JustPaste.it

دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي مورد نیاز بشر مومن

دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي واقعاً دعا کردن به چه معناست؟ یعنی سخنان دلت را با خدا بگو و با خدا ارتباط برقرار کنی و اراده او را بر اساس کلام او بفهمی. این یعنی احساس نزدیکی خاص به خدا، احساس اینکه او در مقابل شما ایستاده است و شما چیزی برای گفتن به او دارید. و بالاتر از همه به این معنی است که در قلب شما تابش کنید و احساس کنید که خدا فوق العاده دوست داشتنی است.دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي شما بسیار الهام گرفته خواهید شد و پس از شنیدن سخنان شما، برادران و خواهرانتان خوشحال خواهند شد، آنها احساس خواهند کرد که کلماتی که شما به زبان می آورید، کلماتی است که در قلب آنها وجود دارد، کلماتی که می خواهند بگویند و آنچه شما می گویید نشان دهنده چیزی است که آنها می خواهند بگویند. . معنای واقعی دعا کردن همین است. بعد از اینکه واقعاً دعا کردی، قلبت سرشار از آرامش و رضایت می شود.†
پایین ترین معیاری که خداوند از مردم می خواهد این است که بتوانند قلب خود را به روی او بگشایند. اگر کسی قلب واقعی خود را به خدا بسپارد و به خدا بگوید که واقعاً در دلش چه می گذرد، خداوند حاضر است در انسان کار کند. خداوند دل پیچ خورده انسان را نمی خواهد، بلکه دل پاک و صادق او را می خواهد. اگر کسی واقعاً قلب خود را با خدا نگوید،دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي خداوند به قلب او دست نمی‌زند و در او کار نمی‌کند. بنابراین مهمترین چیز در مورد دعا این است که سخنان قلبی راستین را با خدا بیان کنید و در مورد عیوب یا سرکشی خود به او بگویید و کاملاً در برابر خدا باز شوید. تنها در این صورت است که خداوند به دعاهای شما علاقه مند می شود. در غیر این صورت خداوند چهره خود را از شما پنهان می کند. †
†گاهی نگاه کردن به خدا به این معنا نیست که با کلماتی خاص از خداوند برای انجام کاری بخواهیم یا از او راهنمایی یا حمایت خاصی بخواهیم. بلکه مردم می توانند وقتی به هر موضوعی برخورد کنند صمیمانه او را بخوانند. پس وقتی مردم او را می خوانند، خدا در آنجا چه می کند؟ اگر دل آدمی آشفته باشد و این فکر را داشته باشد، خدایا من خودم نمی توانم این کار را بکنم، بلد نیستم و احساس ضعف و منفی می کنم - آیا خدا از آن خبر دارد؟ وقتی این افکار در افراد به وجود می آید، آیا قلبشان صادق است؟ اگر صمیمانه این گونه خدا را بخوانند،دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي آیا خداوند حاضر به کمک آنها می شود؟ با وجود اینکه ممکن است یک کلمه هم صحبت نکرده باشند، اما صمیمیت نشان می دهند و خداوند می پذیرد که به آنها کمک کند. وقتی مردم با یک مسئله بسیار خاردار روبرو می شوند، وقتی کسی را ندارند که به او مراجعه کنند و به شدت احساس ناتوانی می کنند، تنها امید خود را به خدا می گذارند. نمازشان چطور؟ وضعیت روحی آنها چگونه است؟ آیا آنها مخلص هستند؟ آیا در آن نقطه ظاهری وجود دارد؟ تنها زمانی که به خدا اعتماد کنید، انگار او آخرین نی است که برای نجات جانتان به آن چنگ می زنید، به امید اینکه او به شما کمک کند، قلب شما صادق است. اگرچه ممکن است چیز زیادی نگفتید، اما قلب شما از قبل آشفته بود. یعنی شما قلب مخلص خود را به خدا می سپارید و خدا گوش می دهد. وقتی خداوند مشکلات شما را ببیند، شما را روشن می کند، راهنمایی می کند و کمکتان می کند. نمازشان چطور؟ وضعیت روحی آنها چگونه است؟ آیا آنها مخلص هستند؟ آیا در آن نقطه ظاهری وجود دارد؟ تنها زمانی که به خدا اعتماد کنید، انگار او آخرین نی است که برای نجات جانتان به آن چنگ می زنید، به امید اینکه او به شما کمک کند، قلب شما صادق است. اگرچه ممکن است چیز زیادی نگفتید،دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي اما قلب شما از قبل آشفته بود. یعنی شما قلب مخلص خود را به خدا می سپارید و خدا گوش می دهد. وقتی خداوند مشکلات شما را ببیند، شما را روشن می کند، راهنمایی می کند و کمکتان می کند. نمازشان چطور؟ وضعیت روحی آنها چگونه است؟ آیا آنها مخلص هستند؟ آیا در آن نقطه ظاهری وجود دارد؟ تنها زمانی که به خدا اعتماد کنید، انگار او آخرین نی است که برای نجات جانتان به آن چنگ می زنید، به امید اینکه او به شما کمک کند، قلب شما صادق است. اگرچه ممکن است چیز زیادی نگفتید، اما قلب شما از قبل آشفته بود. یعنی شما قلب مخلص خود را به خدا می سپارید و خدا گوش می دهد. وقتی خداوند مشکلات شما را ببیند، شما را روشن می کند، راهنمایی می کند و کمکتان می کند.†
