JustPaste.it

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r.

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r.

 

mgr inż. Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

 

O zmianie mechanizmu dziedziczenia

Rewolucja Francuska, prowadzona pod hasłami „Równości, Wolności i Braterstwa”, była społecznym protestem przeciwko niesprawiedliwym mechanizmom dziedziczenia, które poprzez aranżowane małżeństwa umożliwiały tworzenie ogromnych majątków feudalnych. W rewolucji francuskiej zniesiono feudalizm, a zasady dziedziczenia pozostały niezmienione. Umożliwiło to zgromadzenie, poprzez aranżowane małżeństwa, ogromnych kapitalistycznych fortun. Komunizm Marksa oraz rewolucja rosyjska i chińska były w rzeczywistości skierowane przeciwko mechanizmom dziedziczenia i wprowadziły do ​​gospodarki własność państwową. Majątek państwowy nie mógł być przejęty w celu dziedziczenia. Załamały się rewolucje rosyjska i chińska, a w gospodarce Rosji i Chin przywrócono własność prywatną, co zaowocowało powstaniem wielu ogromnych fortun. Ponownie pojawił się problem dziedziczenia ogromnych fortun. Właściciele własności prywatnej oraz ich żony i dzieci są powszechnym celem manipulacji nieuczciwych ludzi dążących do przejęcia kontroli nad dużą własnością prywatną. Istnieją różne techniki uwodzenia ludzi w celu uzyskania kontroli nad własnością prywatną, w których najczęstszą metodą jest udawanie miłości do osoby posiadającej prawo do dziedziczenia własności prywatnej. Powszechne jest zaniedbywania małżonków i dzieci przez osoby zmuszane do zajmowania się swoim biznesem. Wysyłanie do bogatych małżeństw i ich dzieci podstawionych sprawnych seksualnie kochanków i zapewnienie im przyjemności seksualnej to sposób na uzyskanie praw majątkowych wynikających z mechanizmów dziedziczenia. Rewolucje komunistyczne były protestem przeciwko temu nieuczciwemu mechanizmowi społecznemu i nieudaną próbą zorganizowania świata wolnej miłości bez istniejących mechanizmów dziedziczenia. Niestety, świat komunistycznej gospodarki został pozbawiony elementu rynkowej konkurencji, która jest naturalną ludzką potrzebą. Chęć wyróżnienia się i zdobycia społecznego uznania jest cechą liderów postępu cywilizacyjnego, a komunistyczny świat nie zaspokajał tej ludzkiej potrzeby akceptacji społecznej. Dlatego rywalizacja komunizmu i kapitalizmu przyniosła komunizmowi katastrofę i spowodowała upadek cywilizacyjny w krajach postkomunistycznych.

POL-CAT spółka akcyjna to tzw. trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem

Globalna firma POL-CAT, , to pomysł Polaka Bogdana Góralskiego, ofiary krwawego konfliktu między kapitalizmem promowanym przez kobiety a komunizmem wspieranym przez mężczyzn. POL-CAT będzie własnością osób aktualnie w nim pracujących; nie zostanie odziedziczona i nie zostanie przejęta przez żadną mafię. POL-CAT zapewni swoim pracownikom pełną swobodę w etycznym kształtowaniu własnego życia. Zasady działania globalnej firmy POL-CAT są nieustannie modyfikowane, aby sprostać wymogom przyszłego, nowoczesnego i sprawiedliwego świata.

Jestem przekonany, że globalna firma POL-CAT zapewni równowagę między światem kobiet i mężczyzn oraz przyczyni się do pokojowego rozwoju światowej gospodarki.

POL-CAT będzie posiadała wyłączność handlowa w stworzonej przez siebie sieci sprzedaży.

POL-CAT podpisze umowy notarialne z dostawcami POL-CAT o wyłączności handlowej POL-CAT w swojej sieci sprzedaży.

