JustPaste.it

Ułóż słowa z anagramów:

1) yzlbci  |  zmkinecra

2) rlionumgaeo   |   owfaszry

3) cjnpeaarirett

4) aricwjab

5) iarmoenulgo

6) bealat  |  lyoncikiptbśmoa

7) agasortip

8) rioehc

9) bfateal  |  ineglynzocurmo

10) ajercukd   |  ozcnztaeoif