†دعا از باب تشریفات یا عمل به رویه و تکرار کلام خدا نیست، یعنی دعا به معنای تکرار کلمات و کپی برداری از دیگران نیست. در دعا باید دلت را به خدا بسپاری، حرف های دلت را با خدا در میان بگذاری تا تحت تاثیر خدا قرار بگیری. اگر قرار است دعای شما مؤثر باشد، باید بر اساس خواندن شما از کلام خدا باشد. فقط با دعا در میان سخنان خدا می توانید روشنایی و روشنایی بیشتری دریافت کنید. دعای واقعی با اشتیاق قلبی به الزامات تعیین شده از سوی خداوند و تمایل به انجام آن نیازها آشکار می شود. شما قادر خواهید بود از هر آنچه خدا نفرت دارد و بر اساس آن علم دارید متنفر باشید. حقایقی را که خداوند تبیین کرده است، می دانی و روشن می شوی. داشتن عزم و ایمان و علم و راهی برای عمل بعد از نماز، فقط همین است نماز واقعی و فقط دعا به این صورت می تواند مؤثر باشد.دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي اما دعا باید بر اساس لذت بردن از کلام خدا و ارتباط با خدا در کلام او بنا شود، بر این اساس که قلب شما قادر به جستجوی خدا و آرامش در پیشگاه خداوند باشید. چنین دعایی قبلاً به نقطه ارتباط واقعی با خدا رسیده است. بر اساس قلب شما که قادر به جستجوی خدا و آرامش در پیشگاه خداوند است. چنین دعایی قبلاً به نقطه ارتباط واقعی با خدا رسیده است. بر اساس قلب شما که قادر به جستجوی خدا و آرامش در پیشگاه خداوند است. چنین دعایی قبلاً به نقطه ارتباط واقعی با خدا رسیده است.†
†امیدوارم برادران و خواهران بتوانند هر روز دعای واقعی داشته باشند. با این حال، این رعایت یک دکترین نیست، بلکه اثری است که باید حاصل شود. آیا حاضرید کمی کمتر بخوابید و رضایت پیدا کنید، نماز صبح را در وقت سحر بخوانید و سپس از کلام خدا لذت ببرید؟ اگر دعا کنید و کلام خدا را بخورید و بیاشامید، در این صورت با دلی پاک بیشتر مورد قبول خداوند قرار خواهید گرفت. اگر هر روز این کار را انجام دهید، تمرین کنید که هر روز دلتان را به خدا بسپارید و با خدا ارتباط برقرار کنید، مطمئناً معرفت شما نسبت به خدا بیشتر می شود و بهتر می توانید اراده خداوند را درک کنید. باید بگویید: «خدایا! می خواهم وظیفه خود را انجام دهم تا در ما تجلیل شوی و از شهادت در ما این گروه از مردم بهره مند شوی. من فقط می توانم تمام وجودم را وقف تو کنم. از تو می خواهم که در ما عمل کن تا واقعاً تو را دوست داشته باشم و تو را راضی کنم و تو را هدفی قرار دهم که در پی آن هستم.» وقتی از این بار پر شدی،دانلود رايگان کتابهاي دعانويسي قطعاً خداوند تو را کامل خواهد کرد. شما باید نه تنها برای خود، بلکه به خاطر انجام اراده خدا و به خاطر عشق به او دعا کنید.†
بخشهایی از خطبه ها و ارتباطات برای مرجع:
†ارتباط واقعی با خدا باید چند نتیجه داشته باشد: اولاً وقتی با خدا ارتباط برقرار می کنیم به حقیقت فسق و ذات خود پی می بریم و در نتیجه خودمان را می شناسیم. در حضور خدا اغلب باید در مورد کارهایی که انجام داده‌ایم فکر کنیم تا ببینیم آیا واقعاً مطابق خواست خدا هستیم یا نه و ببینیم برای زندگی به چه چیزی اعتماد کرده‌ایم. اگر ما بر اساس کلام خدا زندگی کرده ایم، پس این شاهدی برای ورود به زندگی است. اگر ما با فلسفه شیطان زندگی کرده ایم، بیان ذات شیطان است که جرم محسوب می شود. دوم، هنگامی که با خدا ارتباط برقرار می کنیم، نه تنها به شناخت واقعی خودمان دست می یابیم، بلکه به معرفت واقعی خدا نیز دست یابیم. این نتیجه ارتباط با خداست. پس از دستیابی به معرفت واقعی خدا، میل به پرستش خدا، اطاعت از خدا و دوست داشتن خدا در قلب ما ایجاد می شود. این در نهایت هدف ما را برای خدمت به خدا ایجاد می کند. این نتیجه ای است که با شناخت خدا حاصل می شود و همچنین نتیجه ای است که از طریق ارتباط با خدا حاصل می شود. اگر در ارتباط با خدا به این نتایج نرسیدیم کافی است ثابت کنیم که در نماز خود راه درستی را طی نکرده ایم و واقعاً با خدا ارتباط نداشته ایم. بعضی ها می گویند خوب من سال هاست که نماز می خوانم، یعنی در نمازم با خدا ارتباط برقرار می کنم؟ شما باید آن را بر اساس این نتایج اندازه گیری کنید. در نتیجه آیا در دعاهایتان خود را شناختید؟ آیا به دنبال خواست خدا و حقیقت به نتیجه رسیده اید؟ در نتیجه آیا به اطاعت خدا دست یافته اید؟ آیا در نتیجه به عبادت خدا رسیده اید؟ آیا در نتیجه به این رسیده اید که خدا را دوست داشته باشید؟ اگر به هیچ یک از این نتایج نرسیده اید، پس دعای شما توخالی، بی معنی است و به سادگی با خدا ارتباط برقرار نمی کنید