 Umowy notarialne będą chronić interesy POL-CAT oraz korzyści dostawców POL-CAT poprzez podział ich stref wpływów handlowych. Zwiększy to wzajemne zaufanie i poprawi zaopatrzenie rynku.

Kto będzie pracownikiem POL-CAT?

POL-CAT zatrudni przede wszystkim niezależnych naukowców, którzy będą pozyskiwać środki na swoje badania poprzez sprzedaż produktów i usług z oferty POL-CAT. Zapewni to badaczowi spokojną  pracę i życie. Tematy badawcze zostaną wybrane głównie z tematów badawczych potrzebnych do rozwoju biznesu, które zostaną zgłoszone przez klientów POL-CAT. Badacz zorganizuje zespół naukowców i  handlowców (do zarządzania problemem biznesowym i naukowym), który otrzyma prowizję od sprzedaży oferty POL-CAT, którą kupią firmy zlecające badanie. Zapewni to odpowiednie finansowanie nauki i odpowiednią ilość czasu dla naukowców potrzebną do rozwiązania zleconego przez firmy problemu.

POL-CAT będzie sprzedawać wszystko oprócz sprzętu wojskowego.

Zastanawiam się, jak to będzie działać w praktyce?

Myślę, że naszym celem jest ciągły rozwój wiedzy o Wszechświecie i naszym świecie. Wierzę, że fascynujące jest tylko zdobywanie doświadczenia i wiedzy i odkrywanie świata. Reszta to jedyne wsparcie ciągłych procesów uczenia się. Na przykład ostatnie dwadzieścia lat mojego życia było wielką  i fascynującą przygodą odkrywania mechanizmów klimatycznych Ziemi i mechanizmów społecznych świata ludzkiego. Była to dla mnie wielka przyjemność i myślę, że wyniki moich badań są przydatne społeczeństwu globalnemu. Chciałbym pomóc innym (nisko kosztowym) naukowcom tworząc POL-CAT, który będzie wspierał niskonakładowe badania przydatne dla globalnej cywilizacji...

Opatrzność dała nam wolną wolę, więc nie odbieraj jej innym.

POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT będzie środowiskiem, w którym nikt nie będzie narzucał swojej woli innym. POL-CAT zapewni uczestnikom możliwość realizacji własnej woli bez ograniczania jej obowiązującymi zasadami zachowania. Uczestnika POL-CAT będzie ograniczać jedynie jego osobisty rozwój, tym samym wypełniając wolną wolę daną nam przez Opatrzność.

Uczestnikom POL-CAT-u zaproponujemy życie bez żadnych reguł, nieograniczony rozwój osobisty w osiąganiu doskonałości w sztuce życia. Naszym celem życiowym będzie odkrycie doskonałości życia w otaczającym nas środowisku. Radość życia będzie ograniczać tylko nasze otoczenie, nasz bóg. POL-CAT da każdemu możliwość celebracji życia bez zobowiązań….

Majątek (mam na myśli udziały POL-CAT) członków POL-CAT odziedziczy wyłącznie przedsiębiorstwo POL-CAT.

 

Czy potrzeby fizjologiczne człowieka decydują o komforcie życia???

 

Według Harolda Abrahama Maslowa potrzeby fizjologiczne człowieka (które moim zdaniem decydują o komforcie życia) są następujące:

 1. pragnienie - satysfakcja zależy od deszczu,
 2. głód – satysfakcja zależy od deszczu,
 3. sen – zależy od posiadania bezpiecznego schronienia,
 4. podtrzymanie gatunku – zależy od posiadanej pracy, zatrudnienia (Masłow 2006: 62-84).

