JustPaste.it

Tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Online 24/7

Quý khách chưa có thông tin liên hệ luật sư ở đâu để tư vấn, cần tìm hiểu sơ bộ về vấn đề pháp lý mà Quý khách đang găp hoặc chưa sắp xếp thời gian để hẹn gặp trực tiếp luật sư, các vấn đề pháp lý đang diễn ra cấp bách như về pháp luật về kinh doanh thương mại, dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân gia đình, thủ tục ly hôn... Để kết nối Quý khách được tốt hơn, Văn phòng Luật Online 24/7, chúng tôi tổ chức thêm cách thức tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại cho nhiều lĩnh vực pháp luật. Thay vì việc phải đến tận nơi gặp luật sư thì khách hàng có thể gọi liên hệ với luật sư qua điện thoại, Email và các kênh online miễn phí để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời, sơ bộ các vấn đề pháp lý.

Những ưu điểm của hình thức tư vấn:

ac9513089dbaa4bc782194eddd610425.jpg

- Giúp Quý khách có thông tin luật và giải pháp sơ bộ về vấn đề pháp lý đang cần;

- Đáp ứng được yêu cầu kết nối thông tin tới luật sư nhanh chóng và kịp thời;

- Giúp khách hàng đưa ra những giải pháp nâng cấp khi cần thiết;

- Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của khách hàng;

- Giúp khách hàng định hướng công việc sử dụng dịch vụ.