Mimo to niektórym udało się uniknąć Wehrmachtu, wstępując do jednostki polskich partyzantów.
W konsekwencji dochodziło do bratobójczych walk. (7)
Z własnego doświadczenia znam kilka przypadków kiedy jeden brat służył w armii Niemieckiej, a drugi w Polskiej.
 

9. Śląsk to tylko kopalnie i familoki.

Ten mit obaliłem w innym artykule, do którego serdecznie zapraszam.

http://www.eioba.pl/a94622/slask_to_nie_tylko_kopalnie


 

Źródła:
1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
2. http://www.gzm.org.pl/pol/index.php?o
ption=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=43
3. http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,4507601.html

4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie

5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Autonomia_%C5%9Bl%C4%85ska
6. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_II_7.jpg
7. http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35055,2705162.html