Masłow nie wspomina o potrzebie oddychania, która jest niezbędna do utrzymania życia i wymaga czystego środowiska. Ponieważ zaspokojenie tych potrzeb zależy od regionalnie zmieniającego się środowiska, musimy rozważyć możliwość przeniesienia ludzi tam, gdzie warunki środowiskowe są dla nich korzystne. Musimy zapewnić wolność migracji ludzi

 

Mój pomysł na nowy świat to ewolucyjne ograniczenie przywilejów elity

Mój pomysł na nowe środowisko społeczne nie polega na zwiększeniu przywilejów mas społecznych, ale na radykalnym i trwałym zmniejszeniu przywilejów elit, aby dać im motywację do efektywnej pracy na rzecz poprawy ich losów (poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego z poprawą komfortu życia mas społecznych). Jeśli jesteś członkiem elity, bądź tzw. servant leader i pracuj dla mas społecznych, tak jak dla siebie.

Założyciele spółki POL-CAT mieliby każdy z osobna tylko jeden udział POL-CAT i byliby zwykłymi pracownikami. Ich wynagrodzenie (każde z osobna) byłoby średnią płacą pojedynczego pracownika POL-CAT. Planuję założyć POL-CAT (jako dynamiczne globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe) wraz z ludźmi, którzy nie chcą podążać współczesną drogą biznesu i nie chcą walczyć o pieniądze tylko dla pieniędzy. Chciałbym znaleźć towarzyszy, którzy kochają biznes jako grę fair play z kompromisem interesów, którzy szukają pieniędzy na realizację planów postępującej ewolucji naszej cywilizacji bez wojen i rewolucji, z otwartymi granicami dla swobodnej migracji ludzi.

Myślę, że uniwersalnym celem każdej cywilizacji jest osiągnięcie komfortu życia bez naruszania równowagi środowiska społecznego i naturalnego.

 

Zasady globalnej, pokojowej i produktywnej ewolucji oraz postępu humanistycznego

 

 Jak dotąd żadna rewolucja nie zbudowała pięknego i sprawiedliwego systemu społecznego. Wszystkie rewolucje były krwawe i nieetyczne; to znaczy nie osiągnęły swojego celu bez marnowania ludzkiego życia i energii społecznej. Po 18 latach badań sformułowałem zasady następnej, produktywnej i pokojowej ewolucji, która urzeczywistni ludzkie ideały. Poniżej cytuję te zasady.

Przewodnie zasady ewolucji człowieka:

 1. Wszystkie podatki płaci się w lokalnej gminie wyznaniowej. Miejscowe gminy wyznaniowe płacą podatki władzom lokalnym i centralnym.
 2. Wszyscy politycy kraju zarabiają przeciętne zarobki w kraju. Wszyscy lokalni urzędnicy zarabiają przeciętne zarobki w lokalnej gminie wyznaniowej.
 3. Tylko antykorupcyjna firma POL-CAT dostarcza materiały i sprzedaje usługi.
 4. Produkcja firm jest wolna od zakazów.
 5. Właściciele i zarządy przedsiębiorstw zarabiają przeciętne wynagrodzenie swoich pracowników. Zasada, że ​​właściciele firm zarabiają przeciętne zarobki swoich pracowników, zmusi kreatywnych ludzi do tworzenia nowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Otwarcie dziesięciu dochodowych firm zwiększy zarobki kreatywnego biznesmena dziesięciokrotnie.

Musi istnieć organizacja (POL-CAT) wspierająca kreatywnych ludzi biznesu i ułatwiająca wejście wartościowych produktów na światowy rynek.

Zasada, że ​​zarządy zarabiają przeciętne zarobki pracowników, którymi zarządzają, spowoduje przesunięcie odpowiedzialności za dochody firmy na wszystkich pracowników i optymalizacja pracy firmy.

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!-Karl Marx

Każdy według swoich możliwości, każdemu według jego potrzeb – Karol Marks.

Te zasady pokojowej ewolucji radykalnie wpłyną na postęp cywilizacyjny i kulturowy w społeczeństwie globalnym. Uzupełnieniem tych zasad są zasady wiodącej siły ewolucji, czyli światowego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT Spółka Akcyjna, które przedstawiam poniżej:

Dlaczego wymyśliłem przedsiębiorstwo POL-CAT???

