JustPaste.it

تولیدی پوشاک زنانه

برای راه اندازی هر نوع کسب و کاری ابتدا باید با مشکلات تولیدی لباس زنانه کنار بیایید و بدون ترس از دردسر جلو بروید. برای راه اندازی کارگاه پوشاک زنانه باید به فکر تهیه مکان مناسب برای کارگاه باشید. مکان مناسب برای ایجاد یک تولیدی پوشاک زنانه باید فضای کافی برای قرار دادن 4 چرخ خیاطی، یک میز برش و مکانی برای مرکز کار و انبار داشته باشد.

سایر موارد ضروری

پس از تعیین محل باید تجهیزات و دستگاه های لازم را برآورد و خریداری کنید. به عنوان مثال داشتن 4 چرخ خیاطی، میز برش، بین دوز و دوز و زیگزاگ و سایر آماده سازی های لازم در کارگاه های بزرگتر شامل بخار و بسته بندی، دکمه و گلدوزی.