POLECENIE: Poniżej znajduje się 10 zdań dotyczących dyrekcji Argo Magic School, Twoim zadaniem będzie stwierdzenie, które ze zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. 

1. Olivia Wilde była dyrektorką w I roku szkolnym AMS.

2. W roku VIII w składzie dyrekcji były trzy osoby.

3. Emily Delgado była dyrektorką szkoły przez trzy lata szkolne.

4. Domem, w którym Helena Browen ukończyła szkołę są Orły.

5. Od założenia szkoły w składzie dyrekcji było tylko pięciu osobników męskich.

6. Inicjałami osób, będących w dyrekcji w XX roku szkolnym są: O.W, J.G, E.R.

7. Aniulexx Turn dołączyła do dyrekcji w VI roku szkolnym.

8. W roku XXXV w dyrekcji była jedna osoba, która nie zdała AMS.

9. W składzie dyrekcji z poprzednich lat znajduje się przynajmniej jeden nauczyciel, który uczy w AMS do dnia dzisiejszego.

10. Elias Levine dołączył do dyrekcji w XXXVI roku szkolnym.