Jeśli ją kochasz, spróbujesz dać jej cały świat, całe bogactwo świata. Będziesz tak produktywny i użyteczny dla niej i swoich dzieci. Ale mafie czekają na wynik twojej ciężkiej pracy i przejmą twój biznes i zniszczą twoje życie. Wymyśliłem sposób na biznes- globalny handel i usługi przedsiębiorstwa POL-CAT. Przedsiębiorstwa POL-CAT nie przejmą żadne mafie. To będzie niemożliwe. POL-CAT zbuduje nowy uczciwy świat.

Mój pomysł na nowy świat "Narzędzia i usługi od ludzi, którzy są dumni ze swojej pracy"

Mój plan na świat polega na :

Globalny handel i dystrybucja usług znajdują się w rękach etycznej światowej elity (POL-CAT), która wspiera etyczne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.

 W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki poprzez obniżanie cen dostaw. W okresie prosperity gospodarki, POL-CAT będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

Obowiązki i zarobki kierownictwa POL-CAT

 

Obowiązkiem kierownictwa POL-CAT jest takie zorganizowanie pracy, aby pracownicy na każdym etapie życia mogli zarabiać tyle, ile potrzebują. Zorganizowanie pracy zdalnej, przygotowanie wydajnych miejsc pracy, szkolenia, zapewnienie każdemu odpowiedniego nakładu pracy itp. to obowiązek kierownictwa POL-CAT.

Wynagrodzenie kadry zarządzającej POL-CAT będzie takie samo jak średnie zarobki pracownika. Zapewnienie optymalnej dystrybucji wysokiej jakości towarów i usług kupowanych po najniższej cenie wywrze presję na rządy krajów, aby zapewniły tanią i wykształconą siłę roboczą oraz infrastrukturę niezbędną do wspierania taniej, ale wysokiej jakości produkcji. Zapewni to  globalny przepływ ludności między krajami oraz rozwój wysokiej jakości edukacji i nauki.

 POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego

POL-CAT Spółka Akcyjna może być regulatorem rynku krajowego i globalnego przez krajowe oddziały POL-CAT. Wiadomo, że koszty logistyki stanowią do 50% kosztów przedsiębiorstw – im mniejsze przedsiębiorstwo, tym gorsza logistyka, rośnie udział kosztów zaopatrzenia. POL-CAT jako regulator rynku poprawi logistykę gospodarki, szczególnie dla najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon unijnej gospodarki (niestety nie w Polsce). POL-CAT jako apolityczna rynkowa firma handlowo-usługowa poprawi sprzedaż towarów i usług, poprawiając sytuację drobnych producentów i otwierając dla nich rynek, także międzynarodowy. Szybkość obiegu pieniądza ulegnie poprawie, ponieważ nagrodzony prowizją od sprzedaży POL-CAT przyspieszy transakcje obsługujące zarówno producentów, jak i firmy handlowe.

POL-CAT (poprzez rozpoznanie globalnych potrzeb w zakresie produkcji i usług) będzie stymulatorem rozwoju nowych, prężnych podmiotów gospodarczych. Wykorzystanie nowoczesnych platform logistycznych i cyfrowych wpłynie również na szybkość i masowość transakcji bankowych. Banki będą rozwijać nowoczesne techniki operacji bankowych, aby sprostać wymogom szybkich i niezawodnych transakcji handlowych. Zaufanie do transakcji handlowych będzie priorytetem POL-CAT, który zajmie się również sprzedażą finansów. Politycy, jako ludzie słabo wykształceni, są generalnie podatni na manipulacje finansistów. To jest przyczyną przepływów pieniędzy między skarbem państwa a systemem bankowym w czasach kryzysów finansowych. Ponieważ POL-CAT przeznaczy połowę prowizji na finansowanie badań naukowych, to POL-CAT będzie środowiskiem grupującym elitę elit – skupiająca osoby najlepiej wykształcone. Kryzysy finansowe będą przewidywalne, a ryzyko działalności bankowej zminimalizowane.

 W czasie kryzysu finansowego POL-CAT będzie stymulował producentów i handlowców poprzez obniżanie cen dostaw. Ceny dostaw wzrosną w okresach dobrej koniunktury gospodarczej. Dzięki temu, że POL-CAT będzie wiarygodnym informatorem o sytuacji obsługiwanych podmiotów gospodarczych, możliwe będzie obniżenie kosztów finansowych banków i ryzyka kredytowego.

Poprawi się jakość produktów oferowanych przez POL-CAT

 POL-CAT stosując w praktyce nowoczesną etykę chroniącą zasoby naturalne i środowisko naturalne poprzez wymagania jakościowe dla produktów i usług. Poprawi się dostęp do informacji rynkowych dla wszystkich i zapewni wszystkim grupom społecznym produkty najwyższej jakości, zapewniające poszanowanie środowiska naturalnego.

POL-CAT wykorzystując nowoczesny system etyczny zjednoczy kulturę globalną i usunie podziały cywilizacyjne, zatrudniając ludzi wszystkich narodowości, które będą miały wpływ na procesy pokojowe między narodami.

Globalna migracja osób poszukujących godziwych zarobków i warunków życia, które będą globalnie egalitarne, wraz z rozwojem POL-CAT, będzie wzrastać. Jakość życia na całym świecie wzrośnie.

 

Pieniądze to miara użyteczności społecznej biznesmena.

 Pieniądze będą symbolem społecznego uznania za tworzenie miejsc pracy dla innych mniej kreatywnych niż biznesmen. Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą najwięcej miejsc pracy, ponieważ są sprawnie zarządzane i najbardziej innowacyjne. Dlatego funkcjonujące społeczeństwo powinno posiadać instytucję wspierającą rozwój biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach. Taką instytucją zaufania publicznego będzie firma POL-CAT, którą zamierzam reaktywować w Polsce. Jeśli masz pomysł na rozpoczęcie działalności, która wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, to POL-CAT pomoże Ci uruchomić produkcję lub usługi dostarczając know-how i niezbędne środki do produkcji, a także pomoże sprzedać produkt lub usługę w sieci sprzedaży POL-CAT.

POL-CAT udzieli poręczenia potrzebnego przedsiębiorcy w umowie z bankiem.

Wynagrodzenie dla POL-CAT to 10% prowizja od wartości sprzedaży, z czego połowa stanowić będzie wynagrodzenie dla pracowników POL-CAT, a druga połowa sfinansuje rozwój nauki.

Tym samym POL-CAT nie przyniesie żadnego zysku, a jego wartość będzie wzrost wraz z osiągniętym wolumenem sprzedaży. POL-CAT będzie regulatorem rynku krajowego, ponieważ w przypadku kryzysu gospodarczego, w porozumieniu z dostawcami towarów i usług, obniży ceny dostaw, co pobudzi życie gospodarcze kraju. Jedynymi równoprawnymi akcjonariuszami POL-CAT będą pracownicy, którzy po zakończeniu pracy sprzedadzą swój udział w POL-CAT wyłącznie przedsiębiorstwu POL-CAT.

W ten sposób POL-CAT będzie stale niezależnym, rozwijającym się przedsiębiorstwem kierującym się interesem etycznych pracowników.

 

Poniżej przedstawiamy zasady działania POL-CAT:

 Sposób działania POL-CAT Spółka Akcyjna

Dotychczas handel opierał się na zasadzie, że klient poszukuje produktu. Odwracam tę zasadę i szukam klienta dla produktu. Konsekwencje tej zasady spowodują ogromne zmiany i zaowocują wyższą jakością towarów dla przeciętnego klienta. POL-CAT obniży cenę wybranych towarów na rynku. Potrzebuję dobrych specjalistów IT, aby zrealizować tę ideową rewolucję na rynku.

Nowoczesne zarządzanie w POL-CAT będzie polegało na pełnym wykorzystaniu talentów i kreatywności współpracujących równorzędnych właścicieli przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego wyłaniania się naturalnych liderów tzw. servant leader zespołów pracowniczych. Rozwój oferty handlowej i usług POL-CAT będzie wymagał wzrostu zatrudnienia i kreatywności równych (samokontrolujących się) właścicieli kierujących się własną korzyścią, z czego skorzystają również wszyscy akcjonariusze POL-CAT.

POL-CAT S.A znajdzie nowe kanały sprzedaży profesjonalnych narzędzi i elektronarzędzi oraz innych profesjonalnych produktów i usług i będzie je obsługiwał w Polsce i za granicą.

POL-CAT otrzyma prowizję od producentów i dystrybutorów sprzedanego towaru w zależności od ceny sprzedaży na zasadzie:

 1. Sprzedawane produkty są dostarczane kupującemu z magazynu POL-CAT na warunkach określonych przez POL-CAT w specyfikacji dostawy,
 2. Klient decyduje o szczegółach zakupu zgodnie z utworzonym regulaminem sprzedaży w POL-CAT w ramach uzyskanych rabatów od dostawców towarów i usług,
 3. Producent, dystrybutor produktów dostarczanych do sieci handlowej prowadzonej przez POL-CAT podpisze akt notarialny- umowę na wyłączność POL-CAT w stworzonej przez POL-CAT sieci sprzedaży. Umowa określa prowizję dla POL-CAT za usługi świadczone na rzecz producentów i dystrybutorów sprzedawanych towarów, w zależności od cen sprzedaży ich towarów,

4.POL-CAT zastrzega sobie prawo do złożenia oferty handlowej obejmującej produkty i usługi oraz prawo do negocjacji ram cenowych na zakup  produktów i usług,

5.POL-CAT zastrzega sobie prawo do kształtowania swojej sieci sprzedaży i oferty do niej.

 1. Koszty dostawy i ubezpieczenia pokryje POL-CAT,
 2. Płatność za zakupiony przez odbiorcę towar jest pobierana z góry i przekazywana bezpośrednio na konto producenta, dystrybutora produktów sprzedawanych w sieci POL-CAT,
 3. Prowizja za sprzedaż POL-CAT pobierana jest miesięcznie na rachunek bankowy POL-CAT,
 4. Wszyscy pracownicy POL-CAT są wyłącznymi i równymi akcjonariuszami POL-CAT i mogą odsprzedać swoje akcje wyłącznie POL-CAT. Wartość akcji pracowniczych POL-CAT liczona jest jako trzyletnia wartość sprzedaży POL-CAT podzielona przez aktualną liczbę pracowników pomniejszoną o sumę wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi,
 5. Połowa całkowitej prowizji uzyskanej ze sprzedaży POL-CAT zostanie przeznaczona na finansowanie rozwoju nauki.
 6. Pracownicy POL-CAT otrzymują roczne wynagrodzenie do maksymalnej wysokości uzależnionej od wartości połowy rocznej prowizji osiągniętej przez pracownika,
 7. Załoga POL-CAT S.A składa się z równej liczby kobiet i mężczyzn.

Obowiązki biznesowe kobiet ewoluowały ewolucyjnie z powodu potrzeby opieki nad potomstwem, którą zaniedbywali mężczyźni dbający tylko o władzę i seks. Dlatego w globalnej firmie POL-CAT obowiązkowy będzie parytet płci i proporcjonalność zarobków w zależności od efektywności. Moja ostatnia propozycja to zróżnicowanie czasu pracy w zależności od jego wydajności. Ci, którzy są bardziej produktywni, będą pracować krócej niż ci mniej wydajni w osiąganiu zysków. Długość czasu pracy np. kobiet, które są bardziej wydajnymi pracownikami, będzie prawdopodobnie krótsza niż mężczyzny, który jest z natury bardziej leniwy niż kobiety. Czas pracy będzie zależał od wydajności pracy. Pozwoli kobietom dłużej wychowywać dzieci i dbać o dom rodzinny.

Moja propozycja utworzenia globalnej firmy POL-CAT ma na celu centralizację dystrybucji i usług, pozostawiając wolny rynek w produkcji.

 Wolny rynek dystrybucji i usług wprowadza chaos i brak możliwości zapewnienia producentom dobrej logistyki dostaw i sprzedaży towarów i usług. POL-CAT zmotywuje ludzi do pracy z elastycznym wynagrodzeniem prowizyjnym i czasem pracy, które podniosą efektywność i odpowiedzialność pracowników. Kobieta (pracująca produktywnie) będzie pracować krócej niż mężczyzna i będzie wspierać swoje zarobki partnera życiowego, aby zapewnić mu niezależność. Wydajni pracownicy będą mogli sobie pozwolić na godne życie. Producentom z całego świata zapewnimy doskonałą logistykę dostaw i sprzedaży towarów dobrej jakości. Powstanie odpowiedni system gospodarki światowej, który usunie konflikty gospodarcze między krajami.

W okresie depresji gospodarczej POL-CAT będzie regulatorem światowej gospodarki, obniżając ceny dostaw. Jednak w okresie prosperity będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę w gospodarce światowej.

 

 

 

Zasady ekspansji globalnej POL-CAT Spółka Akcyjna

 

Zapewne ciekawi Cię, jak POL-CAT S.A. poprowadzi pokojową ewolucję gospodarczą według zasad opisanych w mojej pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem? Cóż, sprawa jest prosta. Każdy krajowy oddział POL-CAT będzie sprzedawał w sieci handlowej POL-CAT najbardziej konkurencyjne na świecie towary produkowane w swoim kraju (maksymalna marża 10%). Oddział krajowy POL-CAT będzie wyłącznym eksporterem do sieci POL-CAT produktów swojego kraju. Jednocześnie krajowy oddział POL-CAT będzie jedynym importerem towarów z sieci POL-CAT w danym kraju. Będzie obowiązywać zasada, że ​​im większy zakup danego produktu, tym niższa będzie marża sprzedaży. Tym samym sieć handlowa POL_CAT będzie miała najtańszą ofertę produktów handlowych z całego świata. Oddział krajowy POL-CAT czyli nabywca towarów z całego świata będzie dokonywał zakupu produktów krajowych w danym kraju. Dla firm, które przyjmą zasady funkcjonowania przedsiębiorstw opisane w pracy Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem, stosowane przez POL-CAT S.A. najniższe ceny, a dla firm stosujących stare formy działania, tj. zasadę zysku, obowiązywać będą najwyższe ceny dostaw, tj. 40% wyższe od najniższych. Krajowy oddział POL-CAT-u będzie kupował rodzime produkty od firm nowocześnie etycznych i sprzedawał je w światowej sieci POL-CAT-u. Produkty firm nieetycznych nie będą kupowane przez POL-CAT.

Działalność POL-CAT rozpocznie się, gdy stworzymy masę krytyczną oferty biznesowej POL-CAT, która umożliwi prowadzenie biznesu.

Na początek potrzebujemy mądrego porozumienia krajowych producentów w każdym kraju. POL-CAT będzie moderował to w każdym kraju, ponieważ POL-CAT stworzy przyjazną dla producentów sieć handlową, która zwiększy ich sprzedaż i bezpieczeństwo ekonomiczne. W ten sposób firmy etyczne stosujące zasadę oszczędzania wszelkich form energii będą promowane na rynku, a firmy nieetyczne będą stopniowo eliminowane, ponieważ nie będą konkurencyjne. Pokojowa ewolucja POL-CAT zawładnie coraz większą liczbą obszarów globalnego rynku. Nowoczesne zasady etyczne będą zyskiwać coraz więcej zwolenników. Zapewniona zostanie kontynuacja pokojowej ewolucji naszej cywilizacji i osiągniemy cel ewolucji - staniemy się twórcami nowego świata.

                                                                     Bogdan Jacek Góralski

Warszawa, dnia 19 stycznia 2022 roku, godzina 6:00